Helaas staat er voor bedrijven en instellingen in 2017 geen tijdvak gepland om de ESF subsidie Duurzame Inzetbaarheid aan te vragen.

Op de website van het agentschap SZW wordt uitgelegd dat er binnen de ESF-periode een beperkt budget beschikbaar is. Een deel wordt in verschillende tijdvakken aan bedrijven en instellingen beschikbaar gesteld. Dit heeft tot dusver in drie tijdvakken geresulteerd. Momenteel wordt op basis van de realisatie van die drie tijdvakken bekeken welk deel van het budget resteert en wanneer een volgend tijdvak zal worden opengesteld. Ook hiervan houden wij u natuurlijk op de hoogte!