&Niped

Een gezond leven voor iedereen

Door zoveel mogelijk mensen inzicht te bieden in hun gezondheid en leefstijl en te inspireren hiermee aan de slag te gaan, maken wij Nederland gezonder. Wij geven dé basis waarop impactvolle interventies kunnen worden bepaald.

Neem contact op

in samenwerking met

&niped is met de Persoonlijke Gezondheidscheck de autoriteit op persoonlijke preventie in Nederland. Dit betrouwbare, toegankelijke en schaalbare e-healthplatform stelt deelnemers in staat in een veilige online omgeving een persoonlijk gezondheidsprofiel vast te stellen en te bewaken.

Wij geven mensen inzicht in hun gezondheid, zodat zij weten wat zij kunnen doen om deze te verbeteren. We motiveren hen om met leefstijlverbetering aan de slag te gaan. Organisaties en overheidsinstellingen helpen we vitaliteit, inzetbaarheid en productiviteit te verhogen. Zo maken we een gezonder leven voor iedereen mogelijk.

BC Certified logo_NEN7510-1 2017_RVA
BC Certified logo_ISO 27001-2017 RVA

Waarom we het doen

Van nazorg naar voorzorg

We gaan pas naar de dokter bij klachten. Symptomen treden echter pas laat in een ziekteproces op en zijn daardoor veelal een (te) laat vertrekpunt voor effectieve behandeling. Vaak is er dan al sprake van niet herstelbare orgaanschade, zoals na een hart- of herseninfarct, of uitzaaiingen, zoals bij kanker. Ook de diagnose diabetes of een depressie betekent eerder het einde van een langjarig proces, dan het begin van een ziekte.

Er is steeds meer bekend over erfelijke en niet-erfelijke (risico)factoren. Hierdoor ontstaan steeds meer mogelijkheden voor persoonlijke preventie en om ziekteprocessen in een vroeg stadium op te sporen. Vroegdiagnostiek is echter alleen zinvol als hierdoor ook effectievere behandeling mogelijk wordt zonder de samenleving te medicaliseren. Het is de uitdaging de beschikbare kennis op een laagdrempelige, verantwoorde – en (kosten)effectieve wijze ter beschikking te stellen voor iedereen.

bol-coenroderik

Samen werken aan Heel Nederland Gezonder

"Als arts zie je patiënten vaak als er iets ernstigs aan de hand is. Het leed dat hen en hun familie overkomt had in veel gevallen voorkomen kunnen worden door tijdig inzicht in de gezondheid en soms een aanpassing in de leefstijl", aldus oprichter Dr. Coenraad van Kalken. Dr. Coenraad van Kalken en Dr. Roderik Kraaijenhagen besloten hun krachten in 2005 te bundelen en zich in te zetten voor preventie. En niet zonder succes want inmiddels zijn er meer dan 450.000 mensen preventief getest en hebben advies gekregen waarmee zij inzicht hebben gekregen in de eigen gezondheid.

&niped is een kennisinstituut, gespecialiseerd in onderzoek, ontwikkeling en toepassing van persoonlijke preventie, vroegdiagnostiek en e-health. NIPED staat voor Netherlands Institute for Prevention and e-Health Development.

Nu, ruim 19 jaar later, werken wij met een bevlogen en hecht team dagelijks aan een gezonder leven voor iedereen.

Het &niped team

Betrouwbaar & onafhankelijk
e-healthplatform

&niped heeft in samenwerking met een wetenschappelijke raad bestaande uit (inter)nationale experts een geïntegreerde aanpak voor persoonlijke preventie opgezet waarbij een persoonlijk risicoprofiel wordt opgesteld. Met deze aanpak wordt niet naar specifieke aandoeningen maar naar alle relevante aspecten van de gezondheid gekeken. Een persoonlijk gezondheidsaccount geeft deelnemers toegang tot het geavanceerde expertsysteem.

Het &niped e-healthplatform, levert dagelijks grote hoeveelheden data op. &niped stelt deze data beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek en werkt samen met haar partners aan een gezonder Nederland!

Data
& onderzoek

Wetenschappelijke Raad

Onafhankelijke adviseurs

Lex Burdorf is onafhankelijk adviseur voor &niped

Lex Burdorf

Hoogleraar Determinants of Public Health (Erasmus MC)

Niels Chavannes is onafhankelijk adviseur voor &niped

Niels Chavannes

Professor en Head of Research Public Health and Primary Care Medicine (LUMC)

Bestuurslid National eHealth Living Lab

Gerjan Navis is onafhankelijk adviseur voor &niped

Gerjan Navis

Internist-neuroloog

Professor Experimental Nephrology (UMCG)

Lid Gezondheidsraad