30 april 2018 1 minuut

Teveel bedrijven zonder RI&E

De Inspectie SZW vindt het “schokkend” dat veel bedrijven niet beschikken over de wettelijk verplichte Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).

De Inspectie SZW constateert een onrustbarend stijgende lijn in het aantal arbeidsongevallen. In 2016 vielen er 70 dodelijke slachtoffers op de werkvloer, 19 meer dan in 2015. Het aantal arbeidsongevallen zonder dodelijke afloop is ook gestegen, met 13 procent. Inspecteur-generaal Mark Kuipers spreekt tijdens het congres Veilig Werken van 11 april 2018 van een “trend die gekeerd moet worden” bij de bedrijven zonder RI&E.

Kuipers maakt zich zorgen over oorzaak en gevolg van de stijging van het aantal arbeidsongevallen. “Bij een goede veiligheidscultuur hoort de verplichte risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). Uit onderzoek is gebleken dat dit vaak de eerste stap kan zijn naar een betere veiligheidscultuur binnen een bedrijf. Helaas constateren we als Inspectie dat nu slechts 27% van de bedrijven een RI&E heeft waarin alle belangrijke risico’s zijn geïnventariseerd. Bij deze bedrijven werkt 60% van alle werknemers. 40% van de werknemers in ons land werkt dus bij een bedrijf zonder een RI&E”, aldus de Inpecteur-generaal SZW. 

Jaarlijks overlijden in Nederland 4.100 mensen aan beroepsziekten en 2.700 aan werkgerelateerde kanker. “Ik begrijp niet waarom er niet meer maatschappelijke onrust is over deze cijfers”, zei Kuipers tijdens het congres. “Maar als overheid nemen wij onze verantwoordelijkheid. Er komt 50 miljoen euro bij voor de Inspectie SZW en het aantal fte zal stijgen van 1.100 naar 1.500.”

Er komen dus meer controleurs bij. Dat betekent hogere kans op boetes als bedrijven en organisaties niet aan de vernieuwde Arbowet voldoen.

Zorg dat u op de hoogte bent van alle ‘verplichtingen’! Lees daarom ook ons artikel over de Arbowet en het Preventief Medisch Onderzoek.

*Bron: Speech inspecteur-generaal congres Veilig Werken 11 april 2018.

*Bron: https://demonitor.kro-ncrv.nl/uitzendingen/ongelukken-op-het-werk

Mireille Besseling
De gerichte vrijstelling voor arbovoorziening is aangescherpt: een ergonomische bureaustoel kan er nog steeds onder vallen.
5 april 2022

Gerichte vrijstelling arbovoorziening PMO/PAGO aangescherpt