9 oktober 2023 2 minuten

Subsidie voor PMO met de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid & Eerder Uittreden (MDIEU)

De Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid & Eerder Uittreden (MDIEU) is een beleidsinitiatief van de overheid dat werkgevers stimuleert om te investeren in de duurzame inzetbaarheid van hun werknemers en het faciliteren van eerder uittreden indien nodig. De belangrijkste aspecten van de MDIEU lichten we voor je toe.

Wat houdt MDIEU in?

Deze regeling is tot stand gekomen als reactie op veranderingen op de arbeidsmarkt. De pensioengerechtigde leeftijd wordt steeds later bereikt, waardoor mensen langer moeten blijven werken. Bovendien veranderd de aard van werk in rap tempo. Voor werkgevers brengt dit uitdagingen met zich mee om hun werknemers gezond, gemotiveerd en productief te houden tot aan hun pensioen.

Om deze redenen moedigt de overheid bedrijven aan en biedt ondersteuning om te investeren in duurzame inzetbaarheid via deze regeling. Er zijn twee onderdelen: een verplichte bedrijfsanalyse en een activiteitenplan.

Stap 1: Bedrijfsanalyse

Bij de MDIEU is een bedrijfsanalyse de eerste verplichte stap. Voor deze analyse ontvang je een vergoeding van €5.000,-. Dit bedrag wordt achteraf toegekend, op voorwaarde dat je ook subsidie krijgt voor het activiteitenplan. Het is een vast bedrag, dus je hoeft niet aan te tonen hoeveel de uitvoering van de bedrijfsanalyse werkelijk heeft gekost.

Stap 2: Activiteitenplan

Het activiteitenplan omvat de activiteiten die je organisatie zal ondernemen om duurzame inzetbaarheidsproblemen aan te pakken, inclusief de uitvoering en begroting ervan. Het minimale bedrag dat je moet aanvragen voor subsidie is €75.000,-. Er is geen maximumbedrag; wel wordt er getoetst op redelijkheid.

Voor activiteiten gericht op duurzame inzetbaarheid krijg je 50 procent subsidie, en voor activiteiten rondom RVU (Regeling Vervroegd Uittreden) ontvang je een vergoeding van 25 procent. Het resterende bedrag investeer je als bedrijf zelf.

Inmiddels zijn er drie aanvraagmomenten geweest voor de subsidie voor een activiteitenplan. Op dit moment is de aanvraag mogelijk tot 30 november 2023. De projectperiode om de duurzame inzetbaarheid van werknemers te vergroten, mag uiterlijk tot 31 december 2025 lopen.

MDIEU focust op vier thema's gerelateerd aan duurzame inzetbaarheid

Subsidiethema’s en -activiteiten

Binnen de MDIEU zijn er vier thema’s waarvoor je subsidie kunt aanvragen:

  1. Gezond, veilig en vitaal werken, hieronder vallen bijvoorbeeld:
    1. Verbetercoaches
    2. Gezondheidschecks
    3. Onderzoek stimuleren medewerkerstevredenheid
  2. Goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap
  3. Een leven lang ontwikkelen en arbeidsmobiliteit
  4. Bewustwording van werkenden op DI en de eigen regie op hun loopbaan

De subsidieregeling specificeert de projectactiviteiten waarvoor je subsidie kunt aanvragen. Deze moeten aansluiten op je bedrijfsanalyse. Concrete voorbeelden van activiteiten vind je op de MDIEU Menukaart. Vergeet niet een administratie bij te houden; hiervoor zijn vastgestelde formats beschikbaar.

Is een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) subsidiabel?

Ja, een PMO kan gesubsidieerd worden door de MDIEU. De reden om een PMO aan te bieden moet blijken uit het activiteitenplan en is gerelateerd aan de uitdagingen op het gebied van duurzame inzetbaarheid binnen de sector en/of organisatie. Het gaat daarbij om nieuwe activiteiten of het verder ontwikkelen, versterken of behouden van bestaande activiteiten.

Opvolging met Adviestraject Duurzame Inzetbaarheid

Na het uitvoeren van ons PMO ontvang je een macrorapportage. Deze rapportage biedt uitgebreid (geanonimiseerd) inzicht in de gezondheid van de medewerkers. Daarna is het tijd om vervolgstappen te gaan bepalen. Met onze adviestrajecten kijk je samen met experts wat de beste vervolgstappen zijn voor gezondheidsverbetering in jouw organisatie.

Loïs Neugebauer