Vrijblijvend Adviesgesprek

Voor een gezonde organisatie

Adviesgesprek aanvragen
5 april 2022 2 minuten

Gerichte vrijstelling arbovoorziening PMO/PAGO aangescherpt

De regelgeving rondom vrijstelling voor arbovoorzieningen is beperkt, met ingang van 1 januari 2022. Tot 2022 gold voor alle arbovoorzieningen die voortvloeiden uit het arbobeleid van de werkgever een gerichte vrijstelling. We zetten de belangrijkste wijzigingen op een rijtje.

Wat houdt gerichte vrijstelling in?

Met de werkkostenregeling (WKR) kunnen werkgevers onbelaste vergoedingen aan medewerkers geven. Dit mogen ook uitgaves zijn die niet direct aan de werkzaamheden zijn gerelateerd, zoals tablets of kerstpakketten. Deze onbelaste vergoedingen moet wel binnen de vrije ruimte vallen.

Hierop zijn echter ook gerichte vrijstellingen. Deze vergoedingen zijn vrijgesteld van loonbelasting, zonder dat deze ten koste gaan van de vrije ruimte.

Wat wordt er per 1 januari 2022 nog vergoed?

Er zijn enkele voorwaarden waar de arbovoorziening aan moeten voldoen voor de gerichte vrijstelling:

  • De voorzieningen moeten rechtstreeks voortvloeien uit de Arbowet. Het gaat om voorzieningen die de veiligheid en gezondheid van medewerkers op de werkvloer waarborgen of verhogen.
  • De voorziening moet gebruikt worden op de (thuis)werkplek, of op een andere locatie waar de werkgever uitvoering geeft aan de Arbowet.
  • De werkgever mag de medewerker niet vragen een eigen bijdrage te leveren voor de voorzieningen.

Wanneer de voorzieningen niet direct samenhangen met arboverplichtingen van de werkgever, vallen deze dus niet langer onder de vrijstelling. Dit betekent bijvoorbeeld dat sportieve activiteiten, een fiets of een gezonde lunch niet vrijgesteld zijn. Een ergonomische bureaustoel of veiligheidsschoenen kunnen wel nog gericht vrijgesteld worden.

Wat betekent dit voor preventief medische onderzoeken?

Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO)

In artikel 18 van de Arbowet is bepaald dat werkgevers hun medewerkers periodiek de mogelijkheid moeten bieden een gezondheidsonderzoek te ondergaan dat de gezondheidsrisico’s die voortkomen uit de werkzaamheden in kaart brengt. Om deze zo veel mogelijk te voorkomen of te beperken. Welke arbeidsgerelateerde gezondheidsrisico’s van toepassing zijn voor jouw organisatie blijkt uit de RI&E.

Dit betekent dat minimaal het PAGO (Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek) aangeboden dient te worden. Dit onderzoek komt voort uit artikel 18 van de Arbowet en valt dus onder de verplichte arbo-voorzieningen. De kosten hiervan zijn nog steeds vrijgesteld voor de loonbelasting.

Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Om te vallen onder de gerichte vrijstelling moet de inhoud van het preventief medisch onderzoek gericht zijn op risico’s die voortkomen uit de arbeid, zoals gesteld in artikel 18 van de Arbowet. Wanneer het onderzoek wordt ingezet als algemene gezondheidscheck is de gerichte vrijstelling van de loonbelasting niet langer van toepassing.

Of het PMO vrijgesteld is, is dus afhankelijk van de inhoud. Wanneer het PMO voldoet aan de eisen die zijn gesteld in artikel 18 van de Arbowet, en minimaal de arbeidsrisico’s vanuit de RI&E onderzoekt zal de vrijstelling van toepassing zijn. De Persoonlijke Gezondheidscheck als PMO of PAGO valt dan onder deze voorwaarden doordat er wordt gekeken naar arbeidsgerelateerde risico’s. Er verandert in dit geval dus niets en het PMO valt onder de gerichte vrijstelling.

Bron: Handboek loonheffingen, hoofdstuk 22.

 

Relevante diensten

Loïs Neugebauer