24 februari 2016 2 minuten

De Persoonlijke Gezondheidscheck is jarig!

Op 24 februari 2015 – vandaag precies 1 jaar geleden – werd samen met artsenorganisaties en gezondheidsfondsen de Persoonlijke Gezondheidscheck gelanceerd. Hét wetenschappelijk onderbouwde antwoord op het versnipperde aanbod van losse, vaak onbetrouwbare gezondheidstesten. Met de Persoonlijke Gezondheidscheck hopen partijen te komen tot persoonlijke preventie, die laagdrempelig toegankelijk, wetenschappelijk onderbouwd en goed uitvoerbaar is.

Onder het motto ‘zelf aan de slag met je gezondheid als het kan, met professionele hulp als het moet’ hebben velen het afgelopen jaar een eigen Gezondheidsrapport aangemaakt. In het rapport ontvangen zij adviezen om zelf aan de slag te gaan of zonodig de huisarts of bedrijfsarts te raadplegen.

 

Cijfers na 1 jaar Gezondheidscheck
Afgelopen jaar ontvingen ruim 82.500 Nederlanders hun Gezondheidsrapport! Hoe ziet de gezondheid van de gemiddelde Gezondheidscheck deelnemer eruit?

In het Gezondheidsrapport werd bij 14 procent van de deelnemers het advies gegeven om de huisarts te bezoeken. Deze deelnemers ontvingen een ”rode” uitslag; zij waren op een onderdeel van het Gezondheidsrapport over de richtlijnen heen die gehanteerd worden door het NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap).

Het oranje profiel werd bij 62 procent van de deelnemers vastgesteld. Zij kregen het advies om zelf aan de slag te gaan met hun gezondheid, en ontvingen in het advies partijen en organisaties die hierbij zouden kunnen helpen. Hiervan kreeg 6 procent een ”donker oranje” advies (flink van koers), 25 procent een ”oranje” advies (matig van koers) en 31 procent een ”licht oranje” advies (licht van koers).

Bijna een kwart van de deelnemers heeft een goede gezondheid. 24 procent ontving een ”groene” uitslag.

Bedrijven en organisaties zetten Gezondheidscheck steeds vaker in
Steeds meer organisaties zien het belang in van het uitvoeren van een preventie medisch onderzoek (PMO) bij hun medewerkers. Zij bieden de Gezondbon aan aan hun medewerkers. De Gezondbon geeft toegang tot een uitgebreid gezondheidsonderzoek, waarin naast bloed- en urineonderzoek ook mentaal welzijn en werkvermogen aan bod komt.

Met het geanonimiseerde macrorapport wat de werkgever ontvangt worden de gezondheidsrisico’s en aandachtspunten voor de organisatie in kaart gebracht. Uit onderzoek van de Gezondheidscheck blijkt dat 97% het aanbod van hun werkgever waardeert!

De Gezondheidscheck voor uw organisatie? Vraag hier een demo aan!

Ook gemeenten sluiten aan
De gemeente heeft als taak om gezond gedrag te bevorderen. Veel gemeenten proberen de leefstijlfactoren van hun inwoners te beïnvloeden. De Persoonlijke Gezondheidscheck biedt hier ook uitkomst! De eerste pilots waarbij de Gezondheidscheck wordt ingezet in een aantal voorloper-gemeenten gaan dit jaar, in samenwerking met de eerstelijnszorg en de GGD, van start.

Samen voor gezond!
Met gezamenlijke inspanningen wordt gewerkt aan de financiering om de Persoonlijke Gezondheidscheck voor steeds meer Nederlanders beschikbaar te maken.

Mireille Besseling
21 oktober 2021

Minder ziekteverzuim tijdens corona: wat zegt dat eigenlijk?