Stichting NIPED Research

De doelstelling en het actuele beleid

De stichting heeft ten doel:

a) een bijdrage leveren aan de realisatie van een duurzame gezondheidszorg door het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek naar, en de toepassing van eHealth ten behoeve van preventie, vroegdiagnostiek, en de behandeling van (chronische) ziekten;

b) het in verband met het bepaalde sub a. ondersteunen en (mede)financieren van (bijzondere) leerstoelen ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek;

c) het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

ANBI status De Stichting heeft bij beschikking d.d.18 februari 2013 de ANBI status. Hiermee is het voor bedrijven en particulieren aantrekkelijker om de stichting financieel te steunen.

De Stichting beoogt geen winst en zij besteedt meer dan 90% van het vermogen aan primaire doelstelling en/of algemeen belang.

Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid

Het bestuur van de Stichting:

  • Voorzitter: Mr. R.J. Vles.
  • Penningmeester/secretaris: Dhr. R. Rappange
  • Algemeen lid: Prof. Dr. G.H. Blijham

Aan de bestuursleden wordt geen honorarium toegekend voor hun werkzaamheden.

Rechtsvorm, inschrijving KvK, fiscaal nummer, SBI-code en contactgegevens

Stichting NIPED Research is als stichting ingeschreven te Amsterdam onder KvK nummer 55653545.

Fiscaal (RSIN-) nummer: 851803891

SBI-code: 869291 – Overkoepelende organen, samenwerkings- en adviesorganen op het gebied van de gezondheidszorg.

Stichting NIPED Research

Bezoekadres:

Naritaweg 70
1043 BZ, Amsterdam
T: 0031 (0)20 26 10 444
E: info@niped.nl

Beleidsplan

Jaarverslagen

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015