Op woensdag 19 juni is ons kantoor gesloten. Stuur gerust een mail; we komen er zo snel mogelijk op terug.

Vrijblijvende Offerte

Voor een gezonde organisatie

Offerte aanvragen
20 december 2021 3 minuten

De productiviteit van jouw medewerkers verhogen

Vroeger werkte het grootste deel van de mensen in de productie. Bijvoorbeeld in fabrieken of op het land. Omdat het om goederen ging was de productiviteit duidelijk meetbaar. Tegenwoordig werken veel meer mensen met computers, op eigen werkplekken. En er is plaatsgemaakt voor (commerciële) dienstverlening. De ‘productie’ van deze diensten is een stuk minder tastbaar. Toch geldt in beide gevallen: het welzijn van de medewerkers speelt een grote rol in het verhogen van de productiviteit.

Wat is productiviteit?

Ga je op zoek naar de term productiviteit, dan bevind je je al gauw tussen de formules met termen als input en output. De output betreft de productiviteit. En hoe verhoog je die? Door de input te verhogen. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

In simpele woorden is productiviteit ‘hoe veel je gedaan krijgt’ in een bepaalde periode. Harder werken is niet altijd de oplossing om dit te verhogen. Daarmee loop je kans de werkdruk negatief te beïnvloeden. En dat brengt weer andere uitdagingen met zich mee. Focus liever op het verbeteren van het werkvermogen, door slimmer of prettiger werken.

Hoe kunnen jouw medewerkers slimmer en prettiger werken?

Er zijn tal van dingen te bedenken om de werkomgeving werkzamer te maken. Denk aan het bieden van goede laptops, of gunstige arbeidsvoorwaarden. Toch is het belangrijk niet alleen op zulke extrinsieke motivatie te focussen. Besteed vooral ook aandacht aan de gezondheid van de medewerkers en hoe zij van daaruit prettiger kunnen werken.

Productiviteit kent namelijk veel obstakels, ook wel stressoren genoemd. Bijvoorbeeld drukte, of spanningen op de werkvloer. De productiviteit is het hoogst wanneer deze stressoren weggehaald worden, en medewerkers goed op hun plek zitten. Maar wat hebben jouw medewerkers daarvoor nodig?

Inzicht in de factoren die productiviteit verhogen

Een productiviteitsanalyse is een handige tool om inzicht te krijgen in welke factoren bijdragen aan productiviteit. De productiviteitsanalyse van &niped is gefocust op gezondheidsfactoren waarvan de impact is uitgewezen in onderzoek. Productiviteitsverlies wordt bepaald aan de hand van de Work Limitations Questionnaire (WLQ) van Lerner et al. (2001). Met productiviteitsverlies als uitgangspunt, laat de analyse zien in welke mate gezondheidsproblemen bepaalde aspecten van werkprestaties belemmeren en de impact van deze beperkingen op het werk zelf.

Er is onderscheid te maken tussen veel verschillende (gezondheids)factoren, maar de impact hiervan op de productiviteit verschilt. Zo heeft werkvermogen een veel sterkere invloed op productiviteit dan beweging. In de analyse wordt duidelijk hoe zwaar de factoren binnen jouw organisatie wegen.

De productiviteit van jouw medewerkers is te verhogen door deze factoren te verbeteren

De productiviteitsanalyse toepassen in jouw gezondheidsbeleid

Nulmeting

Op basis van de data kun je de productiviteit van jouw medewerkers gaan verhogen. Dit doe je door een plan van aanpak op te stellen aan de hand van de nulmeting. Wanneer je deze richt op zowel de obstakels die blijken uit de productiviteits- als de verzuimanalyse maak je de meest impact met jouw gezondheidsbeleid.

Interventies

In de macrorapportage is het productiviteitsinzicht ook terug te vinden in de vorm van een businesscase. Met deze berekening krijgt de organisatie inzicht in wat verminderde productiviteit de organisatie kost. Ook ontvang je als organisatie inzicht in het productiviteitsverlies dat je komend jaar kunt verwachten wanneer je de factoren niet aanpakt. Vanuit dit financiële plaatje wordt duidelijk wat investeren in de gezondheid van de medewerkers de organisatie gaat opleveren. Dit helpt in het bepalen van de kosten die ingezet worden voor de interventies.

Hermeting

Door na een jaar opnieuw gezondheidsrisico’s in kaart te brengen, bijvoorbeeld met vragenlijsten, krijgt de medewerker inzicht in zijn of haar voortgang. Ook krijgt de organisatie vanuit deze hermeting nieuwe data voor sturingsinformatie. Gericht op brede gezondheidsrisico’s, of alleen op de risico’s die bleken uit de nulmeting. Daarmee is ook de impact en het effect van de ingezette interventies door te meten.

Het vliegwiel is hiermee op gang, preventief aan de slag en daarmee de productiviteit verhogen!

Met deze drie stappen haal je het maximale uit jouw productiviteit- en verzuimonderzoek

Lerner, D., Amick, B. C., Rogers, W. H., Malspeis, S., Bungay, K., & Cynn, D. (2001). The Work Limitations Questionnaire. Medical Care, 39(1), 72–85. https://doi.org/10.1097/00005650-200101000-00009

 

Relevante diensten

Loïs Neugebauer