4 oktober 2018 2 minuten

  Wat zijn de normaalwaarden?

  Bloeddruk

  Er is geen ideale bloeddruk, maar over het algemeen hanteren zorgprofessionals wel een bovengrens. Als de bovendruk hoger is dan 140 mmHg en/of de onderdruk hoger is dan 90 mmHg, is er sprake van hoge bloeddruk. De medische naam hiervoor is hypertensie. Meer over bloeddrukwaarden.

  Buikomvang en BMI

  Normaalwaarden van de buikomvang voor vrouwen zijn anders dan voor mannen. De normaalwaarden voor Body Mass Index (BMI) is wel voor iedereen gelijk. Zie onderstaande tabellen voor de waarden:

  BMI en buikomvang mannen (> 18 jaar)

  BMITailleomvangAdvies
  < 18,5< 79 cmOndergewicht. Probeer wat aan te komen.
  18,5 – 2579 – 94 cmGezond gewicht! Hou dit gewicht vast
  25 – 3094 – 102Overgewicht. Je hebt een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Probeer af te vallen.
  > 30> 102 cmObesitas. Je hebt een zeer hoog risico op hart- en vaatziekten. Probeer af te vallen, onder begeleiding van een diëtist.


  BMI en buikomvang vrouwen (> 18 jaar)

  BMIMiddelomtrekAdvies
  < 18,5< 68 cmOndergewicht. Probeer wat aan te komen.
  18,5 – 2568 – 80 cmGezond gewicht! Hou dit gewicht vast
  25 – 3080 – 88 cmOvergewicht. Je hebt een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Probeer af te vallen.
  > 30> 88 cmObesitas. Je hebt een zeer hoog risico op hart- en vaatziekten. Probeer af te vallen, onder begeleiding van een diëtist.

   

  Bloedsuiker

  Om de bloedsuikerspiegel te bepalen kijken we naar de HbA1c waarden in het bloed. Deze afkorting staat voor Hemoglobine A1c. Dit is een eiwit dat zich hecht aan de suikers (glucose) in het bloed. Hoe meer glucose in het bloed, hoe meer ‘versuikerde’ hemoglobine er is. Dit eiwit geeft tevens het bloed de rode kleur.

  Bij iemand die nog niet bekend is met diabetes is een HbA1c-waarde groter dan 43,1 mmol/mol te hoog. Een HbA1c tussen de 43,1 en de 53 mmol/mol past in dat geval bij prediabetes (voorstadium van diabetes). Een HbA1c groter dan 53 mmol/mol wil zeggen dat er al sprake is van diabetes.

  Totaal cholesterol

  Een totaal cholesterol onder de 5 mmol/L is goed. Een totaal cholesterol gelijk aan of hoger dan 8 mmol/L wordt beschouwd als sterk verhoogd.

  LDL-cholesterol

  Een waarde gelijk aan of boven de 3,0 mmol/L wordt als verhoogd beschouwd, maar eigenlijk zegt deze afkapwaarde niet zoveel. Het gezondheidsrisico van een bepaalde waarde wordt namelijk in sterke mate mede bepaald door het samenspel met andere risicofactoren voor hart- en vaatziekten, zoals hoge bloeddruk, diabetes, leeftijd en overgewicht. Als u een verhoogd risico op aderverkalking heeft en/of als u bekend bent met hart- en vaatziekten, dan is de streefwaarde van het LDL-cholesterol 2.5 mmol/L.

  Triglyceriden

  Een normale triglyceridenwaarde ligt onder de 2,0 mmol/L. Een waarde gelijk aan of hoger dan 2,0 wordt als minder gezond beschouwd.

  HDL-cholesterol

  HDL-cholesterol wordt het goede cholesterol genoemd, omdat het in staat is het slechte cholesterol uit het bloed weg te vangen en af te voeren via de lever naar de darmen. Het HDL mag dus hoog zijn. Een HDL gelijk aan of onder de 1,0 mmol/L voor mannen en gelijk aan of onder de 1,2 mmol/L voor vrouwen wordt als te laag beschouwd.

   

  Mireille Besseling