Vitaliteit op de werkvloer

Voor duurzaam inzetbare medewerkers, is een succesvol gezondheidsbeleid essentieel. Vooral nu met de toenemende vergrijzing en verhoogde AOW-leeftijd naar 67 jaar. Maar hoe pak je dat zo effectief mogelijk aan? De whitepaper Integraal gezondheidsbeleid op de werkvloer legt het stap voor stap uit.

Fruit op de werkvloer; het aanbieden van een workshop mindfulness; of het introduceren van een fietsplan: wat bevordert nu écht de vitaliteit op de werkvloer? Het gezondheidsbeleid van veel organisaties is vaak onduidelijk en ongericht. In principe is dat niet vreemd, omdat vitaliteitsbevordering slechts één van de vele taken is waar HR zich mee bezighoudt.

De whitepaper Integraal gezondheidsbeleid op de werkvloer bevat daarom alle informatie die je nodig hebt voor een succesvol en doelgericht gezondheidsbeleid binnen jouw organisatie.

Na het lezen van deze whitepaper weet je:

 •  Hoe je ervoor zorgt dat je medewerkers gemotiveerd zijn om te werken aan gezondheid.
 •  Wat de basisprincipes van efficiënte ziektepreventie zijn.
 •  Waar je op moet letten bij het kiezen van een geschikte gezondheidscheck.
 •  Waarom de gezondheidsuitslag van werknemers ten alle tijden privé moet blijven.
 •  Wat nudging is en hoe je dit kunt toepassen om gezondheidsgedrag onbewust te stimuleren.
 •  Waarom je een nieuw gezondheidsbeleid juist niet al te groots moet aanpakken.
 •  Waarom veel gezondheidsapps en -programma’s ontoereikend zijn voor een optimaal resultaat.

En nog vele andere tips en aanbevelingen.

3 belangrijke redenen om je werknemers fit en vitaal te houden:

 1. Minder ziekteverzuim bespaart je organisatie aanzienlijk veel kosten.
 2. Je verhoogt de productiviteit van je medewerkers met wel 10%.
 3. Er is sprake van toenemende vergrijzing én de AOW-leeftijd is verhoogd.

Verhoog duurzame inzetbaarheid en verminder ziekteverzuim

Voor een effectief gezondheidsbeleid is integraliteit van essentieel belang. Preventie draait namelijk om het totaalplaatje van het ziekteproces in plaats van alleen te focussen op enkele risicofactoren.

Met een preventieve aanpak vergroot je de regie van de gezonde werknemers over hun eigen leefstijl en daarmee ook hun gezondheid. Een preventief gezondheidsplan dringt het ziekteverzuim op de werkvloer terug tot zo'n 20%. Bovendien stijgt productiviteit met zo’n 10%.

Oftewel: beter voorkomen dan genezen!

De whitepaper staat dan ook boordevol met tips, tools, geschikte programma’s en aanbevelingen om ziekteverzuim te voorkomen.

6 stappen voor meer vitaliteit op de werkvloer

Integraal gezondheidsbeleid op de werkvloer bevat 6 concrete stappen die je volgt. Hiermee kun je doelgericht aan de slag voor het beste vitaliteitsresultaat:

 • Sep 10, 2020

  1. Betrekken van directie en/of management

  Breng de huidige situatie in kaart (met HR analytics) en stel KPI’s vast (met behulp van een solide business case). Om de directie te betrekken bij de opbrengsten van een investering in gezonde medewerkers is het raadzaam om een business case op te stellen.

 • Sep 10, 2020

  2. Draagvlak creëren binnen de organisatie

  Om draagvlak te creeeren is het aan te raden om een koplopergroep te selecteren. Deze koplopergroep gaat eerder met het onderwerp aan de slag en krijgt handvatten om met andere medewerkers in gesprek te gaan hierover.

 • Sep 10, 2020

  3. Doe een nulmeting

  Een nulmeting is een basisvoorwaarde om de juiste preventie of interventies toe te passen. Acteer op de werkelijke cijfers in plaats van assumpties. Door de medewerkers een nulmeting aan te bieden krijgen zij inzicht op persoonlijk niveau hoe ze ervoor staan op het vlak van gezondheid & vitaliteit.

 • Sep 10, 2020

  4. Inzicht en advies op 2 niveaus

  Na de nulmeting ontvangen deelnemers een persoonlijk rapport. Op groepsniveau krijgt de organisatie ook een terugkoppeling. Op basis hiervan kun je gericht aan de slag met het vaststellen van de vervolgacties die hierop aansluiten.

 • Sep 10, 2020

  5. Vervolgstappen vaststellen en verankering binnen de organisatie

  Op basis van het groepsrapport worden vervolgstappen op managementniveau, bij leidinggevenden en bij medewerkers vastgesteld. Zo maak je de meeste impact, maar zorg je ook vooral voor borging binnen jouw organisatie.

 • Sep 10, 2020

  6. Hermeting en verankeren als continu proces

  Door opnieuw te meten krijg je inzicht in de effectiviteit van het beleid. Je blijft op basis van een datagedreven aanpak sturing geven aan de belangrijkste gezondheidsrisco’s binnen de organisatie. Blijf medewerkers stimuleren om actief met het advies aan de slag te gaan. Niet alleen met de interventies, maar ook door als werkgever gezond gedrag te stimuleren.

Bevorder vandaag nog de vitaliteit op de werkvloer

Gezondheid was nog nooit zo belangrijk als nu. Download hierboven de whitepaper Integraal gezondheidsbeleid op de werkvloer en pas de makkelijke handvatten direct toe in je organisatie. 

Neem vrijblijvend contact met mij op voor een adviesgesprek

Annabel Splinter

Annabel Splinter - Adviseur