&Niped

Data &
Onderzoek

Het &niped e-healthplatform levert dagelijks grote hoeveelheden data op. &niped stelt deze data beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek en werkt samen met haar partners aan een gezonder Nederland!

Samenwerken met &niped

&niped ziet voor de ontwikkeling en implementatie van e-health nadrukkelijk de kracht van nauwe samenwerking tussen wetenschappelijk onderzoek en de bedrijfsmatige massa-individuele toepassing. &niped is een kennisinstituut bestaande uit Stichting NIPED Research, Stichting NIPED Databeheer en NIPED Prevention BV.

Stichting NIPED Research en Stichting NIPED Databeheer zijn er ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, (richtlijn)ontwikkeling, beleidsvraagstukken en anderzijds is er een bedrijfsmatige entiteit: NIPED Prevention BV. Vanuit deze entiteit worden de succesvol gevalideerde toepassingen op grote schaal beschikbaar gemaakt. Deze combinatie zorgt voor een 'vliegwiel-effect' waarmee nieuwe ontwikkelingen ook daadwerkelijk breed toegepast worden. Hierbij wordt een continue stroom van data gegenereerd voor wetenschappelijk onderzoek en dynamische richtlijn ontwikkeling. Deze aanpak heeft zichtbare en meetbare maatschappelijke impact.

VliegwielNIPED

Stichting
NIPED Research

Stichting NIPED Research is een non-profit ANBI stichting. Toepassing van kennismodules met behulp van het e-healthplatform van NIPED Prevention BV genereert grote hoeveelheden data. De beschikbaarheid van deze data via Stichting NIPED Databeheer creëert voor de Stichting NIPED Research en haar (academische) kennispartners een uiterst effectieve infrastructuur voor wetenschappelijk onderzoek. Er is sprake van een transparante scheiding tussen de verschillende entiteiten, die echter ook een sterke synergie hebben.

Het &niped e-healthplatform genereert grote hoeveelheden data, die gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek. De studies tonen aan dat met het e-healthplaform op een laagdrempelige manier aanzienlijke gezondheidswinst geboekt kan worden.

Onderzoek
& publicaties

in samenwerking met

Wetenschappelijke Raad

Onafhankelijke adviseurs

Lex Burdorf is onafhankelijk adviseur voor &niped

Lex Burdorf

Hoogleraar Determinants of Public Health (Erasmus MC)

Niels Chavannes is onafhankelijk adviseur voor &niped

Niels Chavannes

Professor en Head of Research Public Health and Primary Care Medicine (LUMC)

Bestuurslid National eHealth Living Lab

Gerjan Navis is onafhankelijk adviseur voor &niped

Gerjan Navis

Internist-neuroloog

Professor Experimental Nephrology (UMCG)

Lid Gezondheidsraad

Onze Onderzoeksraad

De leden van onze onderzoeksraad met bijbehorend vakgebied