• 1. Offerte, pakketten en modules
  • 2. Privacy
  • 3. De check
  • 5. Partners

Waarom staat er een verwacht aantal deelnemers in de offerte?

Vanuit onze ervaringen weten we dat we bij soortgelijke organisaties bepaalde percentages hebben behaald. De Persoonlijke Gezondheidscheck is een gezamenlijke effort, van de klant verwachten we een aantal dingen (zoals verspreiden communicatiemateriaal en aanleveren genodigdenlijst) en de klant kan van ons ook een aantal dingen verwachten (zoals uitsturen uitnodigingen, extra herinneringen e.d.).

Waarom zijn bijna alle modules bij jullie online en wordt er bijvoorbeeld geen gehoortest aangeboden?

Wij kijken met de vragenlijsten of iemand risico loopt aan bijvoorbeeld schade aan het gehoor. Dit kan met gevalideerde en betrouwbare vragenlijsten worden ondervangen. Zo hoeft niet iedereen langs een arts, wat tijd en geld bespaart, medewerkers hoeven niet van de werkplek weg, alleen als het echt nodig is. Mocht iemand een (sterk) verhoogd risico hebben, dan wordt de medewerker doorgestuurd voor aanvullend onderzoek.

Lees verder: De inhoud van het PMO bepalen.

Welke verzekeraars vergoeden de check?

Steeds meer verzekeraars vergoeden de Persoonlijke Gezondheidscheck, omdat ze het belang inzien van goede persoonlijke preventie. De Persoonlijke Gezondheidscheck is een betrouwbaar en wetenschappelijk instrument om gedegen inzicht te krijgen in de gezondheid, wat steeds meer verzekeraars onderkennen. Hieronder vind je alle verzekeraars die de Persoonlijke Gezondheidscheck vergoeden. Bekijk de mogelijkheden voor het vergoeden van de check.

Belangrijk: de verzekeraar krijgt géén inzicht in de persoonlijke en medische gegevens.

Hoe werkt de vergoeding vanuit collectieve verzekering?

Veel verzekeraars vergoeden de check (deels). Aangezien we de deelnemers niet aan de werkgever kenbaar mogen maken, zullen wij de deelnemers aangeven bij hun collectieve zorgverzekeraar(s). Dit zal gebeuren na afsluiting van het project. Omdat wij dit indienen bij de zorgverzekeraar, zal het bedrag ook eerst op onze rekening worden gestort. Zodra dit gebeurd is, zal het bedrag direct overgemaakt worden naar het rekeningnummer waarmee ook de facturen zijn voldaan. Als bij ons bekend is hoeveel er vergoed wordt van de zorgverzekeraar, zullen wij u informeren over de hoogte van dit bedrag. Het kan tot 30 dagen duren voordat het bedrag daadwerkelijk overgemaakt wordt.

Met welke PMO modules voldoe ik aan de verplichting?

Deze worden bepaald vanuit de RI&E. Lees meer over de verplichting in ons artikel PMO verplicht? Dat zit zo.

Wie bepaalt de inhoud en adviezen van de Persoonlijke Gezondheidscheck?

Een medisch-wetenschappelijke adviesraad met experts op de diverse aandachtsgebieden bepaalt de inhoud van de Persoonlijke Gezondheidscheck. De verzamelde gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, richtlijnontwikkeling en kwaliteitsverbetering. Een ‘Kwaliteitsraad’, bestaande uit vertegenwoordigers van de deelnemende beroepsorganisaties en gezondheidsfondsen, bewaakt de kwaliteit van de Persoonlijke Gezondheidscheck.

Actuele kennis en richtlijnen op het gebied van preventie en de vroege signalering van gezondheidsproblemen vormen de basis van de Persoonlijke Gezondheidscheck. De teksten zijn op VMBO-begripsniveau geschreven.

Waarop worden mijn bloedwaarden onderzocht?

Ieder bloedmonster wordt op de volgende waarden onderzocht:

  • Totaal cholesterol
  • LDL cholesterol
  • HDL cholesterol
  • Triglyceriden
  • HbA1c

Waarom is bloeddrukmeting nodig?

De bloeddruk is belangrijk om een goed risico op hart- en vaatziekten te kunnen bepalen. De waarden van de bloeddrukmeting combineren we in ieder geval met de antwoorden op de vragenlijst. Op die manier kunnen we een betere indicatie bieden voor het risicoprofiel. In combinatie met een cholesterolmeting kunnen we een nog nauwkeuriger beeld schetsen.

Werkt een checkbox goed; kunnen mensen dit zelf uitvoeren?

Ja! We zien dat bij 90% van onze bedrijven de checkbox wordt aangeboden. Medewerkers ervaren het als prettig om zelf, in hun vertrouwde omgeving, de metingen uit te voeren. Ook zijn de materialen gemakkelijk te gebruiken.

Waarom bestaat Heel Nederland Gezonder?

Individuele gezondheidsbevordering en preventie is geen onderdeel van ons zorgstelsel. Op het gebied van universele preventie is vooral aandacht voor maatregelen in de omgeving (bijv. rookvrije zones, luchtkwaliteit). De individuele gezondheidsbevordering wordt pas ondersteund als er sprake is van een gedefinieerd verhoogd medisch risico (geïndiceerde preventie).

Ondersteuning bij persoonlijke preventie en opsporing van individuen met een gedefinieerd verhoog risico  (selectieve preventie) wordt nu aan de markt overgelaten. Dit zorgt voor een wildgroei aan vragenlijsten, zelftesten en ongevalideerde health checks. Het is voor consumenten onduidelijk welke checks en testen betrouwbaar en geschikt zijn. Goede informatievoorziening ontbreekt. De samenhang en afstemming in de keten van preventie tot zorg is niet geborgd. Dit kan leiden tot extra kosten voor zowel de burger als het zorgsysteem, bijvoorbeeld door het moeten herhalen van metingen/onderzoeken. De beweging Heel Nederland Gezonder streeft ernaar om met vereende krachten een breedgedragen landelijke standaard te realiseren als antwoord op deze wildgroei.

Staat je vraag er niet tussen?

Neem dan contact met ons op.