2 juli 2015 1 minuut

NIPED partner van NPHF

De NPHF Federatie voor Gezondheid vertegenwoordigt organisaties die gezondheid als uitgangspunt en richtsnoer nemen. De federatie bestaat uit ongeveer vijftig beroepsverenigingen, fondsen, kennisinstituten, brancheorganisaties en bedrijven, die zich van oudsher inzetten voor preventie, gezondheidsbevordering en gezondheidsbescherming.

De vergrijzing van de bevolking, de verslechterde leefstijl en de toenemende chronische ziektelast vormen samen één van de grootste maatschappelijke uitdagingen van onze tijd. Het systeem wat wij gezondheidszorg noemen is in de praktijk vooral medische ziekenzorg. We lopen achter de feiten aan en de kosten daarvan zijn onbetaalbaar geworden. Het stelsel is niet duurzaam.

Al jaren werkt het NIPED instituut aan een laagdrempelige E-health aanpak gericht op preventie en vroegdiagnostiek, op het gezond houden van mensen. Centraal thema van de aanpak is de door NIPED in samenwerking van GGDGHOR, huis-/bedrijfsartsen organisaties en gezondheidsfondsen ontwikkelde Persoonlijke Gezondheidscheck (www.persoonlijkegezondheidscheck.nl), die in februari 2O15 is geïntroduceerd. De Persoonlijke Gezondheidscheck (PGC) koppelt het aanwezige gezondheidsaanbod (zorg, sport welzijn) aan de persoonlijke situatie en behoefte van het individu.

De aanpak is voorzorg en derhalve vóór de zorg gepositioneerd. Al jaren bepleit de NPHF dat voor een duurzame gezondheidszorg het focus dient te verschuiven van nazorg naar voorzorg. De NPHF is ook uitstekend gepositioneerd om deze noodzakelijke beweging die alle partijen in de (publieke)gezondheidszorg raakt, te begeleiden en te ondersteunen. Daarom is NIPED lid geworden van de NPHF. In samenwerking met andere leden wordt gewerkt aan het PGC programma “De Gezonde Gemeente”.

Bron: NPHF

Mireille Besseling