Preventie op de werkvloer

Wat kun jij doen om preventief te werken aan gezondere medewerkers? Plan een adviesgesprek in.

Krijg advies
16 november 2023 4 minuten

Stemhulp Preventieve Gezondheidszorg | 2023

Wij geloven in de kracht van preventieve zorg. Daarom hebben wij, in de aanloop naar de verkiezingen van 2023-2027, de verkiezingsprogramma’s van verschillende partijen onder de loep genomen. Het doel van deze stemhulp is om jou, als lezer, te informeren over hoe de politieke wind waait als het gaat om preventieve gezondheidszorg. Helaas is er nog weinig urgentie, blijkt uit het gebrek aan concrete plannen. Bij welke partijen staat preventie op de agenda, en bij welke niet?

50PLUS

Bracht geen standpunt uit over preventie.

BBB

Bracht geen standpunt uit over preventie.

BIJ1

“Zorg in publieke handen”

BIJ1 wil investeren in publieke volksgezondheid, met de nadruk op preventie, het opsporen van uitbraken en proactieve maatregelen. Hierin staat menselijk welzijn centraal, in plaats van de economie.

BV NL

“Goede zorg is belangrijk”

De partij wil zich richten op preventieve gezondheidszorg en leefstijl, in plaats van behandeling en medicatie.

CDA

“Gezondheidsbescherming”

Het CDA waardeert het lopende preventie-offensief, maar wil evaluatie en overweegt verplichtende interventies, zoals bewegen op school. De partij wil van een vrijblijvend preventiebeleid over naar gezondheidsbescherming en -bevordering.

CU

“Zorgen voor elkaar maakt samen sterk”

De ChristenUnie wil preventie vastleggen in de wet door het de wettelijke (zorg)plicht van zorgverzekeraars en gemeenten te maken. Het Nationaal Preventieakkoord wil de partij doorzetten en uitbreiden, en gezonde producten goedkoper en ongezonde duurder maken. Ze streven naar meer ruimte voor preventieve interventies in het zorgverzekeringspakket.

D66

“Een energieke basis”

D66 zet in op bredere gezondheidszorgfinanciering en samenwerking. Ze willen extra investeren in preventie, sport, en bewegen. Ook de samenwerking tussen overheid, werkgevers, en onderwijs willen zij hierin bevorderen. De partij wil nationale coördinatie rondom lokale preventieprogramma’s, zodat succesvolle innovaties snel landelijk ingezet kunnen worden.

DENK

“De beste manier om de druk op het zorgsysteem te verlichten, is door ervoor te zorgen dat mensen geen zorg nodig hebben”

DENK wil preventie bevorderen door gezonde alternatieven betaalbaar te maken en geen btw te heffen op groente en fruit. De partij wil investeren in preventieve zorg, zoals gezondheidschecks en voedingsadvies.

FVD

“Mensen moeten zelf beslissen hoe ze willen leven”

FVD pleit voor laagdrempelige preventiespreekuren bij huisartsen. De partij wil stoppen met betuttelingsbeleid en daarom de steun voor het Preventieakkoord intrekken.

GroenLinks/PvdA

“Gezondheid is meer dan niet ziek zijn”

GroenLinks/PvdA wil meer aandacht en geld voor collectieve preventie en wil gezondheidsdoelen wettelijk te verankeren. Regionale zorgfondsen moeten volgens de partij 5% van hun budgetten aan preventie besteden en ook gemeenten moeten vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning meefinancieren.

JA21

“Een duurzame herinrichting”

JA21 erkent het belang van gezonde levensstijl en preventie, maar benadrukt dat preventie niet alles oplost. Hierbij benoemt de partij dat gezonder ouder worden op den duur kan leiden tot een langere zorgvraag op latere leeftijd. JA21 ziet vroegdetectie als waardevol, maar vooral bij ernstige aandoeningen.

