&niped werkt samen met een uitgebreid partnernetwerk naar een gezonder Nederland. Heb jij relaties of een netwerk die op zoek zijn naar een preventief medisch onderzoek (PMO) of op zoek zijn naar een instrument om de gezondheid van de medewerkers te monitoren? Met de producten en diensten van &niped help jij hen met het voldoen aan de PMO-verplichting en (de stappen richting) een gezonde organisatie. 

BC Certified logo_NEN7510-1 2017_RVA
BC Certified logo_ISO 27001-2017 RVA
noun_dashboard_3377890-Recovered
noun_Communication_3522187
noun_Percent_830404

Persoonlijk & beveiligd dashboard: met daarin de voortgang van al jouw klanten

Uitgebreide communicatie toolkit en adviezen om jouw relaties zo goed mogelijk te kunnen informeren

Aantrekkelijke fee voor
aangeleverde leads/deals

Vraag snel en gemakkelijk een offerte aan voor jouw relatie

Als partner van &niped krijg je een persoonlijke code waarmee je snel en gemakkelijk een offerte voor jouw klanten aanvraagt. Of een lead kunt doorgeven, zodat wij daar bekend mee zijn.

Q&A

 • 1. Offerte, pakketten en modules
 • 2. Privacy
 • 3. De check
 • 4. Rapportage
 • 5. Partners

Waarom wordt een percentage verwacht aantal deelnemers gehanteerd in de offerte?

Vanuit onze ervaringen weten we dat we bij soortgelijke organisaties bepaalde percentages hebben behaald. De Persoonlijke Gezondheidscheck is een gezamenlijke effort, van de klant verwachten we een aantal dingen (zoals verspreiden communicatiemateriaal en aanleveren genodigdenlijst) en de klant kan van ons ook een aantal dingen verwachten (zoals uitsturen uitnodigingen, extra herinneringen e.d.).

Waarom zijn bijna alle modules bij jullie online en wordt er bijvoorbeeld geen gehoortest aangeboden?

Wij kijken met de vragenlijsten of iemand risico loopt aan bijvoorbeeld schade aan het gehoor. Dit kan met gevalideerde en betrouwbare vragenlijsten worden ondervangen. Zo hoeft niet iedereen langs een arts, wat tijd en geld bespaart, medewerkers hoeven niet van de werkplek weg, alleen als het echt nodig is. Mocht iemand een (sterk) verhoogd risico hebben, dan wordt de medewerker doorgestuurd voor aanvullend onderzoek.

Welke zorgverzekeraars vergoeden de Persoonlijke Gezondheidscheck?

Steeds meer verzekeraars vergoeden de Persoonlijke Gezondheidscheck, omdat ze het belang inzien van goede persoonlijke preventie. De Persoonlijke Gezondheidscheck is een betrouwbaar en wetenschappelijk instrument om gedegen inzicht te krijgen in de gezondheid, wat steeds meer verzekeraars onderkennen. Hieronder vindt u alle verzekeraars die de Persoonlijke Gezondheidscheck vergoeden. Heeft u een collectieve zorgverzekering bij een van deze partijen? Informeer eens naar de mogelijkheden voor het vergoeden van de Check voor uw medewerkers.

Belangrijk: de verzekeraar krijgt géén inzicht in de persoonlijke en medische gegevens van uw werknemers.

– OHRA
– NN
– CZ
– Menzis
– Zilveren Kruis
– AON

Hoe werkt de vergoeding vanuit collectieve verzekering?

Een aantal verzekeraars vergoeden de check (deels). Aangezien we de deelnemers niet aan de werkgever kenbaar mogen maken, zullen wij de deelnemers aangeven bij hun collectieve zorgverzekeraar(s). Dit zal gebeuren na afsluiting van het project. Omdat wij dit indienen bij de zorgverzekeraar, zal het bedrag ook eerst op onze rekening worden gestort. Zodra dit gebeurd is, zal het bedrag direct overgemaakt worden naar het rekeningnummer waarmee ook de facturen zijn voldaan. Als bij ons bekend is hoeveel er vergoed wordt van de zorgverzekeraar, zullen wij u informeren over de hoogte van dit bedrag. Het kan tot 30 dagen duren voordat het bedrag daadwerkelijk overgemaakt wordt.

Hoe weet ik welke PMO modules ik moet hebben om aan de verplichting te voldoen?

Deze worden bepaald vanuit de RI&E.

Hoe is de privacy van medewerkers gewaarborgd?

