Wetenschappelijke projecten

&niped werkt voor haar onderzoeksprojecten samen met verschillende gerespecteerde kennispartijen en instituten. Momenteel werkt &niped samen aan de volgende projecten:

LOPENDE PROJECTEN

1. Integrate

Effectiviteit en kosteffectiviteit van web-based cardiometabole risicoprofilering als eerste stap in cardiovasculair risicomanagement.

Julius Gezondheidscentra Leidsche Rijn, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Julius Centrum Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU), Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL), Samenwerkingsverband PreventieConsult P/A Diabetesfonds Nederland

2. De Gezonde Gemeente

Implementatie van de Persoonlijke GezondheidsCheck in de gemeente en 1e lijn.

Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) West-Brabant, GGD Hart voor Brabant, Tranzo Universiteit Tilburg

3. Risico gebaseerde screening voor chronische nierziekten

Prospectief valideren van een nieuw algoritme om mensen met een hoog risico op nierziekten uit de bevolking te filteren.

Radboud Universitair Medisch Centrum (Radboud UMC), Rijksuniversiteit Groningen RUG), Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), Nierstichting

4. Dikke darmkanker risicoprofilering

Effectiviteit risicoprofilering in combinatie met ontlastingstest (iFOBT). In samenwerking met het bestaande bevolkingsonderzoek Midden-West.

Amsterdam Medisch Centrum (AMC), Erasmus Medisch Centrum (Erasmus MC), Maastricht Universitair Medisch Centrum (Maastricht UMC), de Bergman Clinics (Procolo), RIVM, Bevolkingsonderzoek Midden-West

(BIJNA) AFGERONDE PROJECTEN

1. PreventieKompas

Ontwikkeling PreventieKompas.

NIPED

2. PreventieConsult

Ontwikkeling PreventieConsult.

Hartstichting, Diabetesfonds, Nierstichting, Longfonds, Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), Landelijke Huisartsenvereniging (LHV), Nederlands Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), GGD Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) Nederland

3. PreventieConsult @work

Ontwikkeling module werk (o.a. duurzame inzetbaarheid en vitaliteit).

Hartstichting, Diabetesfonds, Nierstichting, Longfonds, NHG, LHV, NVAB, GGD Nederland

4. Persoonlijke Preventie aanpak in de wijk

Opzetten van een samenwerking- en organisatiestructuur voor persoonlijke preventie in de  wijk.

ZonMw, Julius Centrum, Leidsche Rijn Gezondheidscentra, GGD Utrecht, AGIS-Achmea

5. Hart-vaat Kompas (CVRM en MyCardss)

Ontwikkelen van een online service voor cardiovasculair risicomanagement.

Nederlandse Vereniging voor Cardiologie - Commissie Cardiovasculaire Preventie en Hartrevalidatie (NVvC-CCPH), Landelijk Multidisciplinair Overleg Hartrevalidatie (LMDOH), Hart- en Vaatgroep, AMC, Stichting Achmea Gezondheidszorg

6. Risicoprofilering dikke darmkanker (DeCoDe)

Ontwikkeling en validatie van moleculaire diagnostische testen en beeldvormingstechnieken voor vroegtijdige diagnose en behandeling van colorectale kanker.

Center for Translational Molecular Medicine (CTMM), AMC, Erasmus MC, Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), LUMC, Maastricht UMC, VU Medisch Centrum (VUmc), BV Cyclotron VU, Dionex Benelux BV, MDxHealth, MRC-Holland BV, Percuros BV, Royal Philips, ServiceXS BV

7. Begrijpelijke taal You are at risk

Effectiviteit van risico-communicatie binnen het PreventieConsult.

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), VUmc, NHG, LHV, Nierstichting

8. Niermodule

Ontwikkelen van een wetenschappelijke onderbouwde niermodule als onderdeel van de Persoonlijke GezondheidsCheck.

Radboud UMC, RUG, UMCG, Nierstichting

9. Module preventie/ vroegopsporing psychische ziekten

Ontwikkelen van een wetenschappelijke onderbouwde module mentaal welzijn als onderdeel van de Persoonlijke GezondheidsCheck.

