12 september 2018 2 minuten

Besparen op productiviteit: de business case

Deze week gaan we verder met wat de Persoonlijke Gezondheidscheck kan opleveren voor een organisatie. In de vorige editie behandelden we de besparing op verzuimkosten. Daaruit bleek dat elke euro die in de Persoonlijke Gezondheidscheck wordt geïnvesteerd, alleen al op verzuimreductie het drievoudige oplevert. Nu maken we onze business case compleet. Want naast besparen op verzuim, kan een organisatie ook geld besparen door productiviteitswinst te boeken.

 

Hoe wordt productiviteit in kaart gebracht?

In onze vragenlijst zitten een aantal vragen die de productiviteit binnen een organisatie in kaart brengen. Deze vragen gaan over timemanagement, lichamelijke belasting van het werk en mentale belasting op het werk, zoals het omgaan met stress. De score is berekend volgens de richtlijnen[1] en wordt vergeleken met de benchmark die is samengesteld is samenwerking met het Erasmus MC. Zo brengen we het huidige productiviteitsverlies van de organisatie in kaart. Dit wordt ook getoond en uitgelegd in de macrorapportage die de organisatie na afloop van de Persoonlijke Gezondheidscheck ontvangt. Tegelijkertijd dient deze score als nulmeting. Door opnieuw de Persoonlijke Gezondheidscheck uit te rollen binnen de organisatie, kan een 1-meting worden gedaan.

Voorbeeld uit macrorapportage

Productiviteit verhogen

Per (gezondheids)risicofactor kan de productiviteit van een medewerker met wel 2% dalen[2]. Uit onderzoek[3] blijkt daarnaast dat de productiviteit na deelname aan een gezondheidsbevorderend programma zoals de Persoonlijke Gezondheidscheck tot wel 10% kan stijgen. Door de aanpak van leefstijl en mentaal gerelateerde gezondheidsrisico’s, zorgt deelname aan de Gezondheidscheck voor een stijging van de gemiddelde productiviteit binnen een groep deelnemers.

Hoeveel brengt het op?

Maar hoeveel brengt die productiviteitswinst dan precies op? Uit onze business case blijkt dat zelfs minimale stijgingen in productiviteit vele euro’s kunnen opleveren.

Laten we dezelfde fictieve cijfers erbij pakken als die we in de business case op verzuimreductie hebben gebruikt. We gaan dus wederom uit van 100 medewerkers met een gemiddeld maandsalaris van 3000 euro en 50%, dus 50 deelnemers, doet mee aan de Persoonlijke Gezondheidscheck. We gaan er hierbij niet van uit dat de productiviteitswinst de maximaal te behalen 10% is, maar we nemen een zeer conservatief scenario van 1% productiviteitswinst. Dit zorgt voor een productiviteitswinst van maar liefst € 24.300,- per procent productiviteitswinst. De kosten van de Check waren € 3.000,- , dat betekent dat de nettowinst hier maar liefst € 21.300,- is! Voor elke euro die in de Check wordt geïnvesteerd, krijgt de organisatie er dus 7 terug.

Nu we de business case van zowel verzuimreductie als van productiviteitswinst hebben behandeld, kunnen we concluderen dat productievere medewerkers die minder vaak ziek zijn enorm veel geld kunnen opleveren tegen een kleine investering. Benieuwd naar onze business case op maat voor uw organisatie? Vraag er dan een aan.

Bronnen
[1] Lerner, D., Amick, B., Rogers, W., Malspeis, S., Bungay, K. en Cynn, D. (2001). The Work Limitations Questionnaire. Medical Care, 39(1), pp.72-85.
[2] Burton, W., Chen, C., Conti, D., Schultz, A., Pransky, G. en Edington, D. (2005). The Association of Health Risks With On-the-Job Productivity. Journal of Occupational and Environmental Medicine, 47(8), pp.769-777.
[3] Mills, P., Kessler, R., Cooper, J. en Sullivan, S. (2007). Impact of a Health Promotion Program on Employee Health Risks and Work Productivity. American Journal of Health Promotion, 22(1), pp.45-53.
Mireille Besseling
De gerichte vrijstelling voor arbovoorziening is aangescherpt: een ergonomische bureaustoel kan er nog steeds onder vallen.
5 april 2022

Gerichte vrijstelling arbovoorziening PMO/PAGO aangescherpt