9 May 2017 1 minuut

Inwoners Gorredijk doen Persoonlijke Gezondheidscheck!

Om gezond te blijven, kunt u vaak meer doen dan u denkt. Dat begint met een goed inzicht in uw gezondheid. Daarom mogen 2000 inwoners uit Gorredijk vanaf 9 mei meedoen aan de Persoonlijke Gezondheidscheck.

De gezondheidscheck bestaat uit een online vragenlijst en metingen die ingevuld wordt via persoonlijkegezondheidscheck.nl/gorredijk. Zij krijgen een persoonlijk gezondheidsrapport waarin in 1 oogopslag te zien is wat goed gaat en wat minder. Ook krijgen zij een persoonlijk advies om zelf aan de slag te gaan of met hulp van zorg-, sport- en/of welzijnsorganisaties in Gorredijk en omgeving. Deelnemers met een verhoogd risico op bijvoorbeeld hart- en vaatziekten mogen bij het checkpoint in het Consultatiebureau nog extra hun bloeddruk, cholesterol en bloedsuiker laten testen.

Meedoen is gratis

Vanaf 9 mei krijgen 2000 inwoners in Gorredijk een uitnodiging om mee te doen aan dit proefproject, als de laatste van de vijf pilot gemeentes van project ‘Gezonde Gemeente’. Huisartsenpraktijk De Kompe, GGD Fryslân, Gemeente Opsterland, Timpaan Welzijn en de Hartstichting werken samen. Hierdoor kunnen de genodigden gratis meedoen aan de check. Met deze proef willen de samenwerkende partijen nagaan of de algemene gezondheid verbetert met gezondheidscheck.

Mireille Besseling