Gratis adviesgesprek

Voer een vrijblijvend adviesgesprek met een van onze adviseurs

Aanvragen
25 mei 2023 3 minuten

RI&E: verplichting voor iedere organisatie?

Als werkgever wil je graag dat je medewerkers veilig en gezond hun werk kunnen doen. Het opstellen van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is daarbij erg belangrijk. Een RI&E is namelijk niet alleen een verplichting, het is ook belangrijke input voor jouw PAGO of PMO. In dit artikel lees je wat de RI&E is en hoe het je helpt een veilige en gezonde werkomgeving te creëren voor je medewerkers.

Wat is een RI&E?

RI&E staat voor Risico-Inventarisatie en -Evaluatie en is een inventarisatie van de risico’s die medewerkers lopen tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden. Alle werkplekken en werkzaamheden binnen de organisatie worden geanalyseerd.

Hierbij kun je denken aan fysieke risico’s, zoals onveilige apparaten of gevaarlijke stoffen, maar ook aan psychosociale risico’s, zoals werkdruk en agressie. Door de risico’s in kaart te brengen, kun weet je als werkgever welke maatregelen je moet nemen om deze te verminderen of zelfs te elimineren. Dit draagt bij aan een veilige en gezonde werkomgeving voor je medewerkers.

Een RI&E bestaat uit de volgende stappen:

  1. Inventarisatie: alle mogelijke risico’s in de werkomgeving worden geïdentificeerd, bijvoorbeeld op gebied van werkprocessen, werkomstandigheden, gevaarlijke stoffen en machines.
  2. Evaluatie: de geïdentificeerde risico’s worden geanalyseerd en beoordeeld op basis van de kans op incidenten en de mogelijke gevolgen. Vaak wordt de Fine & Kinney methode hiervoor gebruikt.
  3. Plan van aanpak: deze fase van de RI&E is het opstellen van een plan, met daarin een overzicht van de risico’s, passende maatregelen en wie verantwoordelijk is voor de uitvoering.
  4. Toetsing: organisaties met meer dan 25 werknemers zijn verplicht om hun RI&E te laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst of kerndeskundige. Heeft jouw organisatie minder dan 25 werknemers? Dan kun je deze stap overslaan.
  5. Implementatie en evaluatie: Op basis van het plan van aanpak gaat de werkgever aan de slag om de risico’s te beperken. Wanneer maatregelen zijn doorgevoerd zou het risico afgenomen moeten zijn. Het is daarom belangrijk de situatie en het plan regelmatig te evalueren om deze actueel te houden.

 

Inventarisatie van de risico's op de werkvloer moet alle werkzaamheden en werkplekken bekijken voor een compleet overzicht van de risico's.

RI&E verplichting

Wanneer is de RI&E verplicht? Een actuele RI&E is wettelijk verplicht voor iedere organisatie. Het niet voldoen aan de verplichting kan leiden tot boetes van de Inspectie SZW en in het ergste geval tot aansprakelijkheid bij ongevallen op de werkvloer.

Hoe vaak de RI&E uitgevoerd moet worden is niet wettelijk vastgelegd. Wel staat vast dat deze actueel moet blijven. Het ontbreken hiervan brengt niet alleen risico’s voor de veiligheid en gezondheid van medewerkers met zich mee, maar kan ook leiden tot financiële en reputatieschade voor de organisatie.

Wie moet de RI&E uitvoeren?

De verantwoordelijkheid voor uitvoering van de RI&E ligt bij de preventiemedewerker, volgens artikel 13 lid 7 van de Arbeidsomstandighedenwet. Bij bedrijven met minder dan 25 werknemers neemt de directeur meestal de taken van de preventiemedewerker op zich.

Het is van belang dat degene die de RI&E uitvoert voldoende kennis en ervaring heeft op het gebied van veiligheid en gezondheid op de werkvloer en bekend is met de wet- en regelgeving op dit gebied. Bij complexere organisaties en/of werkzaamheden is het vaak verstandig om een externe deskundige in te schakelen.

Hoe voer je de RI&E uit?

Steunpunt RI&E ontwikkelde een routeplanner die jou helpt een passend instrument te kiezen. Dit kan een algemeen instrument zijn, of specifiek voor een RI&E in jouw branche. Dit is een digitaal hulpmiddel waarmee de arboknelpunten in de organisatie worden opgespoord. Ook heb je de mogelijkheid zelf een instrument op te zetten.

De RI&E verschilt per branche en zelfs organisatie: hier zijn specifieke instrumenten voor beschikbaar.

Aan de slag met de uitkomsten van de RI&E

Een RI&E opstellen is het startpunt voor het identificeren van specifieke risico’s op de werkvloer. Deze risico’s kunnen vervolgens worden meegenomen in een PAGO (Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek) of PMO (Preventief Medisch Onderzoek). Je kunt hiermee tijdig signaleren of medewerkers gezondheidsklachten hebben die gerelateerd zijn aan het werk en preventief maatregelen nemen.

Door in jouw PAGO/PMO minstens de risico’s van de RI&E te onderzoeken voldoe je aan de wettelijke PAGO-verplichting. Wij onderzoeken naast deze werk gerelateerde risicofactoren ook leefstijlfactoren, die belangrijk zijn in het dagelijks leven van jouw medewerkers. Gezonde medewerkers zijn immers gelukkiger en productiever.

Benieuwd welke meting bij jouw organisatie past? Plan een vrijblijvend adviesgesprek met een van onze adviseurs.

Loïs Neugebauer