12 augustus 2016 1 minuut

Nieuwe aanvraagperiode subsidie start september

De overheid stelt 12,5 miljoen euro beschikbaar voor het thema Duurzame Inzetbaarheid. O&O fondsen, sociale partners en gemeenten kunnen van de subsidie gebruik maken. De eerste aanvraagperiode loopt van 19 september tot 28 oktober 2016.

Het stimuleren van duurzame inzetbaarheid is een belangrijk thema voor het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid. ”De belangrijkste uitdaging is het in beweging krijgen van de werkenden zelf, zodat zij nadenken over hun toekomst en bepalen wat ze nodig hebben om duurzaam inzetbaar te blijven. Werkgevers kunnen echter de bewustwording en het zelfinzicht stimuleren door bijvoorbeeld een brede periodieke keuring op het gebied van duurzame inzetbaarheid (een zgn. APK) aan te bieden, die kan leiden tot een individuele aanpak.”

De subsidie, mogelijk vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF), kan worden aangevraagd voor een breed (inter)sectoraal of regionaal plan dat leidt tot beleidsvorming, onderzoek, monitoring, pilots of voorlichting ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van werkenden. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten.

Thema’s
Projecten moeten gericht zijn op een of meerdere van de volgende thema’s:
1. het bevorderen van gezond, veilig en vitaal werken;
2. het bevorderen van goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap, betrokkenheid van werkenden en employability; of
3. het stimuleren van arbeidsmobiliteit van werkenden, waaronder regionale en intersectorale arbeidsmobiliteit.

Ook de Persoonlijke Gezondheidscheck inzetten en gebruik maken van de ESF subsidie? Lees hier meer.

Mireille Besseling
Hoeveel tijd kost een PMO? Dankzij deze 5 oplossingen niet veel.
21 juli 2022

5x waarom een PMO jou tegenwoordig niet veel tijd kost

Het PMO met een unieke checkbox
25 juni 2022

Wat is een PMO?