17 November 2017 1 minuut

Proefschrift Tessa Kouwenhoven – Pasmooij

Hart- en vaatziekten (HVZ) zijn wereldwijd de voornaamste oorzaak van sterfte. HVZ hebben een relatie met morbiditeit en verlaagde inzetbaarheid op het werk. Het aantal mensen met HVZ en mensen met risico op HVZ (zoals obesitas, diabetes of verhoogde bloeddruk) neemt toe. Een gezonde leefstijl is belangrijk in de preventie van HVZ. Effectieve preventieve initiatieven die gericht zijn op een gezonde leefstijl ter verlaging van HVZ-risico’s zijn gunstig voor de gezondheid en zouden de duurzame inzetbaarheid van werkenden bevorderen. In het proefschrift van Tessa Kouwenhoven – Pasmooij is de relatie tussen HVZ en uitstroom uit betaald werk onderzocht, gevolgd door interventie-studies met twee ‘blended’ programma’s. In deze ‘blended’ programma’s werd gebruik gemaakt van een combinatie van eHealth en motivational interviewing. De onderzoekers observeerden positieve veranderingen in gezondheidsgedrag en gezondheidsuitkomsten in beide gezondheidsbevorderende programma’s. Deze resultaten laten zien dat gezondheidsbevorderende programma’s op het werk veelbelovend zijn voor het verbeteren van de gezondheid en inzetbaarheid van werkenden met een verhoogd HVZ-risico.

Het NIPED heeft bijgedragen aan de data-verzameling bij het PerfectFit gezondheidsprogramma.

Mireille Besseling