27 december 2016 1 minuut

    Waarom bestaat Heel Nederland Gezonder?

    Individuele gezondheidsbevordering en preventie is geen onderdeel van ons zorgstelsel. Op het gebied van universele preventie is vooral aandacht voor maatregelen in de omgeving (bijv. rookvrije zones, luchtkwaliteit). De individuele gezondheidsbevordering wordt pas ondersteund als er sprake is van een gedefinieerd verhoogd medisch risico (geïndiceerde preventie).

    Ondersteuning bij persoonlijke preventie en opsporing van individuen met een gedefinieerd verhoog risico  (selectieve preventie) wordt nu aan de markt overgelaten. Dit zorgt voor een wildgroei aan vragenlijsten, zelftesten en ongevalideerde health checks. Het is voor consumenten onduidelijk welke checks en testen betrouwbaar en geschikt zijn. Goede informatievoorziening ontbreekt. De samenhang en afstemming in de keten van preventie tot zorg is niet geborgd. Dit kan leiden tot extra kosten voor zowel de burger als het zorgsysteem, bijvoorbeeld door het moeten herhalen van metingen/onderzoeken. De beweging Heel Nederland Gezonder streeft ernaar om met vereende krachten een breedgedragen landelijke standaard te realiseren als antwoord op deze wildgroei.

    beheerder