1 november 2017 2 minuten

Zij gaan voor gezond: Nusantara

Klanten van de Persoonlijke Gezondheidscheck vertellen over hun ervaring met de check.
Nusantara – Bussum heeft wegens een hoog ziekteverzuim de Persoonlijke Gezondheidscheck aangeboden aan hun medewerkers. Wij gingen in gesprek met Justin de Jong (HR-manager bij Nusantara – Bussum) over zijn ervaringen met de check: “De Persoonlijke Gezondheidscheck is een mooi instrument voor inzicht, bewustwording en nemen van eigen verantwoordelijkheid”.

Waarom een gezondheidscheck in jullie organisatie?

“Het verzuim lag bij ons erg hoog. Het probleem zat hem vooral in de verzuimcultuur. Ziekmelden was zeer gemakkelijk en dat werd dan ook vaak gedaan. Daarnaast hadden we te weinig inzicht in de dossiers van zieken, dus we wisten nooit echt wat de grootste factor in het verzuim was. Om meer inzicht te krijgen in de gezondheid van onze medewerkers en ook grip te krijgen op het verzuim hebben we ervoor gekozen om de Persoonlijke Gezondheidscheck van NIPED te implementeren bij Nusantara – Bussum. Door de Persoonlijke Gezondheidscheck geven we medewerkers inzicht in hun gezondheid en vitaliteit en leggen we een eigen verantwoordelijkheid voor hun gezondheid en inzetbaarheid bij hen neer.”

Wat zijn de redenen dat u gekozen heeft voor de Persoonlijke Gezondheidscheck?

“Een belangrijke reden voor ons was dat de Persoonlijke Gezondheidscheck ontwikkeld is met artsenorganisaties en gezondheidsfondsen. Bij de ontwikkeling van de check is gebruik gemaakt van de kennis, ervaring en richtlijnen van deze organisaties en fondsen. Dit wekt de indruk dat het een waardevol en degelijk onderzoek is waarvan de uitkomsten ook van meerwaarde kan zijn voor onze medewerkers.

Daarnaast ervaarden wij NIPED als een zeer professionele organisatie. De medewerkers van NIPED houden zich altijd goed aan hun afspraak. Tot slot vonden wij het belangrijk dat wij zelf ontzorgt zouden worden in dit traject, dat kon NIPED ook bieden. Het hele traject werd door NIPED ondersteund, als werkgever wordt je gefaciliteerd en echt ontzorgt.”

Wat zijn de voordelen van de Persoonlijke Gezondheidscheck voor uw organisatie?

“Ten eerste vinden we het dus heel belangrijk dat medewerkers inzicht krijgen in hun eigen gezondheid en vitaliteit. Dit creëert bewustwording en eigen verantwoordelijkheid bij de medewerkers werknemers. Vanuit ons is het een cadeautje voor de medewerkers. Zo werd het ook ervaren.

Maar voor ons is het natuurlijk ook heel waardevol: we hebben gezondere en fittere medewerkers en daardoor minder verzuim en een hogere productiviteit. Daarnaast krijgen wij door middel van een macrorapport inzicht in de gezondheid, vitaliteit en inzetbaarheid van de hele populatie en geeft het duidelijke risicofactoren en knelpunten aan. Dit macrorapport maakt het ook makkelijker om het thema ‘gezondheid van medewerkers’ in het MT en met de OR te bespreken. Het rapport is concreet en objectief: precies wat we nodig hebben. Ten slotte voldoen we met de Persoonlijke Gezondheidscheck ook aan de PMO verplichting, dat is dus een mooie bijkomstigheid.”

Heeft u nog tips voor andere organisaties?

“In korte tijd hebben binnen onze organisatie verschillende onderzoeken onder medewerkers plaatsgevonden. Op het moment dat wij de Persoonlijke Gezondheidscheck introduceerden waren onze medewerkers een beetje ‘onderzoeksmoe’. Kies daarom voor de introductie van de check het juiste moment in het jaar, de kans op succes wordt daardoor groter. Daarnaast hadden wij zelf intern meer campagne moeten voeren om de Persoonlijke Gezondheidscheck vooraf meer bekendheid bij de medewerkers te geven. Verder moet je goed kijken naar je medewerkers en hun behoeften. Een Checkpoint op locatie werkt bij onze organisatie waarschijnlijk beter dan de metingen thuis doen. Gelukkig biedt NIPED deze optie ook.”

Ook iets voor uw organisatie? Neem eens vrijblijvend contact met ons op om te kijken wat we voor u kunnen betekenen.

Mireille Besseling