14 mei 2018 3 minuten

Wat is een PMO?

Met gezonde en vitale medewerkers bereik je meer. Mede daarom wil je als werkgever de gezondheid van jouw medewerkers natuurlijk stimuleren. Het PMO, ofwel preventief medisch onderzoek, is hier een handig hulpmiddel voor. Maar wat is een PMO precies en hoe voer je die uit?

Wat is Preventief Medisch Onderzoek?

Het preventief medisch onderzoek (PMO) is een onderzoek gericht op het welzijn van medewerkers. Met een PMO breng je namelijk de gezondheidssituatie van jouw medewerkers en organisatie in kaart. Zo weten zij en jij wat te doen om die te verbeteren.

Het doel is: fittere medewerkers, een grotere inzetbaarheid, meer productiviteit en een lager ziekteverzuim. In de basis richt het PMO zich daarom, naast arbeidsrisico’s, op de algemene gezondheid en de mentale gesteldheid.

Het onderzoek bestaat uit vragenlijsten, maar kan ook fysieke metingen bevatten. Denk bijvoorbeeld aan een vingerprik om het cholesterol- en diabetesprofiel te bepalen. Of een urinetest om de werking van de nieren te onderzoeken.

De belangrijkste aspecten van het preventief medisch onderzoek zijn:

  • Het medewerkersonderzoek (niet te verwarren met het MTO), met de vragenlijsten en metingen;
  • Feedback aan de medewerkers over hun gezondheidssituatie en -risico’s;
  • Advies aan de medewerkers over hoe ze hun gezondheid kunnen verbeteren;
  • Bij voldoende deelnemers een (geanonimiseerde) macrorapportage voor de werkgever over hoe de gezondheid van het personeel ervoor staat.

Inzicht voor medewerkers

Deelnemers krijgen een terugkoppeling van hun gezondheid. Zij ontvangen tips & adviezen om hun leefstijl te verbeteren en zo gezonder te worden. De persoonlijke resultaten zijn alleen door de deelnemer zelf in te zien. De deelnemer bepaalt zelf of en hoe hij actie wil ondernemen. Zelfstandig, of onder begeleiding van professionals. Alle voordelen lees je in ons artikel over de voordelen van het PMO voor de medewerker.

Inzicht voor werkgevers

De werkgever ontvangt een terugkoppeling van de resultaten op organisatieniveau. In de macrorapportage zijn alle resultaten geanonimiseerd en niet herleidbaar zijn naar specifieke medewerkers. Dankzij de rapportage ziet de werkgever welke gezondheidsthema’s meer aandacht nodig hebben op de werkvloer. Op basis van dit inzicht bepaalt de werkgever welke vervolgstappen zij zetten om de gezondheid van de medewerkers te stimuleren.

PMO Verplicht?

Het preventief medisch onderzoek vindt zijn oorsprong in de Arbowet. In artikel 18 van de wet staat dat:

“de werkgever de werknemers periodiek in de gelegenheid stelt een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich brengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.”

Een heel beknopte tekst in een verder uitgebreide wet. Wat precies onderzocht moet worden en hoe vaak wordt op brancheniveau (in de CAO) of binnen de organisatie afgesproken. De specifieke risico’s in de branche of organisatie zijn daarbij leidend. Welke onderdelen verplicht zijn blijkt uit de RI&E.

Meer over deze verplichting lees je in ons artikel PMO verplicht? Dat zit zo.

Vergoeding vanuit de verzekeraar

Veel zorgverzekeraars zien het belang in van preventie. Daarom wordt het preventief medisch onderzoek steeds vaker vergoed.

De Persoonlijke Gezondheidscheck is de landelijke standaard om een volledig inzicht te krijgen in de gezondheid. Het is een betrouwbaar en wetenschappelijk instrument. Daarom vergoeden vrijwel alle verzekeraars de Persoonlijke Gezondheidscheck als PMO.

Zet de gezondheidscheck in als PMO

Benieuwd wat jouw vergoeding voor het PMO is? In ons vergoedingsoverzicht vind je alle verzekeraars waar wij mee samenwerken. Heb je een collectieve zorgverzekering bij een van deze partijen? Vraag dan een offerte aan om jouw voordeel te berekenen.

Verschil PMO/PAGO

De termen PMO en PAGO worden wel eens door elkaar gebruikt. Ze zijn echter niet hetzelfde. Het PAGO richt zich alleen op arbeid gerelateerde gezondheidsrisico’s. Per beroep verschillen deze risico’s. Dit onderzoek bestaat uit vragenlijsten.

Wat is een PMO dan ten opzichte van het PAGO? Het PMO is uitgebreider. Het preventief medisch onderzoek kijkt namelijk ook naar de leefstijl, mentale gezondheid en ziekteprocessen. Met vragenlijsten en mogelijk fysieke metingen.

In ons artikel Het verschil tussen PMO en PAGO lees je hier alles over.

Hoe voeren wij een PMO uit?

Wist je dat een PMO helemaal niet veel tijd hoeft te kosten? In deze video legt Annabel uit hoe wij het PMO uitvoeren.

Pas het toe in jouw gezondheidsbeleid

Het PMO in jouw gezondheidsbeleidNu heb je antwoord op de vraag wat is een PMO?. Ben je benieuwd hoe het PMO jou helpt bij het gezondheidsbeleid op de werkvloer? Download dan onze whitepaper Integraal Gezondheidsbeleid op de Werkvloer.

 

 

Relevante diensten

Loïs Neugebauer