27 december 2016 0 minuten

Waarom zetten gemeenten de check in?

Net als voor zorg is ook voor persoonlijke preventie de gemeente de natuurlijke omgeving waar binnen een structurele aanpak georganiseerd kan worden. Gezond gedrag begint immers in en om het huis, in de eigen woonomgeving. Voor succesvolle implementatie is enthousiasme bij- en goede samenwerking tussen de gemeente /GGD, nulde- en eerstelijnszorg een belangrijke randvoorwaarde. De zeer laagdrempelige en schaalbare aanpak maakt vervolgens vlotte en eenvoudige implementatie mogelijk tegen lage en door belanghebbenden gezamenlijk gedragen kosten. De grote hoeveelheid (big) data die worden gegeneerd vormen een interessante bron voor gezondheidsmonitoring, als stuurinformatie voor gezondheidsbeleid en voor wetenschappelijk onderzoek.

beheerder
De gerichte vrijstelling voor arbovoorziening is aangescherpt: een ergonomische bureaustoel kan er nog steeds onder vallen.
5 april 2022

Gerichte vrijstelling arbovoorziening PMO/PAGO aangescherpt