De waarborging van de privacy van deelnemende medewerkers is van groot belang voor het slagen van dit initiatief. Als medewerker wil je er immers zeker van zijn dat jouw (medische) gegevens niet bij je werkgever of bij derden terecht komen. &niped en haar e-healthplatform zijn NEN-7510 en ISO 27001 gecertificieerd en houdt zich daarnaast aan de volgende richtlijnen:

 • AVG (Algemene Verordering Gegevensbescherming)
 • De Persoonlijke Gezondheidscheck heeft CE-markering

Mag ik mijn medewerkers testen op het coronavirus?

U mag uw medewerkers aanbieden deel te nemen aan deze test. De test wordt door medewerkers zelf (thuis) afgenomen. U ontvangt geen individuele resultaten en de medewerker hoeft de uitslag te delen.

Hoe lang blijven gegevens van medewerkers bewaard?

Volgens de geldende richtlijnen en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo) worden de gegevens minimaal 15 jaar bewaard.
Uitzondering: wanneer er reden voor is om de gegevens langer te bewaren óf een deelnemer aangeeft de gegevens eerder te willen laten vernietigen.

Wie heeft inzage in de medisch dossiers van mijn medewerkers?

&niped hecht eraan om de privacy van haar gebruikers zo goed mogelijk te beschermen. Zij heeft dan ook technische en organisatorische maatregelen getroffen om te voorkomen dat persoonlijke en medische gegevens van haar deelnemers, in strijd met de wet, ter kennis komen van derden.

&niped handelt in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De gezondheidsgegevens en persoonlijke gegevens zijn te allen tijde op fysiek gescheiden en beveiligde plekken opgeslagen. Alleen wanneer je zelf op jouw persoonlijke account inlogt, worden deze gegevens via een beveiligde verbinding samengevoegd. Op deze manier ben jij de enige die toegang heeft tot je gezondheidsgegevens.

Beveiliging van de Persoonlijke Gezondheidscheck

Lees meer over welke gegevens &niped verzamelt, hoe zij deze beschermt en wat jouw rechten zijn in onze Privacyverklaring.

Cookies

Op de site van &niped wordt gebruik gemaakt van verschillende cookies. Je kunt meer lezen over welke cookies en waarom wij deze toepassen in onze Privacyverklaring.

Wie bepaalt de inhoud en adviezen van de Persoonlijke Gezondheidscheck?

Een medisch-wetenschappelijke adviesraad met experts op de diverse aandachtsgebieden bepaalt de inhoud van de Persoonlijke Gezondheidscheck. De verzamelde gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, richtlijnontwikkeling en kwaliteitsverbetering. Een ‘Kwaliteitsraad’, bestaande uit vertegenwoordigers van de deelnemende beroepsorganisaties en gezondheidsfondsen, bewaakt de kwaliteit van de Persoonlijke Gezondheidscheck.

Actuele kennis en richtlijnen op het gebied van preventie en de vroege signalering van gezondheidsproblemen vormen de basis van de Persoonlijke Gezondheidscheck. De teksten zijn op VMBO-begripsniveau geschreven.

Hoeveel personen worden naar de huisarts verwezen na de online en bloedonderzoekmodule?

Ongeveer 10% van de deelnemers worden doorverwezen naar de huisarts. Bij de diagnostiek worden de NHG-richtlijnen toegepast. Alleen deelnemers met een sterk verhoogd risico op hartvaatziekten, diabetes, nier- en longziekten, psychische aandoeningen en kanker worden dus naar de huisarts verwezen.

Wat levert de inzet van de Persoonlijke Gezondheidscheck op?

Met de Persoonlijke Gezondheidscheck van &niped stuurt u op een gezonde(re) organisatie. Dit wetenschappelijk onderbouwde e-Healthplatform brengt de gezondheidsrisico’s van uw organisatie in kaart. Betrouwbaar en compleet. Uw medewerkers krijgen een persoonlijk gezondheidsrapport en u organisatiebreed inzicht in de gezondheidsrisico’s en de impact hiervan op verzuim en productiviteit. Zo kunt u na deze (nul)meting integraal en effectief sturing geven op duurzaam inzetbare medewerkers. De PGC voldoet aan de wettelijke PMO-verplichting. Vraag de Persoonlijke Gezondheidscheck aan en begin uw vitaliteitsbeleid.

Voor wie is de Persoonlijke Gezondheidscheck bestemd?

