Vrijblijvend adviesgesprek

Voor een gezonde organisatie

Adviesgesprek aanvragen
25 januari 2023 3 minuten

Wat is een PAGO?

Als werkgever wil je natuurlijk dat jouw medewerkers gezond zijn. Met het Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek (PAGO) onderzoek je arbeid gerelateerde gezondheidsrisico’s binnen jouw organisatie. Je bent wettelijk verplicht dit aan te bieden, maar een PAGO is ook essentieel bij het verlagen van ziekteverzuim. Hoe zit dat?

Wat is PAGO?

Een Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO) is een medisch onderzoek om de gezondheid van jouw medewerkers te beoordelen en te bewaken. Het doel van het onderzoek is het opsporen van eventuele gezondheidsproblemen of -risico’s, gerelateerd aan het werk. Zodat deze voorkomen of verholpen kunnen worden.

Omdat dit een terugkerend onderzoek is, blijven werkgevers consistent op de hoogte van mogelijke gevaren op de werkplek, hoe dit zich heeft ontwikkeld en wat er kan worden gedaan om het risico te minimaliseren.

De belangrijkste aspecten van het PAGO zijn:

  • Online vragenlijsten;
  • Feedback aan de medewerkers over hun gezondheidssituatie en -risico’s;
  • Een geanonimiseerde macrorapportage voor de werkgever over de gezondheid van het personeel.

Waarom doe je een PAGO?

Een PAGO onderzoek helpt jouw organisatie optimaal te presteren. Daarvoor is het belangrijk dat medewerkers gezond zijn. Het onderzoek kan bevestigen dat het personeel onder gezonde bedrijfsomstandigheden met zo min mogelijk risico werkt.

Ook kun je door het uitvoeren van het PAGO een toename van het ziekteverzuim voorkomen. Daarnaast helpt het de productiviteit te verhogen, doordat mogelijke oorzaken in een vroeg stadium opgespoord worden.

Inzicht voor werkgevers

De werkgever ontvangt een terugkoppeling van de resultaten op organisatieniveau. In de macrorapportage zijn alle resultaten geanonimiseerd en niet herleidbaar zijn naar specifieke medewerkers. Dankzij de rapportage ziet de werkgever welke gezondheidsthema’s meer aandacht nodig hebben op de werkvloer. Op basis van dit inzicht bepaalt de werkgever welke vervolgstappen zij zetten om de gezondheid van de medewerkers te stimuleren.

Met het pmo en pago ontvang je duidelijk inzicht in de vorm van rapportages

Inhoud van het onderzoek

De inhoud van het PAGO moet aansluiten op de risico’s op de werkvloer. Daarom verschilt dit per sector en vaak zelfs per organisatie. De risico’s die onderzocht moeten worden blijken uit een Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E).

In sectoren waar veel handwerk wordt gedaan, zoals de industrie of de bouw, zullen lichamelijke klachten uitgebreid onderzocht worden. In industrieën waar werknemers met gevaarlijke stoffen of biologische agentia werken zullen ook hier passende onderzoeken voor ingezet worden. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de kanten die het onderzoek op kan gaan.

PAGO Verplicht?

Op grond van de Arbowet ben je verplicht werknemers regelmatig een medisch onderzoek aan te bieden gericht op gezondheidsrisico’s op de werkvloer. Het PAGO is de minimale keuze om aan deze verplichting te voldoen. Maar het is niet de enige optie; je kunt ook een preventief medisch onderzoek (PMO) laten uitvoeren.

Om te voldoen aan de verplichting geldt voor beide onderzoeken dat zij minimaal de risico’s uit de RI&E moeten onderzoeken. Het kan echter zijn dat de cao van jouw branche specifieke regels bevat voor het uitvoeren van het onderzoek.

Wat een PAGO inhoudt is afhankelijk van het type organisatie

Deelname is vrijwillig

Medewerkers zijn niet verplicht deel te nemen aan een PAGO, tenzij dit is bepaald in de CAO. Sommige bedrijfstakken, zoals piloten of beroepschauffeurs, vereisen bijvoorbeeld dat werknemers een uitstekend gezichtsvermogen hebben. In dat geval is in de cao opgenomen dat medewerkers verplicht zijn deel te nemen.

Wie voert het onderzoek uit?

&niped kan het onderzoek gemakkelijk voor jou uitvoeren. Bekijk ons PAGO aanbod voor meer informatie.

Verschil PMO/PAGO

De termen PMO en PAGO worden wel eens door elkaar gebruikt. Ze zijn echter niet hetzelfde. Het PAGO richt zich alleen op arbeid gerelateerde gezondheidsrisico’s. Per beroep verschillen deze risico’s. Dit onderzoek bestaat uit vragenlijsten.

Het PMO is uitgebreider. Dit onderzoek kijkt namelijk ook naar de leefstijl, mentale gezondheid en ziekteprocessen. Met vragenlijsten en mogelijk fysieke metingen.

In ons artikel Het verschil tussen PMO en PAGO lees je hier alles over.

Pas het toe in jouw gezondheidsbeleid

Nu heb je antwoord op de vraag wat is een PAGO? Ben je benieuwd hoe het jou helpt bij het gezondheidsbeleid op de werkvloer? Download onze whitepaper.

Relevante diensten

Loïs Neugebauer