18 december 2017 2 minuten

Vitaliteitsnetwerk Nederland gelanceerd

Vitaliteitsnetwerk Nederland opgericht.
Nieuwe netwerkcoalitie gaat werkgevers inspireren bij een gezonde leefstijl.

Het Vitaliteitsnetwerk Nederland is op 15 december 2017 officieel gelanceerd. Het betreft een onafhankelijk landelijk netwerk van werkgevers die voorlopers, koplopers en versnellers zijn van vitaliteit in Nederland. Het is nodig om de krachten te bundelen, omdat van de € 100 miljard die jaarlijks aan zorg wordt uitgegeven, bijna 98 procent opgaat aan cure, terwijl preventie beter en goedkoper is dan genezen.

Doelstelling netwerk
Ondanks dat er al veel informatie en kennis over preventie en vitaliteit bestaat, is deze slechts versplinterd beschikbaar. Daarom heeft Vitaliteitsnetwerk Nederland als doelstelling om kennis, organisaties, initiatieven, innovaties en best practices op het gebied van preventie bij elkaar te brengen. Zo worden de leden van het netwerk via bijeenkomsten, workshops, studietrendtours en masterclasses geïnformeerd en geïnspireerd. En worden kennis en best practices van én tussen de leden regelmatig off- en online gedeeld om gezamenlijk een vitale beweging te creëren. Het is onze droom om samen met onze partners en leden een beweging te veroorzaken waarbij we 1 miljoen werkende Nederlanders kunnen inspireren en vitaliseren om zo een bijdrage te leveren aan een gezonder en vitaler Nederland.

Noodzaak netwerk
De urgentie om meer op het gebied van preventie en leefstijl te ondernemen is groot. Aan de ene kant lopen de kosten in de gezondheidszorg jaarlijks nog steeds op en gaat het gros van het zorgbudget naar ziekenhuizen toe. Terwijl het aan de andere kant ook een gegeven is dat mensen steeds langer moeten doorwerken, met alle mogelijke gezondheidsrisico’s van dien. Mensen eten vaak te veel, bewegen te weinig, hebben last van stress of hebben een ongezonde levensstijl. Niet alleen is de overvloed van eten en drinken een belangrijke oorzaak van (welvaarts)ziekten, ook de samenstelling van dit eten en drinken draagt eraan bij. Hart- en vaatziekten, diabetes type 2, hoge bloeddruk en te hoog cholesterol zijn bijna gemeengoed geworden in onze maatschappij. Ter illustratie: ruim 1.000.000 Nederlanders hebben diabetes. Naar schatting kent ons land in 2025 ongeveer 1,3 miljoen mensen met diabetes (bron: DVN).

Michel Busman, managing partner Vitaliteitsnetwerk Nederland: ‘Toenemende aandacht voor preventieve gezondheid en vitaliteit van medewerkers is hard nodig om medewerkers langer te behouden voor de arbeidsmarkt en om de stijgende zorgkosten de kop in te drukken.’

Over Vitaliteitsnetwerk Nederland
Vitaliteitsnetwerk Nederland wordt mede mogelijk gemaakt en ondersteund door een aantal strategische en supporting partners, waaronder: Menzis, ONVZ, Zorg van de Zaak, het Ministerie van Defensie, Albron, Maison van den Boer, Hutten, Spa Nederland, Google Food, Arts & Voeding, het NIPED E-health platform, EnergyPlatform, Diagnose Voeding & Gezond en Wageningen Universiteit & Research. Werkgevers waarvan de directie ‘vitaliteit’ hoog op de agenda heeft staan en die bereid zijn te investeren in een vitale organisatie, kunnen lid worden van het netwerk en hier hun voordeel mee doen. Zie hiervoor: www.vitaliteitsnetwerk.nl.

Mireille Besseling
De gerichte vrijstelling voor arbovoorziening is aangescherpt: een ergonomische bureaustoel kan er nog steeds onder vallen.
5 april 2022

Gerichte vrijstelling arbovoorziening PMO/PAGO aangescherpt