Voor iedereen van 18 jaar en ouder die inzicht wil in zijn gezondheid en wat ze kunnen doen om zo nodig gezonder te gaan leven.

Waar bestaat de Gezondheidscheck uit?

De Persoonlijke Gezondheidscheck is een laagdrempelig, preventief onderzoek. De check bestaat uit een online vragenlijst, die ongeveer 35 minuten duurt om in te vullen. Daarnaast bevat de check fysieke testen, die thuis gedaan kunnen worden. Na het doen van de check ontvangen deelnemers een Persoonlijk Gezondheidsrapport. Het rapport bevat informatie en advies over de gezondheid en biedt handvatten om hiermee aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld op gebied van bewegen, roken, alcohol, voeding, stress, maar ook lichamelijke klachten en mentale- en fysieke werkbalans. De adviezen zijn onafhankelijk, landelijk en betrouwbaar.

Voor meer informatie kijk op https://niped.nl/gezondheidscheck/.

Mijn bloeddrukmeter functioneert niet naar behoren. Wat moet ik nu doen?

In de gebruiksaanwijzing van de bloeddrukmeter vindt je mogelijk de reden waarom de bloeddrukmeter niet naar behoren functioneert. Indien je de gebruiksaanwijzing hebt doorgenomen en alle stappen van de gebruiksaanwijzing correct opgevolgd hebt en jekunt nog steeds geen correcte meting uitvoeren dan kun je contact opnemen met: info@persoonlijkegezondheidscheck.nl

Waarom deze bloeddrukmeter?

De door &niped aangeboden bloeddrukmeter is een Visomat 20/40. Deze bloeddrukmeter is internationaal erkend en dubbel A gevalideerd volgens ‘the international protocol’ (ESH). Er is door &Niped gekozen voor deze bloeddrukmeter om zo de nauwkeurigheid van de metingen te kunnen waarborgen.

Moet ik de bloeddrukmeter na gebruik terugsturen?

Je hoeft je bloeddrukmeter niet terug te sturen, deze heb je als bedrijf aangeschaft. Mocht je deze niet meer kunnen gebruiken, dan stellen wij voor om deze cadeau te doen aan iemand in jouw omgeving.

Wat zit er in de checkbox?

Iedere checkbox bevat het volgende:

 • Een buikomvanglint
 • Een instructieboekje voor het uitvoeren van de metingen en het verzenden van het materiaal
 • Materiaal om de vingerprik uit te voeren (zie afbeelding)
  • Vingerprik: 2 prikkers, oranje pipetje, bloedbuisje
 • Verzendmateriaal om de testen naar het laboratorium te versturen
 • Een bloeddrukmeter

Waarop worden mijn bloedwaarden onderzocht?

Ieder bloedmonster wordt op de volgende waarden onderzocht:

 • Totaal cholesterol
 • LDL cholesterol
 • HDL cholesterol
 • Triglyceriden
 • HbA1c

Waarom is bloeddrukmeting nodig?

De bloeddruk is belangrijk om een goed risico op hart- en vaatziekten te kunnen bepalen. De waarden van de bloeddrukmeting combineren we in ieder geval met de antwoorden op de vragenlijst. Op die manier kunnen we een betere indicatie bieden voor het risicoprofiel. In combinatie met een cholesterolmeting kunnen we een nog nauwkeuriger beeld schetsen.

Werkt een checkbox goed; kunnen mensen dit zelf uitvoeren?

Ja! We zien dat bij 90% van onze bedrijven de checkbox wordt aangeboden. Medewerkers ervaren het als prettig om zelf, in hun vertrouwde omgeving, de metingen uit te voeren. Ook zijn de materialen gemakkelijk te gebruiken.

Wie is/zijn de initiatiefnemer(s) van Persoonlijke Gezondheidscheck?

De Persoonlijke Gezondheidscheck is door &niped ontwikkeld in samenwerking met het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), GGD GHOR Nederland, de Hartstichting, Nierstichting, Longfonds en Diabetesfonds.

Wat staat er in het adviesrapport van een deelnemer?

De adviezen die deelnemers worden geboden zijn onafhankelijk, landelijk en betrouwbaar en kunnen gaan over bewegen, roken, alcohol, voeding, ontspanning/stress, lichamelijke klachten, mentale en fysieke werkbalans.

