in samenwerking met

&niped is met de Persoonlijke Gezondheidscheck de autoriteit op persoonlijke preventie in Nederland. Dit betrouwbare, toegankelijke en zeer schaalbaar e-healthplatform stelt deelnemers in staat in een veilige online omgeving een persoonlijk gezondheidsprofiel vast te stellen en te bewaken. Wij geven mensen inzicht in hun gezondheid zodat zij weten wat zij kunnen doen om hiermee aan de slag te gaan en motiveren om waar nodig met verandering van leefstijl aan de slag te gaan. Organisaties en overheidsinstellingen helpen wij om de vitaliteit, inzetbaarheid en productiviteit te verhogen. Zo willen we een gezonder leven voor iedereen mogelijk maken.

 

BC Certified logo_NEN7510-1 2017_RVA
BC Certified logo_ISO 27001-2017 RVA

onze missie:

Heel Nederland Gezonder

Nederlanders hebben de gezondheidscheck ingevuld. Doe ook mee

Waarom we het doen

Van nazorg naar voorzorg

We gaan pas naar de dokter bij klachten. Symptomen treden echter pas zeer laat in het natuurlijk beloop van ziekteprocessen op en zijn daardoor veelal een (te) laat vertrekpunt voor effectieve behandeling. Vaak is er dan al sprake van niet herstelbare orgaanschade, zoals na een hart- of herseninfarct, of uitzaaiingen, zoals bij kanker. Ook de diagnose diabetes of een depressie betekent eerder het einde van een langjarig proces, dan het begin van een ziekte.

Er is steeds meer bekend over erfelijke en niet-erfelijke (risico)factoren. Hierdoor ontstaan steeds meer mogelijkheden voor persoonlijke preventie en om ziekteprocessen in een vroeg stadium op te sporen. Vroegdiagnostiek is echter alleen zinvol als hierdoor ook effectievere behandeling mogelijk wordt zonder de samenleving te medicaliseren. Het is de uitdaging de beschikbare kennis op een laagdrempelige, verantwoorde – en (kosten)effectieve wijze ter beschikking te stellen voor iedereen.

bol-coenroderik

Samen werken aan Heel Nederland Gezonder

"Als arts zie je patiënten vaak als er iets ernstigs aan de hand is. Het leed dat hen en hun familie overkomt had in veel gevallen voorkomen kunnen worden door tijdig inzicht in de gezondheid en soms een aanpassing in de leefstijl", aldus oprichter Dr. Coenraad van Kalken. Dr. Coenraad van Kalken en Dr. Roderik Kraaijenhagen besloten hun krachten in 2005 te bundelen en zich in te zetten voor preventie. En niet zonder succes want inmiddels zijn er meer dan 360.000 mensen preventief getest en hebben advies gekregen waarmee zij inzicht hebben gekregen in de eigen gezondheid.

&niped is een kennisinstituut, gespecialiseerd in onderzoek, ontwikkeling en toepassing van persoonlijke preventie, vroegdiagnostiek en e-health. NIPED staat voor Netherlands Institute for Prevention and e-Health Development.

Nu, ruim 16 jaar later, werken wij met een bevlogen en hecht team dagelijks aan een gezonder leven voor iedereen.

Teamfoto-niped

Betrouwbaar & onafhankelijk
e-healthplatform

&niped heeft in samenwerking met een wetenschappelijke raad bestaande uit (inter)nationale experts een geïntegreerde aanpak voor persoonlijke preventie opgezet waarbij een persoonlijk risicoprofiel wordt opgesteld. Met deze aanpak wordt niet naar specifieke aandoeningen maar naar alle relevante aspecten van de gezondheid gekeken. Een persoonlijk gezondheidsaccount geeft deelnemers toegang tot het geavanceerde expertsysteem.

Het &niped e-healthplatform, levert dagelijks grote hoeveelheden data op. &niped stelt deze data beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek en werkt samen met haar partners aan een gezonder Nederland!

Data
& onderzoek

De leden van onze onafhankelijke wetenschappelijke raad