13 oktober 2015 2 minuten

Minister Schippers: ”Health checks kunnen mensen helpen om verantwoordelijkheid voor hun eigen gezondheid te nemen”

”Health checks kunnen mensen helpen om verantwoordelijkheid voor hun eigen gezondheid te nemen. Ik vind dat een goede ontwikkeling. Een goed voorbeeld daarvan is de Persoonlijke Gezondheidscheck die artsen en gezondheidsfondsen gezamenlijk ontwikkeld hebben. Hierbij krijgen mensen op basis van online vragenlijsten inzicht in en advies over hun persoonlijke gezondheidsrisico.” – Minister Schippers.

Voordelen Health Check
De minister ziet voordelen van het doen van een health check. ”Health checks zijn in mijn ogen instrumenten voor mensen om feedback te krijgen op het effect van hun gedrag op hun gezondheid en om beter te kunnen bepalen wanneer zij zich tot een medisch professional kunnen wenden. Burgers zouden op termijn zelf moeten kunnen kiezen uit een health check die zij voor zichzelf nodig vinden. Essentieel daarbij is dat potentiële consumenten goed geïnformeerd worden over de kwaliteit en de mogelijke voor- en nadelen van de aangeboden health checks”, aldus de minister van VWS.

Grip op gezondheid
Patiëntenorganisaties geven aan dat gebruikers zelf willen kunnen beslissen of zij een health check willen doen in binnen- of buitenland. Schippers: ”Steeds meer mensen willen weten hoe het met hun gezondheid is. Met preventieve medische onderzoeken kunnen mensen meer grip krijgen op hun eigen gezondheid en zo nodig hun leefstijl veranderen, zodat zij de kwaliteit van hun leven verhogen en zorgkosten voorkomen. Health checks kunnen mensen helpen om die verantwoordelijkheid ook te nemen. Ik vind dat een goede ontwikkeling. Een goed voorbeeld daarvan is de Persoonlijke Gezondheidscheck die artsen en gezondheidsfondsen gezamenlijk ontwikkeld hebben. Hierbij krijgen mensen op basis van online vragenlijsten inzicht in en advies over hun persoonlijke gezondheidsrisico.”

Preventieve zorg in het buitenland
Het blijkt dat er grote verschillen zijn in beleid, wet- en regelgeving op het gebied van preventief medisch onderzoek. Zo blijkt dat in landen als België, Duitsland, Finland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk het preventief medisch onderzoek meer ingebed is in het reguliere zorgsysteem dan in Nederland. Cliënten in Duitsland kunnen bijvoorbeeld zelf vragen om preventief medisch onderzoek via hun zorgverzekering wanneer het gaat om kwalitatief erkend onderzoek. Op dit moment wijken Nederlanders daarom veelal uit naar het buitenland voor een preventieve check.

Informatiesysteem
Schippers wil het groeiende aantal ‘health checks’ in goede banen leiden. Een goed informatiesysteem waar burgers informatie kunnen vinden over voor- en nadelen van health checks en de kwaliteit van health checks is hierbij volgens haar belangrijk. Zo publiceerde de KNMG onlangs een publieksbrochure om burgers te informeren over de PMO-richtlijn.

Lees hier de publieksbrochure van KNMG

Mireille Besseling