NSC

“Toegankelijke gezondheidszorg”

NSC streeft naar goede gezondheid voor alle Nederlanders door preventie van ziekte en zorg gedurende de levensloop. Zij benadrukken dat veel gezondheidsproblemen een maatschappelijke component hebben, zoals leefomstandigheden. Daarom willen zij investeren in preventie voor alle mensen in Nederland, maar met extra aandacht voor preventie in sociaaleconomisch zwakkere regio’s.

PvdD

“Voorkomen is beter dan genezen”

De Partij voor de Dieren focust op preventie als uitgangspunt van volksgezondheidsbeleid en niet als sluitstuk. Ze willen gezondheidsdoelen wettelijk verankeren en het zorgstelsel beter richten op preventie, waarbij de overheid een eind maakt aan de grote ziekmakers.

PVV

“Het afschaffen van het eigen risico is pas echt inzetten op preventie”

De partij benoemt dat er in veel andere verkiezingsprogramma’s aandacht zal zijn voor preventie. Maar volgens de PVV is het afschaffen van het eigen risico pas echt preventie.

SGP

“Voor het leven en goede zorg”

De SGP benadrukt dat gezondheidsklachten voortkomen uit diverse omstandigheden. Ze pleiten voor gerichte (preventieve) maatregelen om een gezonde leefomgeving te bevorderen, maar noemt geen concrete plannen.

SP

“Voorkomen is beter”

De SP wil sociaaleconomische gezondheidsverschillen verkleinen door preventie. Ze focussen op strenge regulering van suiker-, vet- en tabaksbedrijven, stimuleren sport en bestrijden overgewicht door investeringen in sport en steun aan sportverenigingen.

VOLT

“Brede preventie”

VOLT ziet preventie als sleutel voor betaalbare zorg. Ze willen gemeentelijke preventietaak uitbreiden en 1% van de zorgbegroting aan gemeenten toewijzen. Zij zien armoedebestrijding als dé belangrijkste preventiemaatregel. Ook zetten zij in op het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding.

VVD

“Zorg met gezond verstand”

De VVD wil mensen stimuleren gezonde keuzes te maken en ontmoedigen ongezonde keuzes te maken, zonder hen in hun vrijheid te beperken. Ook wil de partij onderzoeken hoe kosten en baten van preventie beter inzichtelijk kunnen worden gemaakt.

Waar is de urgentie?

&niped juicht het toe dat preventie een rol speelt in de verkiezingsprogramma’s. Het onderstreept het groeiende besef dat voorkomen beter is dan genezen. Toch valt op dat geen enkele partij een pakket aan concrete maatregelen presenteert om hiermee aan de slag te gaan: de urgentie ontbreekt. De aandacht in veel programma’s ligt op het betaalbaar houden van de zorg, maar de langetermijnvoordelen van preventie lijken in deze kwestie achterwege te zijn gelaten.

Door zich te richten op het voorkomen van ziekten en vroegtijdige detectie van gezondheidsproblemen, draagt preventie bij aan aanzienlijke kostenbesparingen op lange termijn. Het bevordert gezonde levensstijlkeuzes, vermindert risicofactoren voor chronische ziekten en verbetert de algehele kwaliteit van leven. Een gezondere bevolking maakt een efficiëntere inzet van middelen en infrastructuur in de gezondheidszorg mogelijk.

Laat jouw stem horen op 22 november

Als lezer is het belangrijk om te overwegen welke partij het beste aansluit bij jouw visie op preventieve gezondheidszorg. Samen kunnen we bouwen aan een gezondere toekomst, waarin preventie een integraal onderdeel vormt van ons nationaal gezondheidsbeleid. Laat je stem horen op 22 november. Nog hulp nodig bij het maken van jouw keuze? Doe de StemWijzer, of bekijk wat de partijen hebben gestemd sinds de afgelopen verkiezingen met de StemmenTracker.

Loïs Neugebauer