2 november 2015 1 minuut

Meer aandacht voor beroepsziekten

De aandacht voor mensen die een ziekte of aandoening hebben door hun werk, is het afgelopen jaar toegenomen. Het aantal bedrijfsartsen dat een beroepsziekte meldde in 2014 is met meer dan de helft gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor*.

Dit is opvallend, gezien het feit dat bekend is dat jaarlijks 70 procent van de bedrijfsartsen geen melding maakt van beroepsziekten, hoewel ze dat wel moeten doen. Bijna de helft rapporteert zelfs nooit enige beroepsziekte, en dat zeker al tien jaar lang. Daardoor weet niemand hoeveel mensen jaarlijks ziek worden door hun werk. De schattingen lopen in rapporten ver uiteen: van 15.000 tot 400.000.**

De meest voorkomende beroepsziekten zijn net als voorgaande jaren slechthorendheid door lawaai, overspannenheid en burn-out, en aandoeningen aan schouder en bovenarm. Het is belangrijk tijdig te weten welke beroepsziekten er zijn, vooral omdat dan maatregelen kunnen worden genomen aandoeningen te voorkomen. Zo is lawaaidoofheid met gehoorbescherming goed te voorkomen en is RSI flink afgenomen toen de computermuis lichter en beter bestuurbaar werd. Weinig kennis over beroepsziekten kan er ook toe leiden dat het verzuim langer duurt dan nodig.

Uit het onderzoek Ziek door mijn werk blijkt dat de aanpak van beroepsziekten beter moet. Zo gaven veel mensen die ziek werden door het werk aan zich niet gesteund te voelen. Ook gaven ze aan dat werkgevers in eerste instantie ontkennen dat het werk ermee te maken heeft.*

Bereken uw business case
Verhogen van productiviteit en verlagen van verzuim; dat kan met de Persoonlijke Gezondheidscheck! Bekijk wat het uw organisatie kan opleveren met de calculator en krijg direct inzicht in de positieve business case voor u als werkgever.

* Skipr

** Trouw

*** HR Praktijk

Mireille Besseling
Hoeveel tijd kost een PMO? Dankzij deze 5 oplossingen niet veel.
21 juli 2022

5x waarom een PMO jou tegenwoordig niet veel tijd kost

Het PMO met een unieke checkbox
25 juni 2022

Wat is een PMO?