27 juni 2016 1 minuut

Schippers wijzigt wet voor health checks

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid wil dat burgers meer zelf moeten kunnen beslissen of ze al dan niet gebruik maken van een health check, met als voorwaarde dat de kwaliteit gewaarborgd wordt. Om de toegang tot die tests te vergroten dient de Wet op het bevolkingsonderzoek aangepast te worden.

Jezelf monitoren en checken via smart health (apps, wearables of meters bedoelt die als functie hebben om de gezondheid te monitoren) en het doen van een gezondheidscheck worden steeds populairder. Zo blijkt dat momenteel één op de drie Nederlanders al gebruik maakt van smart health of gezondheidstesten. De huidige wet is hierop niet op berekend.

Keuzevrijheid met kwaliteit

In haar voorstel van vorig jaar oktober werd gepleit voor de ontwikkeling van een helder systeem om mensen te informeren en beschermen. Gezondheidstesten zouden worden ingedeeld op risico, waarbij het medisch risico van de test bepalend is voor vergunningverlening. Zo komt er een vergunningplicht voor health checks die zich richten op ernstige ziekten of afwijkingen waarvoor geen behandeling of preventie mogelijk is. Hieronder valt bijvoorbeeld de veelbesproken total body scan. De testen zonder medisch risico worden vrij toegestaan, zodat een groter aantal health checks kan worden aangeboden en uitgevoerd.

Minister Schippers: “Er is een groeiend aanbod van health checks. Hiermee krijgen mensen de mogelijkheid zelf te kiezen voor een health check, terwijl de kwaliteit is geborgd. Het is wel van belang dat mensen goed geïnformeerd worden over de voor- en nadelen en waar nodig beschermd worden tegen mogelijke risico’s”.

Nieuw wetsvoorstel volgend jaar

Op basis van een inventarisatie van het huidige aanbod van health checks worden de komende tijd criteria geformuleerd om de health checks in te delen in categorieën. Naar verluid zou het nieuwe wetsvoorstel begin 2017 bij de kamer worden ingediend.

Mireille Besseling