9 October 2017 2 minuten

Samenwerking Persoonlijke Gezondheidscheck & OHM Consultancy

De Persoonlijke Gezondheidscheck is weer een mooie samenwerking aangegaan met een partner: Occupational Health Management Consultancy (OHM Consultancy).
Lees hieronder meer over de ‘waarom’ van onze samenwerking. Aan het woord: bedrijfsarts Bert Verhoeven. 

“OHM Consultancy heeft sinds de oprichting in 2003 als motto: “Werken is gezond”.

Bedrijfsartsen hebben als taak te waken over gezondheid en welzijn van personeel in bedrijven, die dat zelf niet als primair doel hebben. Zij leren de directie en werknemers van klantorganisaties om zelfstandig en met elkaar het ziekteverzuim adequaat te beheersen en daarmee de WIA-instroom te beperken. Daarbij is er ook specifiek aandacht voor de beroepsgebondenheid van bepaalde aandoeningen (beroepsaandoeningen).

Integraal Gezondheids Management (IGM), met als kenmerk “zorg op maat” wordt hierbij gezien als de beste aanpak. Duurzame inzetbaarheid is daarmee vanaf het begin beter geborgd.

Na het uitvoeren van de RI&E bij een klantorganisatie wordt hiertoe een ARBO-meldpunt (actuele klachten) ingericht binnen het “KAM-beleid”. Een aantal sleutelfiguren (onder andere hoofd HR) vormen samen een ARBO-stuurgroep (zie Arbo Magazine-september 2004).

De bedrijfsarts is, met zijn specifieke deskundigheid, de medisch specialist bij uitstek op het gebied van aandoeningen in relatie tot arbeid. Deze relatie is echter vaak complex. De bedrijfsarts komt niet verder dan “secundaire preventie” voor het individu (“case-finding”), terwijl de “primaire preventie” (op de werkplek) en zeker de “tertiaire preventie” vergeten worden. Met tertiaire preventie wordt hier bedoeld structurele veranderingen doorvoeren in de arbeidsomstandigheden van een functie zodanig dat de nadelige gezondheidseffecten voor andere werknemers in diezelfde situatie in de toekomst worden voorkomen.

Sedert 2009 is er al contact met het NIPED. Destijds is met grote tevredenheid een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) gedaan in een groot ziekenhuis in het zuiden van Nederland. Er waren plannen om vanaf dat moment structureel te gaan samenwerken. Sinds die tijd is de Persoonlijke Gezondheidscheck verder doorontwikkeld en kan de PMO relatief eenvoudig op maat worden gemaakt voor nagenoeg iedere organisatie. Ook de huisarts is volledig op de hoogte van de inhoud van dit onderzoek (accreditatie LHV en NHG). OHM Consultancy wil zich, samen met het NIPED, onderscheiden door uit te gaan van de ‘Evidence Based Medicine’.

Sinds 1 juli 2017 is de vernieuwde Arbowet van kracht, waarin de positie van de bedrijfsarts gelukkig is versterkt. Omdat de bedrijven financieel ook wat meer armslag krijgen kan de Persoonlijke Gezondheidscheck als PMO weer als vast onderdeel worden opgenomen in de programma’s voor duurzame inzetbaarheid en het verminderen van beroepsgebonden aandoeningen.

Ik verheug me op de samenwerking met het NIPED, die nu gaat volgen.”

N.M.M. Verhoeven,

Bedrijfsarts/BACO,

OHM Consultancy B.V.

Ook partner worden? Neem contact met ons op voor meer informatie over het partner programma.

Mireille Besseling