&niped ziet voor de ontwikkeling en implementatie van e-health nadrukkelijk de kracht van nauwe samenwerking tussen wetenschappelijk onderzoek en de bedrijfsmatige massa-individuele toepassing. &niped is een kennisinstituut bestaande uit Stichting NIPED Research, Stichting NIPED Databeheer en NIPED Prevention BV. Stichting NIPED Research en Stichting NIPED Databeheer zijn er ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, (richtlijn)ontwikkeling, beleidsvraagstukken en anderzijds is er een bedrijfsmatige entiteit: NIPED Prevention BV. Vanuit deze entiteit worden de succesvol gevalideerde toepassingen op grote schaal beschikbaar gemaakt. Deze combinatie zorgt voor een 'vliegwiel-effect' waarmee nieuwe ontwikkelingen ook daadwerkelijk breed toegepast worden. Hierbij wordt een continue stroom van data gegenereerd voor wetenschappelijk onderzoek en dynamische richtlijn ontwikkeling. De &niped aanpak heeft zichtbare en meetbare maatschappelijke impact.

VliegwielNIPED

Stichting
NIPED Research

Stichting NIPED Research is een non-profit ANBI stichting. Toepassing van kennismodules met behulp van het E-health platform van NIPED Prevention BV genereert grote hoeveelheden data. De beschikbaarheid van deze data via Stichting NIPED Databeheer creëert voor de Stichting NIPED Research en haar (academische) kennispartners een uiterst effectieve infrastructuur voor wetenschappelijk onderzoek. Er is sprake van een transparante scheiding tussen de verschillende entiteiten, die echter ook een sterke synergie hebben.

Het &niped e-healthplatform genereert grote hoeveelheden data, die gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek. De studies tonen aan dat met het E-health plaform op een laagdrempelige manier aanzienlijke gezondheidswinst geboekt kan worden.

Onderzoek
& publicaties

in samenwerking met

Jako Burgers

Huisarts
Adviseur NHG
Bijzonder hoogleraar ‘Promoting Personalised Care in Clinical Practice Guidelines’ (Universiteit Maastricht)

Niels Chavannes

Professor en Head of Research of Public Health and Primary Care Medicine (LUMC)
Bestuurslid National eHealth Living Lab

Onze Wetenschappelijke Raad

Onafhankelijke adviseurs &niped

Lex Burdorf

Hoogleraar determinants of Public Health (Erasmus MC)

Gerjan Navis

Internist-neuroloog
Professor Experimental Nephrology (UMCG)
Lid Gezondheidsraad

Onze Onderzoeksraad      

OnderzoeksraadHoriz

Neem contact op