Verschil tussen PMO en PAGO

Van onze klanten krijgen we regelmatig de vraag wat het verschil is tussen een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) en een Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek (PAGO). Daar geven we op deze pagina een antwoord op!

Wat is een PMO?

Met een PMO wordt de gezondheidssituatie van medewerkers en de organisatie in kaart gebracht, zodat zowel medewerker als organisatie weet wat er moet gebeuren om die te verbeteren. De inhoud van het PMO wordt bepaald aan de hand van de arbeidsgerelateerde gezondheidsrisico’s die aanwezig zijn binnen de organisatie. Deze risico’s worden vastgesteld in de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E).

Om te voldoen aan de wettelijke verplichting dient de PMO minimaal deze risico’s in kaart te brengen. Ook moet in een PMO worden gekeken naar de algemene gezondheid, inclusief de leefstijl en de mentale gesteldheid. Dit wordt ondersteund door fysieke metingen. Met de verschillende modules van de Persoonlijke Gezondheidscheck wordt voldaan aan de PMO verplichting.

Meer over hierover lees je op onze pagina over het Preventief Medisch Onderzoek.

Wat is een PAGO?

Het PAGO is gericht op arbeidsgerelateerde gezondheidsrisico’s. Per functie kan een PAGO verschillen. Zo is voor chauffeurs het zichtvermogen belangrijk, maar zijn er aan werken in de bouw meer risico’s verbonden aan lichamelijke belasting.

&niped kan het PAGO voor jouw organisatie uitvoeren. Wij brengen de nodige risico's in kaart met onze uitgebreide vragenlijsten en modules. De werkgever is in principe verplicht om zijn medewerkers regelmatig een onderzoek aan te bieden. Meestal wordt een PAGO elke vier jaar aangeboden.


Wat zijn de verschillen?

Een PMO is breder dan een PAGO. Het PAGO is alleen onderzoek naar gezondheidsfactoren die op het werk gericht zijn, terwijl het PMO veel breder is dan dat. Het kijkt naar de algemene gezondheid, inclusief leefstijl en mentale gesteldheid en biedt vrijblijvend na het afnemen van het onderzoek (onafhankelijke) interventies aan die de gezondheidsrisico’s kunnen verminderen.
Het PAGO wordt steeds meer vervangen door het PMO. Dat komt doordat het OR vanwege de nieuwe arbowet (1 juli 2018) instemmingsrecht heeft, waardoor het OR vaker een rol heeft in het uitvoeren van een PMO.

Het PAGO is dus geen PMO omdat het PMO uitgebreider is; het kijkt namelijk naar het complete gezondheidsplaatje van een werknemer.

Contact n.a.v. bovenstaande bericht?

Liever telefonisch contact?

Onze adviseurs staan voor u klaar.

annabel-rond

Annabel Splinter

In samenwerking met