Trimbos instituut, NHG

10. Erasmus Perfect Fit

Kosteffectiviteit van een lijfstijlinterventie voor de gezondheid en inzetbaarheid van personeel met een fysiek zwaar beroep van 40 jaar en ouder.

Erasmus MC, Ministerie van Defensie, Ministerie van Veiligheid en Justitie

 

Interesse in gezamenlijk onderzoek?

 

Publicaties &niped

Het &niped E-health platform genereert grote hoeveelheden data, die gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek. De studies tonen aan dat met het E-health plaform op een laagdrempelige manier aanzienlijke gezondheidswinst geboekt kan worden.

Papers

2018

 1. T.A. Kouwenhoven-Pasmooij; S.J.W. Robroek; R.A. Kraaijenhagen; P.H. Helmhout; D. Nieboer; A. Burdorf; M.G.M. Hunink. Effectiveness of the blended-care lifestyle intervention ‘PerfectFit’: a cluster randomized trial in employees at risk for cardiovascular diseases. BMC Public Health. 2018; 18.

Papers

2017

 1. L.A.M. van de Goor; L.G.M. Raaijmakers; T.J.M. Kuunders; T. de Vuijst; C. Winters; R. Martens. The online Personal Health Check – How Dutch citizens and professionals feel about it? Eur J Public Health 2017; 27.

Papers

2016

 

 1. I.F. Badenbroek; D.M. Stol; M.M.J. Nielen; M. Hollander; R.A. Kraaijenhagen; G.A. de Wit; F.G. Schellevis; N.J. de Wit. Design of the INTEGRATE study: effectiveness and cost-effectiveness of a cardiometabolic risk assessment and treatment program integrated in primary care. BMC Fam Pract 2014; 50.
 2. K. van den Brekel-Dijkstra; A.H. Rengers; M.A. Niessen; N.J. de Wit; R.A. Kraaijenhagen. Personalized prevention approach with use of a web-based cardiovascular risk assessment with tailored lifestyle follow-up in primary care practice – a pilot study. Eur J Cardiol 2016: 23: 544-51.

Papers

2015

 

 1. van den Brekel-Dijkstra K, Rengers AH, Niessien MAJ, de Wit NJ, Kraaijenhagen RA. Personalized prevention approach with use of a web-based cardiovascular risk assessment with tailored lifestyle follow-up in primary care practice - a pilot study. European Journal of Preventive Cardiology. 2015, online.
 2. Reeuwijk KG, Robroek SJW, Niessen MAJ, Kraaijenhagen RA, Vergouwe Y, Burdorf A. The Prognostic Value of the Work Ability Index for Sickness Absence among Office WorkersPlos one. 2015, online.
 3. N.V. van der Hoeven; M.A. Niessen; E.S. Stroes; L. Burdorf; R.A. Kraaijenhagen; B.J. van den Born. A six question screen to facilitate primary cardiovascular disease prevention. BMC Cardiovasc Disord. 2015; 30.
 4. T.A. Kouwenhoven-Pasmooij; B. Djikanovic, S.J.W. Robroek, P. Helmhout, A. Burdorf, M.G.M. Hunink. Design and baseline characteristics of the PerfectFit study: a multicenter cluster-randomized trial of a lifestyle intervention in employees with increased cardiovascular risk. BMC Public Health. 2015; 15.

Papers

2014

 1. Niessen MAJ, van der Hoeven NV,van den Born BAJ, van Kalken CK, Kraaijenhagen RA. Home Blood Pressure Measurement as a screening tool for Hypertension in a web-based worksite health promotion programme. Eur J Public Health. 2014;24:776-781.
 2. Vosbergen S, Mahieu GR, Laan EK, Kraaijenhagen RA, Jaspers MW, Peek N. Evaluating a web-based health risk assessment with tailored feedback: what does an expert focus group yield compared to a web-based end-user survey? J Med Internet Res. 2014;16(1):e1.
 3. Stegeman I, de Wijkerslooth TR, Stoop EM, van Leerdam ME, Dekker E, van Ballegooijen M, et al. Combining risk factors with faecal immunochemical test outcome for selecting CRC screenees for colonoscopy. Gut. 2014;63(3):466-71.

