Vrijblijvend adviesgesprek

Voor een gezonde organisatie

Aanvragen
7 februari 2024 2 minuten

Subsidie voor PMO met de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid & Eerder Uittreden (MDIEU)

De Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid & Eerder Uittreden (MDIEU) is een beleidsinitiatief van de overheid dat werkgevers stimuleert om te investeren in de duurzame inzetbaarheid van hun werknemers en het faciliteren van eerder uittreden indien nodig. Laten we kijken naar de belangrijkste aspecten van de MDIEU en hoe wij je hierbij kunnen helpen.

Wat houdt MDIEU in?

Deze regeling is tot stand gekomen als reactie op veranderingen op de arbeidsmarkt. De pensioengerechtigde leeftijd wordt steeds later bereikt, waardoor mensen langer moeten blijven werken. Bovendien veranderd de aard van werk in rap tempo. Voor werkgevers brengt dit uitdagingen met zich mee om hun werknemers gezond, gemotiveerd en productief te houden tot aan hun pensioen.

Om deze redenen moedigt de overheid bedrijven aan en biedt ondersteuning om te investeren in duurzame inzetbaarheid via deze regeling. Er zijn twee onderdelen: een verplichte bedrijfsanalyse en een activiteitenplan.

Stap 1: Bedrijfsanalyse

Bij de MDIEU is een bedrijfsanalyse de eerste verplichte stap. De analyse beschrijft onder andere de knelpunten rondom duurzame inzetbaarheid en geeft antwoord op de vraag wat er gedaan kan worden om deze situatie te verbeteren.

Voor deze analyse ontvang je een vergoeding van €5.000,-. Dit bedrag wordt achteraf toegekend, op voorwaarde dat je ook subsidie krijgt voor het activiteitenplan. Het is een vast bedrag, dus je hoeft niet aan te tonen hoeveel de uitvoering van de bedrijfsanalyse werkelijk heeft gekost.

Onze adviseurs kunnen de bedrijfsanalyse voor jouw organisatie uitvoeren. Neem contact met ons op.

Stap 2: Activiteitenplan

Het activiteitenplan omvat de activiteiten die je organisatie zal ondernemen om duurzame inzetbaarheidsproblemen aan te pakken, inclusief de uitvoering en begroting ervan. Het omvat oplossingen voor de knelpunten die in de bedrijfsanalyse naar voren zijn gekomen. Het minimale bedrag dat je moet aanvragen voor subsidie is €75.000,-. Er is geen maximumbedrag; wel wordt er getoetst op redelijkheid.

Voor activiteiten gericht op duurzame inzetbaarheid krijg je 50 procent subsidie, en voor activiteiten rondom RVU (Regeling Vervroegd Uittreden) ontvang je een vergoeding van 25 procent. Het resterende bedrag investeer je als bedrijf zelf.

Inmiddels zijn er al meerdere aanvraagmomenten geweest voor de subsidie voor een activiteitenplan. In 2024 zullen de laatste aanvraagmomenten openstaan: van 2 tot 26 april en van 2 tot 27 september. In beide tijdvakken is er een budget van €100 miljoen beschikbaar. De projectperiode om de duurzame inzetbaarheid van werknemers te vergroten, mag uiterlijk tot 31 december 2025 lopen.

MDIEU focust op vier thema's gerelateerd aan duurzame inzetbaarheid

Subsidiethema’s en -activiteiten

Binnen de MDIEU zijn er vier thema’s waarvoor je subsidie kunt aanvragen. Het ministerie heeft hiervoor een MDIEU Menukaart gepubliceerd, waarop per thema voorbeelden te vinden zijn van passende activiteiten. De vier thema’s zijn:

  1. Gezond, veilig en vitaal werken, hieronder vallen bijvoorbeeld:
    1. Verbetercoaches
    2. Gezondheidschecks
    3. Onderzoek stimuleren medewerkerstevredenheid
  2. Goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap
  3. Een leven lang ontwikkelen en arbeidsmobiliteit
  4. Bewustwording van werkenden op DI en de eigen regie op hun loopbaan

De subsidieregeling specificeert de projectactiviteiten waarvoor je subsidie kunt aanvragen. Deze moeten aansluiten op je bedrijfsanalyse. Vergeet niet een administratie bij te houden; hiervoor zijn vastgestelde formats beschikbaar.

De MDIEU Menukaart specificeert 4 thema's met concrete voorbeelden van activiteiten

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU) – versie oktober 2023

Is een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) subsidiabel?

Ja, een PMO kan gesubsidieerd worden door de MDIEU. De reden om een PMO aan te bieden moet blijken uit het activiteitenplan en is gerelateerd aan de uitdagingen op het gebied van duurzame inzetbaarheid binnen de sector en/of organisatie. Het gaat daarbij om nieuwe activiteiten of het verder ontwikkelen, versterken of behouden van bestaande activiteiten.

Klaar voor de start?

&niped staat klaar om voor jouw organisatie aan de slag te gaan. Neem contact met ons op om de bedrijfsanalyse op te starten. Samen werken we aan duurzaam inzetbare medewerkers.

Meer informatie over de subsidie en hoe je deze aanvraagt, deelt het ministerie.

 

Loïs Neugebauer