15 mei 2024 0 minuten

    Hoe vaak moet je een PAGO aanbieden?

    De frequentie van het PAGO is niet specifiek voorgeschreven. In de Arbowet staat alleen beschreven dat het PAGO periodiek aangeboden moet worden. De daadwerkelijke frequentie hangt af van de risico’s van het werk. In overleg met de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of betrokken medewerkers kun je de geschikte frequentie bepalen. Meestal vindt het onderzoek elke vier jaar plaats, maar dit kan variëren afhankelijk van de werkzaamheden en risicofactoren.

    Loïs Neugebauer