Overige publicaties

 1. Prevention & Rehabilitation Association (EACPR): Country of the Month - The Netherlands by J. Deckers and R.A. Kraaijenhagen Febuary 2014

Papers

2013

 1. Vosbergen S, Janzen J, Stappers PJ, van Zwieten MC, Lacroix J, Idema K, et al. A qualitative participatory study to identify experiences of coronary heart disease patients to support the development of online self-management services. Int J Med Inform. 2013;82(12):1183-94.
 2. Niessen MA, Laan EL, Robroek SJ, Essink-Bot ML, Peek N, Kraaijenhagen RA, et al. Determinants of participation in a web-based health risk assessment and consequences for health promotion programs. J Med Internet Res. 2013;9:15(8):e151.
 3. Niessen MAJ, van der Hoeven NV,van den Born BAJ, van Kalken CK, Kraaijenhagen RA. Home Blood Pressure Measurement as a screening tool for Hypertension in healthy employeesEur J Public Health. 2013;1.
 4. Colkesen EB, Laan EK, Tijssen JGP, Kraaijenhagen RA, van Kalken CK, et al. Effect of a Web-based Health Risk Assessment with Tailored Feedback on Lifestyle among Voluntary Participating Employees: A Long-term Follow-up Study.J Community Med Health. 2013;3:204.
 5. Wiggers AM, Vosbergen S, Kraaijenhagen RA, Jaspers M, Peek N. Changes in the cardiac rehabilitation workflow process needed for the implementation of a self-management system. Stud Health Technol Inform. 2013;192:1140.
 6. Vosbergen S, Wiggers AM, Lacroix J, Jaspers M, Peek N. Using personas as an intermediate construct in the development of tailored messages: a Case Study.Stud Health Technol Inform. 2013;194:195-201.
 7. Stegeman I, de Wijkerslooth TR, Stoop EM, van Leerdam M, van Ballegooijen M, Kraaijenhagen RA, et al. Risk factors for false positive and for false negative test results in screening with fecal occult blood testing. Int J Cancer. 2013;15;133(10):2408-14.
 8. Stegeman I, de Wijkerslooth TR, Stoop EM, van Leerdam ME, Dekker E, van Ballegooijen M, et al. Colorectal cancer risk factors in the detection of advanced adenoma and colorectal cancer. Cancer Epidemiol. 2013 Jun;37(3):278-83.
 9. Vromen T, Spee RF, Kraal JJ, Peek N, van Engen-Verheul MM, Kraaijenhagen RA, et al. Exercise training programs in Dutch cardiac rehabilitation centres. Neth Heart J. 2013;21(3):138-43.
 10. Van Engen-Verheul M, de Vries H, Kemps H, Kraaijenhagen R, de Keizer N, Peek N. Cardiac rehabilitation uptake and its determinants in the Netherlands. Eur J Prev Cardiol. 2013;20(2):349-56.

Papers

2012

 1. Van Engen-Verheul MM, Kemps HM, de Keizer NF, Hellemans IM, Goud R, Kraaijenhagen RA, et al. Revision of the Dutch clinical algorithm for assessing patient needs in cardiac rehabilitation based on identified implementation problems. Eur J Prev Cardiol. 2012;19(3):504-14.
 2. Ferket BS, Grootenboer N, Colkesen EB, Visser JJ, van Sambeek MR, Spronk S, et al. Systematic review of guidelines on abdominal aortic aneurysm screening. J Vasc Surg. 2012;55(5):1296-1304.
 3. Laan EK, Kraaijenhagen RA, Peek N, Busschers WB, Deutekom M, Bossuyt PM, et al. Effectiveness of a web-based health risk assessment with individually-tailored feedback on lifestyle behaviour: study protocol. BMC Public Health. 2012;19;12:200.
 4. Niessen MA, Kraaijenhagen RA, Dijkgraaf MG, Van Pelt D, Van Kalken CK, Peek N. Impact of a Web-based worksite health promotion program on absenteeism. J Occup Environ Med. 2012;54(4):404-8.
 5. Vosbergen S, Laan EK, Colkesen EB, Niessen MA, Kraaijenhagen RA, Essink-Bot ML, et al. Evaluation of end-user satisfaction among employees participating in a web-based health risk assessment with tailored feedback. J Med Internet Res. 2012;30;14(5):e140.
 6. De Wijkerslooth TR, Stoop EM, Bossuyt PM, Meijer GA, van Ballegooijen M, van Roon AH, et al. Immunochemical fecal occult blood testing is equally sensitive for proximal and distal advanced neoplasia. Am J Gastroenterol. 2012;107(10):1570-8.

