Vrijblijvend adviesgesprek

Voor een gezonde organisatie

Adviesgesprek aanvragen
28 februari 2022 4 minuten

Waarom een PMO? 14 redenen voor werkgever en medewerker

Waarom zou je een PMO aanbieden? Een voordehand liggende reden is de wettelijke verplichting. Maar er zijn veel meer redenen om een preventief medisch onderzoek uit te voeren. Het is immers zo veel meer dan een snelle check-up. We zetten de voordelen voor je op een rij.

Waarom zou je als werkgever een PMO aanbieden?

 1. De wettelijke verplichting

Vanuit de Arbowet zijn organisaties verplicht hun medewerkers periodiek een medisch onderzoek aan te bieden, gericht op preventie van gezondheidsrisico’s die voortkomen uit de arbeid. Ongeacht het aantal medewerkers in de organisatie. Eerder schreven wij een uitgebreid stuk over de wettelijke verplichting. Deze raden we je zeker aan om te lezen.

 1. Je bewaakt en verbetert de gezondheid van jouw medewerkers

Het PMO is een praktisch hulpmiddel om de gezondheid van jouw medewerkers te monitoren, en ze te helpen om gezonder te leven. Een soort APK-check voor jouw team. Het uitvoeren van de check verhoogt het bewustzijn rondom gezondheid en biedt concrete handvatten om hiermee aan de slag te gaan.

 1. Preventie van beroepsziekten

Medewerkers kunnen ziek worden van belasting met als hoofdoorzaak werk of werkomstandigheden. Dan spreken we van beroepsziekten. Bijvoorbeeld gehoorschade door werk in lawaaiige omgevingen, of psychische klachten door ongewenste omgangsvormen. Het PMO laat zien waar de risico’s liggen binnen jouw organisatie. Door hierop preventieve maatregelen te nemen kun je deze beroepsziektes voorkomen.

 1. Je werkt aan de duurzame inzetbaarheid van jouw medewerkers

Het PMO biedt concrete handvatten voor leefstijlverbetering. De adviezen helpen jouw medewerkers vitaler te worden en inzetbaar te blijven. Hun persoonlijk welzijn draagt daarmee op de lange termijn bij aan de duurzame inzetbaarheid van de medewerker binnen de organisatie.

 1. Inzicht op verschillende niveaus

Het PMO biedt inzicht in het welzijn op organisatieniveau, en optioneel zelfs per afdeling. Deze macrorapportage met 6 inzichten is een compleet overzicht van de gemeten factoren en de verbanden hiertussen. De geanonimiseerde data maakt het mogelijk interventies doelgericht in te zetten, daar waar ze nodig zijn. In het geval van een hermeting biedt de rapportage daarnaast inzicht in de ontwikkelingen en effectiviteit van de eerder ingezette interventies.

 1. Kostenbesparing op de lange termijn

Fitte medewerkers die lekker in hun vel zitten, zijn productiever en melden zich minder vaak ziek. Daar ben je als werkgever direct bij gebaat. Het PMO biedt daarom een Verzuim– en Productiviteitsanalyse. Deze analyses laten zien wat de impact is van de actuele gezondheid op het verzuim en productiviteitsverlies tijdens het werk. Gebaseerd op data en wetenschappelijk onderzoek.

 1. Goed werkgeverschap

Waarom neem je als werkgever verantwoordelijkheid over de gezondheid van jouw medewerkers? Als werkgever heb je een maatschappelijke verantwoordelijkheid, waar het PMO vorm aan geeft. Zorgen voor jouw medewerkers, zodat zij nu en in de toekomst gezond zijn, zorgt weer voor gemotiveerde, betrokken en loyale medewerkers.

Ik vind eigenlijk dat alle werkgevers in onze sector hun werknemers jaarlijks de Persoonlijke Gezondheidscheck zouden moeten aanbieden. Het hoort wat mij betreft bij goed werkgeverschap. Vandaar dat ik mijn medewerkers ook stimuleer om er vooral gebruik van te maken. Puur voor henzelf, want ik krijg hun uitslagen als leidinggevende nooit te zien.

–         Jos Röling, Senior ICT Architect

 

Waarom zouden medewerkers meedoen aan het PMO?

Deelname aan het PMO is voor medewerkers niet verplicht. Wel biedt het de medewerker ook veel voordelen.

 1. Het is een gratis gezondheidscheck

Een groot voordeel van het PMO is dat deze door jouw werkgever of verzekeraar vergoed wordt. Je kunt het zien als een cadeau. Het kost jou dus niets, maar het kan je een hoop opleveren.

 1. Persoonlijk inzicht in de gezondheid en leefstijl

Na deelname krijg je uitgebreid inzicht, vanuit jouw persoonlijke gezondheidsomgeving. Je ziet in één keer hoe gezond je bent en wat je kunt verbeteren. Deze inzichten zijn gebaseerd op richtlijnen van artsenorganisaties, gezondheidsfondsen en onderzoekspartners.

Inzicht in je gezondheid, vanaf je mobiel

 1. Gezondheidsrisico’s worden vroegtijdig opgespoord

Waarom is uitgebreid inzicht vanuit het PMO zo belangrijk? Nou, ook wanneer jij verhoogde risico’s loopt op bepaalde aandoeningen komt dit aan het licht. Zo kan er tijdig ingegrepen worden en worden chronische ziekten voorkomen.

 1. Advies voor leefstijlverbetering en gezondheid

Om eventuele gezondheidsrisico’s te verminderen krijg je handige adviezen en tips op maat. Ook krijg je suggesties voor passende interventies die aansluiten bij jouw behoeftes. Zo kun je zelfstandig aan de slag, of met professionele begeleiding door partijen die speciaal voor jou zijn geselecteerd.

 1. Het PMO is gemakkelijk vanuit huis uit te voeren

Hoewel dat niet bij elk preventief medisch onderzoek het geval is, is deelname aan de Persoonlijke Gezondheidscheck onafhankelijk van tijd en plaats. Je kunt zelf beslissen wanneer en waar je deelneemt. De vragenlijst wordt online ingevuld en eventuele aanvullende metingen voer je zelf uit met de checkbox die je per post ontvangt.

 1. De privacy is volledig gewaarborgd

Niemand behalve de medewerker zelf krijgt inzicht in de medische informatie die voortkomt uit de deelname. Dus ook de werkgever niet. Meer weten over wat dit precies inhoudt? Lees ons blog over informatiebeveiliging bij &niped.

 1. Verzuim en uitval worden voorkomen

Door aan de slag te gaan met je gezondheid verbeter je je prestaties. Zowel thuis als op het werk. Zo stijgt jouw productiviteit, zit je lekkerder in je vel en zal je minder vaak uitvallen door ziekte. Op lange termijn verminder je de kans op arbeidsongeschiktheid en vergroot de kans om vitaal oud te worden.

In het kort

De (geanonimiseerde) informatie op bedrijfsniveau die voorkomt uit het PMO helpt je bij het vormgeven van jouw HR-beleid. Met als doel: ziekte(verzuim) voorkomen en de duurzame inzetbaarheid en productiviteit van jouw mensen vergroten. Bovendien geef je met het PMO invulling aan goed werkgeverschap en biedt je jouw medewerkers veel voordelen.

 

Relevante diensten

Loïs Neugebauer