9 mei 2018 1 minuut

Tijdvak ESF-subsidie bekend

ESF
Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is door de Europese Unie opgericht om de werkgelegenheid binnen de EU te ondersteunen en de economische en sociale samenhang te stimuleren. Het ESF wil werknemers gemotiveerd en gezond houden. Daarom is de Subsidieregeling ESF 2014-2020 in het leven geroepen, om zo duurzame inzetbaarheid te stimuleren. Dit betekent dat de Persoonlijke Gezondheidscheck subsidiabel is!

Vergoeding
Alle drie de tijdvakken die het ESF heeft opengesteld zijn bekend:

25 juni 9:00 uur t/m 29 juni 17:00 uur
12 november 9:00 t/m 24 november 17:00
9 april 2019 9:00 t/m 12 april 2019 17:00

Bij een besteding van minimaal € 12.000,- aan projectkosten wordt al € 6.000,- gesubsidieerd. Dat betekent dat u door een subsidieaanvraag 50% korting kunt krijgen op de Persoonlijke Gezondheidscheck. De maximale subsidie per project bedraagt € 12.500,-. Dit bedrag wordt verstrekt wanneer minimaal € 25.000,- wordt besteed aan projectkosten.

Voorwaarden
Om subsidie te kunnen ontvangen, moet het project in het thema staan van vitaliteit, gezondheid of duurzame inzetbaarheid. Ook de Persoonlijke Gezondheidscheck valt hieronder. U kunt dus met subsidie gebruik maken van onze diensten! Het ideale moment om met uw gezondheidsbeleid aan de slag te gaan.
Alleen volledige subsidieaanvragen worden door het ESF in behandeling genomen. Wanneer het subsidieplafond (15 miljoen euro) wordt overschreden, wordt de volgorde van afhandeling van aanvragen door middel van loting afgehandeld.

Aanvragen
Samen met onze ervaren partner kunnen wij voor u een aanvraag indienen en u begeleiden in het proces. Onze partner heeft een slagingspercentage van 100% voor ESF-aanvragen.

Als u meer wilt weten over hoe wij kunnen helpen in het subsidiabel maken van de kosten van de Persoonlijke Gezondheidscheck, neem dan vrijblijvend contact met ons op over de mogelijkheden.

Mireille Besseling
De gerichte vrijstelling voor arbovoorziening is aangescherpt: een ergonomische bureaustoel kan er nog steeds onder vallen.
5 april 2022

Gerichte vrijstelling arbovoorziening PMO/PAGO aangescherpt