14 augustus 2018 2 minuten

Acceptatie Persoonlijke Gezondheidscheck

Heel Nederland Gezonder is de maatschappelijke ambitie waar wij ons samen met gezondheidsfondsen en huisartsenorganisaties voor inzetten. Het gezamenlijke doel is om preventie via e-Health voor iedereen toegankelijk te maken. We hebben al veel Nederlanders weten te bereiken via organisaties, maar hoe wordt de Persoonlijke Gezondheidscheck ontvangen door burgers wanneer het door gemeenten aan hen wordt aangeboden? In samenwerking met GGD West-Brabant, GGD Hart voor Brabant en ons onderzocht Tranzo de acceptatie van de Persoonlijke Gezondheidscheck in vier Brabantse gemeenten. We zijn trots op de resultaten!

Onderzoek
De Persoonlijke Gezondheidscheck is in 2016 geïmplementeerd in de gemeenten Goirle, Oisterwijk, Oosterhout en Uden. Het onderzoek was gericht op de mate van acceptatie van de Persoonlijke Gezondheidscheck als e-Health instrument en van de leefstijladviezen die volgden uit de Check. Het onderzoek liep van september 2016 tot februari 2018. In het onderzoek is gebruik gemaakt van groepsinterviews met deelnemers, interviews met niet-deelnemers, interviews met eerstelijnszorgprofessionals, vragenlijsten voor deelnemers en gegevens uit de Check, die uiteraard geanonimiseerd zijn. In totaal hebben 2732 deelnemers de Check ingevuld. Om de acceptatie van de Persoonlijke Gezondheidscheck en de leefstijladviezen te onderzoeken, zijn er op drie verschillende momenten na de implementatie van de Check vragenlijsten gestuurd.

Resultaten
Zowel deelnemers als professionals zijn overwegend positief over de Persoonlijke Gezondheidscheck; het werd als nuttig en gebruiksvriendelijk beoordeeld. Ook de leefstijladviezen die voortvloeien uit de Check worden opgepakt door de deelnemers.

Van de 684 deelnemers die 5 dagen na deelname de vragenlijst invulden, verwachtte 63% dat de Check bijdraagt aan het verbeteren van de gezondheid. Bijna de helft (47%) van de deelnemers was na deelname aan de Check zelfs meer gemotiveerd om iets aan de hun gezondheid te doen!

Na 3 maanden vulden 367 deelnemers de vragenlijst in. Hieruit bleek dat deelnemers met een verhoogd risico op chronische aandoeningen door een ongezonde leefstijl met name zelfstandig actie hebben ondernomen op eetgedrag (48%), gewicht (37%) en beweeggedrag (27%).

Van de deelnemers met een verhoogd risico op chronische aandoeningen die na 6 maanden de vragenlijst invulden, ondernam maar liefst 73% (nog steeds) actie op eetgedrag, 64% (nog steeds) actie op beweeggedrag en 62% (nog steeds) actie op gewicht. Ruim de helft (58%) beoordeelde de eigen gezondheid na 6 maanden als goed; 34% als redelijk. Een kwart (25,4%) vond dat de eigen gezondheid was verbeterd in vergelijking met een half jaar daarvoor.

Ook uit dit onderzoek blijkt dat de Persoonlijke Gezondheidscheck inzicht geeft in de gezondheid van haar deelnemers!

Benieuwd naar het hele onderzoek? Dat is hier te vinden: factsheet acceptatie van de PGC in vier gemeenten in Brabant

Mireille Besseling
De gerichte vrijstelling voor arbovoorziening is aangescherpt: een ergonomische bureaustoel kan er nog steeds onder vallen.
5 april 2022

Gerichte vrijstelling arbovoorziening PMO/PAGO aangescherpt