In je persoonlijke gezondheidsrapport krijg je oa met kleurcodes per onderwerp duidelijk of er een gezondheidsrisico is:

 • Groen: gezond bezig
 • Oranje: kan gezonder
 • Rood: bezoek je (huis)arts. Indien een medewerker een gezondheidsrisico heeft dat in het rood scoort, dan krijgt de medewerker in kwestie hiervan een persoonlijk bericht om bij voorkeur z.s.m. contact op te nemen met de eigen huisarts.

Voor meer informatie kijk op https://niped.nl/wat-is-de-gezondheidscheck/.

De Persoonlijke Gezondheidscheck stelt in principe geen diagnose maar maakt inzichtelijk of iemand een verhoogd risico loopt. Op basis van een verhoogd risico wordt iemand vervolgens doorverwezen naar een arts, waar de daadwerkelijke diagnose plaatsvindt. De medewerker maakt een account aan bij &Niped en gaat daarmee akkoord met de gebruikers- en privacyvoorwaarden van &Niped.

Wat voor inzicht krijg ik als werkgever met het macrorapport?

Met het macrorapport krijg je inzicht in de algehele gezondheid binnen jouw organisatie. We kijken hoe jullie ervoor staan op alle gemeten onderdelen uit de check en jullie worden gespiegeld aan een benchmark.
Daarnaast bevat het macrorapport een verzuim- en productiviteitsanalyse. In deze analyse wordt er gekeken naar welke factoren het meeste van invloed zijn op het verzuim en de productiviteit binnen jullie organisatie.
Tot slot wordt er gekeken of er verschillen zijn gevonden tussen groepen binnen jullie organisatie. Er wordt gekeken naar verschillen op leeftijd, geslacht en opleidingsniveau en indien gewenst op 3 toe te voegen vragen vanuit jullie organisatie, zoals afdeling of functie. Zo kun je als werkgever de knelpunten binnen de organisatie zien en hiervoor de juiste interventies aanbieden. Tevens krijg je ook terugkoppeling op factoren die al goed gaan; die moeten we zeker zo houden!

Waarom bestaat Heel Nederland Gezonder?

Individuele gezondheidsbevordering en preventie is geen onderdeel van ons zorgstelsel. Op het gebied van universele preventie is vooral aandacht voor maatregelen in de omgeving (bijv. rookvrije zones, luchtkwaliteit). De individuele gezondheidsbevordering wordt pas ondersteund als er sprake is van een gedefinieerd verhoogd medisch risico (geïndiceerde preventie).

Ondersteuning bij persoonlijke preventie en opsporing van individuen met een gedefinieerd verhoog risico  (selectieve preventie) wordt nu aan de markt overgelaten. Dit zorgt voor een wildgroei aan vragenlijsten, zelftesten en ongevalideerde health checks. Het is voor consumenten onduidelijk welke checks en testen betrouwbaar en geschikt zijn. Goede informatievoorziening ontbreekt. De samenhang en afstemming in de keten van preventie tot zorg is niet geborgd. Dit kan leiden tot extra kosten voor zowel de burger als het zorgsysteem, bijvoorbeeld door het moeten herhalen van metingen/onderzoeken. De beweging Heel Nederland Gezonder streeft ernaar om met vereende krachten een breedgedragen landelijke standaard te realiseren als antwoord op deze wildgroei.

Voor wie is Heel Nederland Gezonder?

Voor alle publieke en private partijen, klein of groot die de visie van Heel Nederland Gezonder ondersteunen en kunnen bijdragen door hun klanten, burgers, medewerkers en/of Nederlanders te ondersteunen meer verantwoordelijkheid voor de eigen gezondheid te nemen.  Steeds meer werkgevers van MKB tot multinational faciliteren de Persoonlijke Gezondheidscheck voor hun medewerkers als onderdeel van eigentijds vitaliteits- /duurzaam inzetbaarheidsbeleid. Koploper gemeentes zijn gestart met de inzet voor (kwetsbare) groepen burgers. Innovatieve zorgverzekeraars vergoeden het eHealth programma in aanvullende / collectieve verzekeringen. De overheid en maatschappelijke organisaties steunen het wetenschappelijk onderzoek van Universiteiten en kennisinstellingen met de ‘big” data die door de inzet worden gegenereerd. Al deze partijen zijn trotse partner van Heel Nederland Gezonder.

Kan het macrorapport ook door partners toegelicht worden?

Kan ik partner worden en welke mogelijkheden zijn hiervoor?

Hiervoor verwijzen wij naar www.niped.nl/partners.

Staat je vraag er niet tussen?

Neem dan contact met ons op.