Papers

2011

 1. Colkesen EB, Niessen MA, Peek N, Vosbergen S, Kraaijenhagen RA, van Kalken CK, et al. Initiation of health-behaviour change among employees participating in a web-based health risk assessment with tailored feedback. J Occup Med Toxicol. 2011;9;6(1):1-5.
 2. Colkesen EB, Ferket BS, Tijssen JG, Kraaijenhagen RA, van Kalken CK, Peters RJ. Effects on cardiovascular disease risk of a web-based health risk assessment with tailored health advice: a follow-up study. Vasc Health Risk Manag. 2011;7:67-74.
 3. Colkesen EB, Kraaijenhagen RA, Frings-Dresen MH, Sluiter JK, van Kalken CK, Tijssen JG, et al. Participation in a workplace web-based health risk assessment program. Occup Med (Lond). 2011;61(8):586-9.
 4. van Engen-Verheul MM, Kemps HM, Kraaijenhagen RA, de Keizer NF, Peek N.Modified rand method to derive quality indicators: a case study in cardiac rehabilitation. Stud Health Technol Inform. 2011;169:88-92.
 5. Ferket BS, Genders TS, Colkesen EB, Visser JJ, Spronk S, Steyerberg EW, et al. Systematic review of guidelines on imaging of asymptomatic coronary artery disease. J Am Coll Cardiol. 2011;12;57(15):1591-600.
 6. Kemps HM, van Engen-Verheul MM, Kraaijenhagen RA, Goud R, Hellemans IM, van Exel HJ, et al. Improving guideline adherence for cardiac rehabilitation in the Netherlands. Neth Heart J. 2011;19(6):285-9.
 7. Biere-Rafi S, Baarslag MA, Peters M, Kruip MJ, Kraaijenhagen RA, den Heijer M, et al. Cardiovascular risk assessment in haemophilia patients. Thromb Haemost. 2011;1;105(2):274-8.

Papers

2010

 1. van Engen-Verheul MM, de Keizer NF, Hellemans IM, Kraaijenhagen RA, Hasman A, Peek N. Design of a continuous multifaceted guideline-implementation strategy based on computerized decision support. Stud Health Technol Inform. 2010;160:836-40.
 2. Ferket BS, Colkesen EB, Visser JJ, Spronk S, Kraaijenhagen RA, Steyerberg EW, et al. Systematic review of guidelines on cardiovascular risk assessment: Which recommendations should clinicians follow for a cardiovascular health check? Arch Intern Med. 2010;170(1):27-40.
 3. Niessen MAJ, Dingemans PMAJ, van de Fliert R, Becker HE, Nieman DH, Linszen D. Diagnostic Validity of the Eppendorf Schizophrenia Inventory (ESI): A self-report screen for Ultrahigh risk and Acute PsychosisPsychological Assess. 2010;22(4):935-944.
 4. Stegeman I, Kraaijenhagen RA, Bossuyt P. Integrated risk profiling allows prevention and early intervention. Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A1906.

Papers

2009 en eerder

 1. van Dijk J, Kraaijenhagen RA. IMT meting in de bedrijfsgeneeskundige praktijk.TBV-Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde. 2009;17(8):363-64.
 2. Mosis G, Colkesen BE, Ferket BS, Mathijssen JJ, Peters RJG, Kraaijenhagen RA, et al. A Holistic approach for Prevention and Early diagnostics: Personal Health Management with web-based Personal Health RecordsMedInfo. Vision paper 2007;1744-47.