Whitepaper Integraal gezondheidsbeleid

Voor een gezonde organisatie

Download
19 maart 2020 3 minuten

Persbericht: COVID-19 Check voor zorgprofessionals

Utrecht, 19 maart 2020 – De directie van Zorg van de Zaak Netwerk heeft samen met het Rode Kruis Ziekenhuis, &niped en Streeklab Haarlem een COVID-19 Check voor haar zorgprofessionals ontwikkeld. De check start met een online screening. Wanneer een zorgmedewerker na het doorlopen van de screening in een risicocategorie valt, volgt er direct contact met een arts van Zorg van de Zaak. De arts bepaalt in overleg met het infectiepreventieteam van het Rode Kruis Ziekenhuis en Streeklab Haarlem of er een COVID-19 test afgenomen moet worden. Binnen een zeer korte tijd krijgt de zorgmedewerker uitsluitstel van de arts of hij/zij besmet is.

Door de impact van het coronavirus, dat heel Nederland raakt, is het van uiterst belang dat het zorgpersoneel op de been blijft. Zorgorganisaties werken samen om de gevolgen van het nieuwe virus te beperken en daarmee ook het zorgpersoneel inzetbaar te houden. Dat geldt ook voor de onderdelen van Zorg van de Zaak Netwerk, waaronder het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk en de kliniek van Rodersana in Oirschot. Hun medewerkers behoren tot de vitale beroepsgroepen.

COVID-19 Check

De COVID-19 Check is een dynamische screening, ontwikkeld met de RIVM-richtlijnen als basis en in overleg met diverse specialisten in de zorg, zoals de GGD. Nieuwe inzichten en beleid volgen elkaar snel op in deze tijd. Deze worden direct doorgevoerd in de COVID-19 Check.

Marius Touwen, eigenaar en CEO van Zorg van de Zaak Netwerk vult aan: “Deze online check wordt ingezet om zorgpersoneel snel te kunnen testen. Het is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid er alles aan te doen om zorgprofessionals op de been te houden en hen te ondersteunen.”

Govert Ho, directeur van &niped: “In deze uitzonderlijke tijd moeten wij elkaar helpen. &niped heeft de kennis over preventie in Nederland en het platform en ik ben erg blij dat wij op deze wijze het Rode Kruis Ziekenhuis en haar medewerkers kunnen ondersteunen.”

Jan Sinnige, arts-microbioloog van Streeklab Haarlem: “Het is een enorme uitdaging om al het zorgpersoneel veilig te laten werken in deze hectiek. Wie heeft er risico’s gelopen? Wie heeft er een test nodig? We hopen op deze manier de medewerkers snel en betrouwbaar te ondersteunen, zodat zij zich maximaal op de zorg kunnen richten.”

Over Zorg van de Zaak Netwerk

Zorg van de Zaak is een netwerk van bedrijven op het gebied van bedrijfszorg, leefstijlzorg en medische zorg, met ruim 5.300 medewerkers. Tot het netwerk behoren een bedrijfszorgorganisatie én diverse expertisebedrijven op het gebied van arbeidsomstandigheden, mobiliteit, re-integratie en loopbaan (Margolin), re-integratie bij gecompliceerde gezondheidsproblematiek (Winnock), schuldhulpverlening (Grip), verslavingen (Rodersana, Ready for Change, Novadic-Kentron), eetstoornissen (Co-eur), bedrijfsmaatschappelijke vraagstukken (Gimd), psychische klachten (Skils), Christelijke GGZ (In de Bres) en Payrolling (LPD). Kortom, organisaties die op impactvolle momenten ondersteunen zodat mensen kunnen blijven werken en meedoen in de samenleving. Verder biedt het Netwerk medische zorg met het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk en kraamzorg met Naviva Kraamzorg in Deventer. Voor meer informatie: www.zorgvandezaak.nl.

Over Rode Kruis Ziekenhuis

Het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ) in Beverwijk is een middelgroot algemeen ziekenhuis voor de regio IJmond en maakt deel uit van Zorg van de Zaak Netwerk. Het bijbehorende Brandwondencentrum staat nationaal en internationaal aan de top. Het ziekenhuis telt 275 bedden en circa 1450 medewerker. Honderden vrijwilligers ondersteunen het zorgpersoneel. Verder werkt het RKZ nauw samen met huisartsen, thuiszorg, verpleeghuizen en andere zorgorganisaties in de regio. Meer informatie: www.rkz.nl.

Over &niped

&niped is een autoriteit op persoonlijke preventie in Nederland, met een onafhankelijke en betrouwbare meting (www.persoonlijkegezondheidscheck.nl). De kern van &niped is een betrouwbaar, toegankelijk en zeer schaalbaar e-healthplatform, dat met een veilige online omgeving deelnemers in staat stelt een persoonlijk gezondheidsprofiel vast te stellen en te bewaken. Hiermee geven wij mensen inzicht in hun gezondheid en inspireren wij om waar nodig met verandering van leefstijl aan de slag te gaan. Ook geven wij organisaties inzicht en helpen wij om de vitaliteit, inzetbaarheid en productiviteit te verhogen. Het &niped e-healthplatform, levert dagelijks grote hoeveelheden data (big data) op. &niped stelt deze data beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek en werkt samen met haar partners aan een gezonder Nederland.

Over Streeklab Haarlem

Streeklab Haarlem is het kenniscentrum voor infectieziekten, infectiepreventie en microbiologische diagnostiek voor de regio Kennemerland en omstreken. Streeklab Haarlem is een zelfstandige, geprivatiseerde, geaccrediteerde (ISO 15189:2012) stichting en werkt voor de eerste lijn: huisartsen en verloskundigen, de tweede lijn: verpleeghuizen en ziekenhuizen (Spaarne Gasthuis, Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk), andere instellingen voor gezondheidszorg en wetenschappelijke en commerciële partners.

Loïs Neugebauer
21 oktober 2021

Minder ziekteverzuim tijdens corona: wat zegt dat eigenlijk?

15 juli 2020

Belang van een gezonde leefstijl in het kader van het coronavirus