27 december 2016 1 minuut

Hoe werkt het programma ‘De Gezonde Gemeente?’

Voor een succesvolle lokale implementatie is enthousiasme bij- en goede samenwerking tussen gemeente, GGD, nuldelijns- en eerstelijnszorg een belangrijke randvoorwaarde. Gezamenlijk wordt een projectplan opgesteld om inwoners deel te laten nemen aan het online programma en de follow-up. Door middel van het e-health kennissysteem wordt het zorg-, sport- en welzijnsaanbod in de regio gekoppeld aan de individuele behoefte. Deelnemers met een gedefinieerd verhoogd risico worden volgens de landelijke NHG-richtlijnen verwezen naar de huisarts. De gemeente ontvangt een macrorapportage met informatie over de lokale gezondheid (specifieke wijkprofielen mogelijk), de meest voorkomende gezondheidsrisico’s, benchmarks met vergelijkbare doelgroepen, de behoefte van inwoners aan lokale interventies, en nog meer! Hierdoor ontstaat een werkend geheel binnen het programma van alle bij gezondheidsbevordering betrokken partijen. De Persoonlijke Gezondheidscheck adviseert hierbij het lokale projectteam en biedt diverse templates aan. Ook is een op maat gemaakte gezondheidscampagne mogelijk.

beheerder
De gerichte vrijstelling voor arbovoorziening is aangescherpt: een ergonomische bureaustoel kan er nog steeds onder vallen.
5 april 2022

Gerichte vrijstelling arbovoorziening PMO/PAGO aangescherpt