Vrijblijvende Offerte

Voor een gezonde organisatie

Offerte aanvragen
17 september 2021 3 minuten

Gehoortesten en hartfilmpjes: welke inhoud is nodig bij een PMO?

Investeren in de gezondheid van jouw medewerkers is erg waardevol. Vitale medewerkers zijn immers productiever, en het voorkomen van slechts één verzuimdag bespaart je al zo’n €250,-. Genoeg reden om je hierin te verdiepen. Inmiddels zijn er veel verschillende onderzoeken mogelijk om gezondheidsrisico’s op te sporen. Na een enthousiaste start hiermee kan het enkele offerteaanvragen later lastig zijn overzicht te krijgen en een keuze te maken. Want, welke inhoud is nou écht nodig voor jouw Preventief Medisch Onderzoek (PMO)? Met deze kennis zet je je gezondheidsbudget wijselijk in.

Zijn de testen wenselijk of noodzakelijk?

Van vragenlijsten, tot labtesten en uitgebreide onderzoeken met hartfilmpjes… Wat kies je vanuit de wettelijke verplichting, en wat is er medisch gezien wenselijk? Veel organisaties vallen bij het bepalen van de inhoud van hun PMO terug op onderzoeken die zij eerder hebben aangeboden. Er is gewenning ontstaan en het idee heerst dat uitgebreide onderzoeken nodig zijn om een compleet inzicht. Echter leert de ervaring dat dit soort uitgebreide preventieve testen lang niet voor alle deelnemers noodzakelijk is.

Juist door minimale onderzoeken uit te voeren die de algehele gezondheid in kaart brengen kun je het bereik van het onderzoek enorm vergroten. De Persoonlijke Gezondheidscheck maakt bijvoorbeeld gebruik van gevalideerde vragenlijsten en metingen die door de deelnemer zelf zijn uit te voeren. Deze zijn gebaseerd op de meest recente gezondheidsrichtlijnen en ontwikkeld in samenwerking met artsenorganisaties en gezondheidsfondsen. Door deze vragenlijsten en metingen gecombineerd in te zetten zorg je voor verhoogde deelname en positieve gedragsverandering.

Wanneer uit het onderzoek blijkt dat er een verhoogd gezondheidsrisico is, worden deelnemers hiervoor doorverwezen naar een arts voor verder onderzoek. Fout-positieve uitslagen komen vrijwel niet voor. Als er een gezondheidsrisico wordt gevonden is er dus ook echt iets aan de hand. Data laat zien dat 20% van de deelnemers worden doorverwezen op basis van een verhoogd gezondheidsrisico op een van de gemeten onderdelen. Voor de overige 80% is uitgebreider testen niet nodig.

Kwaliteitspartners &niped

Inhoud Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Je kunt je voorstellen dat onderzoeken als fietstesten of hartfilmpjes relatief duur zijn, doordat een arts of specialist bij de meting aanwezig moet zijn. Wanneer deze onderzoeken onder alle medewerkers uitgevoerd worden, terwijl dit voor het overgrote deel niet van toegevoegde waarde is, lopen de kosten dus onnodig hoog op. Ook verhoogt dit de drempel voor medewerkers om deel te nemen.

De inhoud van het PMO van &niped kan zowel lichamelijke- en mentale risico’s, als meetwaardes (o.a. cholesterol- en diabetesprofiel, bloeddruk, hartslag, gewichtsverdeling, nierfunctie) onderzoeken. De exacte inhoud is afhankelijk van de samenstelling van de meting door de werkgever of andere aanbieder. Het onderzoek kijkt niet alleen naar losse factoren, maar legt ook onderlinge verbanden. Bijvoorbeeld tussen de metingen en iemands familiair risico. Hierdoor kunnen nauwkeurige voorspellingen gedaan worden vanuit de data.

Op deze manier worden alleen deelnemers voor wie aanvullend onderzoek daadwerkelijk nodig is doorverwezen naar een arts. Wanneer een medewerker bijvoorbeeld een verhoogd hart- en vaatrisico heeft, wordt deze doorverwezen naar de huisarts. De huisarts bepaalt hierop of bijvoorbeeld een EGC een gepaste vervolgstap is, of dat er iets anders nodig is. Deelnemers kunnen na de doorverwijzing kosteloos een hermeting doen, om opnieuw inzicht te krijgen in hun (verbeterde) gezondheid. Zo wordt duidelijk of de actie die zij hebben ondernomen effect heeft gehad.

Je budget efficiënt inzetten

Starten met een laagdrempelig maar veelomvattend onderzoek heeft zowel voor de deelnemer als voor de werkgever voordelen. Met metingen die door de deelnemer zelf uit te voeren zijn is het onderzoek minder tijdrovend en in privésetting te doen. Deelname is hierdoor laagdrempelig, wat het aantal deelnames, en daarmee het inzicht voor de werkgever, ten goede komt. Meer deelnames zorgt immers voor een representatiever beeld van de gezondheid binnen de organisatie. De interventies zijn hierdoor gerichter te bepalen, de impact wordt gemaximaliseerd en financiële middelen worden zo efficiënt mogelijk ingezet.

De inhoud van het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) van &niped onderzoekt de meest relevante en sprekende gezondheidsrisico’s. Het onderzoek biedt daarmee volledig inzicht in de gezondheid, en verwijst alleen door voor aanvullend onderzoek wanneer dit nodig is. Zo bespaar je flink op de kosten van jouw PMO.

 

Relevante diensten

Loïs Neugebauer