15 juni 2017 2 minuten

“De Persoonlijke Gezondheidscheck biedt méér”

Nederlands grootste bakker, Borgesius-Bakkersland, deed in Rotterdam een pilot met de Persoonlijke Gezondheidscheck van NIPED. Het enthousiasme over het instrument was zo groot, dat de vestiging in Aalsmeer al snel volgde. HR-manager Annette van Haaster: “De check is onafhankelijk, en gaat verder dan een standaard Preventief Medisch Onderzoek (PMO).”


Naam:                                Annette van Haaster
Bedrijf:                               Borgesius-Bakkersland BV
Functie:                              HR-Manager Vitaliteit en Duurzame Inzetbaarheid
Aantal medewerkers:       2000, verdeeld over 19 locaties
Gebruikt de PGC sinds:   2017Hoe hoorde je over de Persoonlijke Gezondheidscheck?

“Tijdens mijn opleiding tot Register Adviseur Duurzame Inzetbaarheid. Eén van de docenten raadde de check aan voor het doen van het wettelijke verplichte Preventief Medisch Onderzoek. Toevallig waren we bij Borgesius-Bakkersland net op zoek naar een goed instrument daarvoor.”

Wat trok je over de streep?

“De Persoonlijke Gezondheidscheck biedt meer dan de standaard-PMO van een arbodienst. Er is bijvoorbeeld ook aandacht voor bevlogenheid en de psychosociale arbeidsbelasting. De check geeft daarmee echt een totaalbeeld van de lichamelijke en geestelijke gezondheid van onze medewerkers. Minstens zo belangrijk vind ik de onafhankelijkheid. NIPED (het kennisinstituut achter de Persoonlijke Gezondheidscheck) verwijst niet door naar eigen dienstverlening, zoals meestal bij arbodiensten gebeurt. Als werkgever kunnen we meebeslissen over de gezondheidsaanbieders waar medewerkers zo nodig terechtkunnen. Dat geeft ons meer grip op ons gezondheidsbeleid, en houdt de aanpak betaalbaar. Verder vind ik het heel goed dat de check een beroep doet op de eigen verantwoordelijkheid van werknemers, en zo het zelfmanagement stimuleert.”

Hoe verliep de uitvoering?

“Met onze pilot in Rotterdam stonden we meteen voor een flinke uitdaging. Het merendeel van de medewerkers daar is laagopgeleid en niet digitaal vaardig. Daarom hebben we in overleg met NIPED besloten om alle communicatie op papier te doen, in plaats van — zoals gebruikelijk — via de mail. Omdat lang niet alle medewerkers goed Nederlands spreken, is er bovendien een tolk ingeschakeld goed uit te kunnen leggen wat de bedoeling was, en hoe de check in zijn werk ging.”

Welk resultaat heeft je het meest verrast?

“Op vestigingsniveau kregen we een geanonimiseerde rapportage, die we hebben besproken met het Managementteam en de OR. We vonden het verrassend om te ontdekken dat de ervaren werkstress hoger was dan we dachten. De volgende stap is om te kijken wat we daaraan kunnen doen. We gebruiken de check als nulmeting. Over twee jaar willen we het onderzoek herhalen, zodat we dan kunnen zien of we vooruit zijn gegaan.”

Is de bedrijfsarts bij de uitvoering van de check betrokken?

“Jazeker. Hij is verbonden aan onze arbodienst. Omdat we kozen voor een PMO-instrument van een andere organisatie, had dat scheve ogen op kunnen leveren. Maar niets was minder waar. De arts was vanaf het begin enthousiast. Voor hem was het belangrijkste dat we concreet met preventie en medisch onderzoek aan de slag gingen. Als ze er behoefte aan hebben, kunnen medewerkers met hem in gesprek over de uitkomsten van hun check.”

Gaan jullie de Persoonlijke Gezondheidscheck ook bij andere vestigingen gebruiken?

“Dat hoop ik wel! De tweede heeft inmiddels al plaatsgevonden, bij onze vestiging in Aalsmeer. Het enthousiasme daar was enorm; 84 procent van de medewerkers heeft deelgenomen. Het management van de vestiging wilde graag een speciale startbijeenkomst organiseren. Ook daar heeft NIPED ons heel goed bij geholpen. Het is fantastisch dat er zo goed naar onze wensen wordt geluisterd; niets is onmogelijk. Uiteindelijk is het aan de andere vestigingen van Borgesius-Bakkersland zelf om te besluiten of ze met de Persoonlijke Gezondheidscheck aan de slag willen, maar ik ga ze dat zeker aanraden.”

Mireille Besseling