Op woensdag 19 juni is ons kantoor gesloten. Stuur gerust een mail; we komen er zo snel mogelijk op terug.

Vrijblijvende offerte

Voor een gezonde organisatie

Offerte aanvragen
8 maart 2023 2 minuten

Onderzoek naar overgangsklachten op de werkvloer

Overgangsklachten kunnen veel invloed hebben op het fysieke en emotionele welzijn van een vrouw. Toch wordt er op de werkvloer vaak maar weinig aandacht aan besteed. Voor werkgevers is het waardevol om te begrijpen hoe deze klachten de werkprestaties en het welzijn van vrouwelijke medewerkers kunnen beïnvloeden. Daarom is het verstandig om onderzoek te doen naar overgangsklachten op de werkvloer.

Wat is de overgang?

De overgang is de fase waarin de vruchtbaarheid van vrouwen afneemt en de menstruatie stopt. De laatste menstruatie wordt de menopauze genoemd. Het begint meestal tussen de leeftijd van 40 en 60 jaar en wordt gekenmerkt door veranderingen in hormoonniveaus en lichamelijke veranderingen.

Veel vrouwen kampen tijdens deze fase van hun leven met verschillende klachten, zowel mentaal als fysiek. Zoals opvliegers, nachtelijk zweten, vermoeidheid, slaapproblemen en stemmingswisselingen.

Overgangsklachten op de werkvloer

In Nederland hebben wij ongeveer 2.000.000 werkzame vrouwen tussen de 40 en 60 jaar. Grote kans dus dat er ook in jouw organisatie vrouwen zijn die kampen met overgangsklachten.

Het hebben van overgangsklachten kan een grote impact hebben op de dagelijkse gang van zaken van vrouwelijke medewerkers. De symptomen kunnen leiden tot concentratieproblemen en verminderde productiviteit op de werkvloer.

Daarom is het belangrijk dat hier aandacht aan wordt besteed. Door een ondersteunende werkomgeving te bieden, kunnen werkgevers bijdragen aan het welzijn van hun medewerkers.

Vrouw ervaart overgangsklachten tijdens werk

Gezond door de overgang

Het is niet alleen belangrijk om te begrijpen hoe overgangsklachten de gezondheid en het welzijn van vrouwelijke medewerkers kunnen beïnvloeden, maar ook hoe hiermee om kan worden gegaan. Veel vrouwen vinden het moeilijk om openlijk over hun overgangsklachten te praten op het werk. De module Gezond door de overgang helpt hierbij.

Deze module, in de vorm van een vragenlijst, werd door &niped ontwikkeld om werkgevers en medewerkers te helpen overgangsklachten bespreekbaar te maken. Door onderzoek te doen naar overgangsklachten op de werkvloer, kunnen werkgevers beter begrijpen hoe zij hun vrouwelijke medewerkers kunnen ondersteunen bij het beheersen van deze symptomen.

Op macroniveau ontvang je als werkgever inzicht in deze klachten en of daarvan hinder wordt ervaren tijdens het werk. Ook wordt inzicht gegeven in hoeverre deze vrouwen het onderwerp bespreekbaar vinden. Dat geeft jou als werkgever de nodige houvast voor een goed gesprek en het inzetten van de juiste interventies.

In het kort

Onderzoek naar overgangsklachten op de werkvloer is verstandig. Het biedt voordelen voor zowel de vrouwelijke medewerkers als voor werkgevers. Door zich bewust te zijn van deze klachten en hierop in te spelen, kunnen werkgevers een ondersteunende en inclusieve werkomgeving bieden. Dit draagt niet alleen bij aan het welzijn van de vrouwelijke medewerkers, maar ook aan de productiviteit en het behoud.

 

Relevante diensten

Preventief medisch onderzoek van &niped

Loïs Neugebauer