Op woensdag 19 juni is ons kantoor gesloten. Stuur gerust een mail; we komen er zo snel mogelijk op terug.
10 juli 2023 2 minuten

Samenwerking met onze partners: preventieve zorg voor iedereen

Recentelijk is er een artikel verschenen met onjuiste informatie over de samenwerking tussen &niped, de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). In dit artikel willen we je graag duidelijkheid geven over onze samenwerking met onze verschillende partners en onze inzet om preventieve zorg voor iedereen in Nederland beschikbaar te maken.

Gezamenlijke maatschappelijke ambitie

In 2005 is &niped opgericht door Dr. Coenraad van Kalken en Dr. Roderik Kraaijenhagen, in samenwerking met sociale investeerders, gezondheidsfondsen en de huisartsenorganisaties LHV en NHG, met het gezamenlijke doel om preventieve zorg toegankelijk te maken voor iedereen. Via onze e-healthtool, de Persoonlijke Gezondheidscheck, hebben wij al meer dan 400.000 mensen inzicht gegeven in hun gezondheid en advies gegeven om hun welzijn te verbeteren. Ons streven is dit op een betaalbare manier te doen, zodat iedereen hiertoe de mogelijkheid heeft. Bij het verstrekken van advies en inzicht in de gezondheid volgen wij nauwlettend de richtlijnen van huisartsen. We willen overmedicalisering voorkomen en huisartsen niet onnodig belasten.

Waarborgen van kwaliteit en relevantie

Om de kwaliteit en relevantie van onze diensten te waarborgen, hebben we een wetenschappelijke raad en een kwaliteitsraad opgezet. Deze raden bestaan uit experts op het gebied van wetenschap en gezondheidsfondsen. Op deze manier blijven we altijd op de hoogte van medische ontwikkelingen en kunnen we inspelen op maatschappelijke trends op het gebied van preventie. Door voortdurend te verbeteren, kunnen we onze diensten optimaal afstemmen op de behoeften van onze gebruikers.

Erkenning door zorgverzekeraars

Daarnaast werken we samen met gezondheidsfondsen en hebben we afspraken gemaakt met 21 zorgverzekeraars over de vergoeding van de Persoonlijke Gezondheidscheck. Deze afspraken zijn gebaseerd op kwaliteit en validatie, waardoor onze diensten erkend worden als waardevol en betrouwbaar door de zorgverzekeraars. Hierdoor kunnen we onze diensten op grote schaal beschikbaar maken voor iedereen die gebruik wil maken van preventieve zorg.

Samenwerking met LHV en NHG

Sinds de oprichting werken wij samen met LHV en NHG. Onlangs hebben zij hun visie op generieke preventie herzien, waardoor een actieve samenwerking met &niped minder passend lijkt. Daarom hebben we gesprekken gevoerd met LHV en NHG om de samenwerking te evalueren en aan te passen aan de veranderende behoeften en prioriteiten. Hoewel de specifieke vorm van de samenwerking verandert, blijft onze verbondenheid met de huisartsenorganisaties ongewijzigd in termen van het hanteren van dezelfde richtlijnen en het voorkomen van overmedicalisering. We blijven ons inzetten om op een verantwoorde manier inzicht te bieden in de gezondheid van mensen en hen te adviseren over hun welzijn.

Toegankelijkheid van preventieve zorg

In onze voortdurende samenwerking met partners zijn we vastberaden om onze missie te realiseren: preventieve zorg toegankelijk maken voor iedereen. Met onze focus op preventieve gezondheidszorg, het gebruik van wetenschappelijke en kwaliteitsraden, onze samenwerking met zorgverzekeraars en het blijvende gebruik van richtlijnen van huisartsen, streven we ernaar om op een betaalbare manier inzicht en advies te bieden aan mensen over hun gezondheid.

Mireille Besseling