22 November 2017 1 minuut

Symposium De Gezonde Ambtenaar 2017: Verzuim verminderen met persoonlijke preventie op maat

Symposium: De Gezonde Ambtenaar 2017

Het ziekteverzuim bij gemeenten stijgt. In 2016 nam het met 0,3 procent toe tot 5,6 procent, terwijl het landelijk gemiddelde op 4,3 procent ligt. Met name het langdurig ziekteverzuim onder gemeenteambtenaren neemt toe. De redenen daarvoor zijn niet gemakkelijk te isoleren. Zo bleek onlangs uit onderzoek dat mensen die vaak overwerken en een flexibel contract hebben minder vaak ziek zijn dan de gemiddelde werknemer. En dat medewerkers in een organisatie waarin ze zich niet veilig voelen en zich uitspreken, juist vaker ziek zijn.

Persoonlijk risicoprofiel en het voorkomen van verzuim

Wat zijn de oorzaken van het hoge ziekteverzuim bij de overheid? Is het mogelijk een persoonlijk risicoprofiel op te stellen en een verzuimkans formule te hanteren om te zien welke risicofactoren er per ambtenaar van toepassing zijn? Welke maatregelen zijn er nodig om verzuim te voorkomen?

Verzuim verminderen met persoonlijke preventie op maat

Oncoloog en mede-oprichter van het NIPED Instituut, dr. Coenraad van Kalken, is uitgenodigd om te praten op het symposium de Gezonde Ambtenaar. Hoe kun je verzuim verminderen met E-health op maat, zoals de Persoonlijke Gezondheidscheck. De Persoonlijke Gezondheidscheck van het NIPED Instituut is een innovatief instrument voor vroegdiagnostiek en persoonlijke preventie. Door het opstellen van een persoonlijk geïntegreerd risicoprofiel en een persoonlijk gezondheidsrapport – inclusief persoonlijk advies waar men concreet mee aan de gang kan – kunnen risico’s eerder in kaart gebracht worden en kan dikwijls erger worden voorkomen. Tijdens het symposium zal Coenraad verder ingaan op wat de impact is van een persoonlijk risicoprofiel op het voorkomen van verzuim.

Het symposium wordt georganiseerd door Binnenlands Bestuur in samenwerking met IZA en zal plaatsvinden op 23 november en 7 december 2017. Het is uitsluitend voor ambtenaren en bestuurders. Aanmelden voor het symposium De Gezonde Ambtenaar 2017 kan nog steeds, de entree is gratis.

 

Mireille Besseling