Vrijblijvend Adviesgesprek

Voor een gezonde organisatie

Adviesgesprek aanvragen
26 maart 2024 3 minuten

Medewerkerstevredenheidsonderzoek: alles wat je moet weten

Als het aankomt op het verbeteren van de werkomgeving en het verhogen van de betrokkenheid van medewerkers, is het meten van de tevredenheid essentieel. Dat is waar het medewerkerstevredenheidsonderzoek, ofwel MTO, om de hoek komt kijken. Het geeft je inzicht in de mening en ervaringen van jouw medewerkers. In dit artikel gaan we in op de wat-, waarom- en hoe van het medewerkerstevredenheidsonderzoek.

Wat is een medewerkerstevredenheidsonderzoek?

Het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) is een instrument dat organisaties gebruiken om de tevredenheid van hun medewerkers te meten. Het onderzoek bestaat uit het verzamelen van feedback van medewerkers over verschillende aspecten van hun werk, zoals werkomgeving, salaris, leiderschap, ontwikkelingsmogelijkheden en meer. Door het uitvoeren van een MTO krijgen organisaties waardevolle inzichten in de perceptie en behoeften van hun medewerkers.

Waarom een medewerkerstevredenheidsonderzoek?

Er zijn tal van redenen om een medewerkerstevredenheidsonderzoek uit te voeren. Het onderzoek geeft waardevol inzicht in hoe jouw medewerkers de werkomstandigheden, sfeer en jou als werkgever ervaren. Die informatie kun je gebruiken om actief aan positieve verandering te werken. Zo bouw je aan een sterkere binding met betrokken en bevlogen medewerkers.

De belangrijkste voordelen op een rij:

  • Je krijgt inzicht in wat goed gaat en waar verbetering mogelijk is. Zo kun je streven naar optimale werkomstandigheden.
  • Je toont als werkgever dat je oprecht geïnteresseerd bent in de mening van medewerkers. Dit verhoogt de betrokkenheid.
  • Een MTO zorgt voor bewustwording bij leidinggevenden over hun eigen functioneren en effect op het team.
  • Het biedt de mogelijkheid om knelpunten vroegtijdig aan te pakken, voordat ze escaleren.
  • Je kunt gerichte acties uitzetten om de medewerkerstevredenheid en productiviteit te verhogen.
  • Het versterkt de communicatie tussen werkgever en medewerkers.

Kortom, het medewerkerstevredenheidsonderzoek is een waardevol instrument om verbeteringen door te voeren. Tevreden medewerkers zijn productiever, loyaler en verzuimen minder. Zo draagt het medewerkerstevredenheidsonderzoek bij aan optimale prestaties en het succes van jouw organisatie.

Een tevreden medewerkers is productiever

Voorbeelden van vragenlijst medewerkerstevredenheidsonderzoek

Medewerkerstevredenheidsonderzoek wordt vaak uitgevoerd als (anonieme) vragenlijst. Het belangrijkste doel is om een totaalbeeld te krijgen van de tevredenheid en betrokkenheid van medewerkers.

Voorbeelden van onderwerpen die in de vragenlijst aan bod komen zijn:

  • Wat vindt de medewerker van de werksfeer en fysieke werkomgeving?
  • Hoe tevreden is de medewerker over zijn collega’s en leidinggevenden?
  • Ervaart de medewerker waardering voor zijn werk?
  • Ervaart de medewerker ruimte voor ontwikkeling?

Via deze onderwerpen helpt de vragenlijst je begrijpen waar de sterke en zwakke punten van de organisatie liggen. Dit biedt waardevolle informatie om aan de slag te gaan met verbeteringen.

Het medewerkerstevredenheidsonderzoek bij &niped

Met de vragenlijst Inzetbaarheid & Werkplezier kun je jouw MTO uitvoeren. Deze vragenlijst is speciaal ontwikkeld om inzicht te krijgen in de tevredenheid en betrokkenheid van jouw medewerkers. Je kunt de vragenlijst eenvoudig online uitzetten. De resultaten maken we helder inzichtelijk in een rapportage, met bijbehorend advies.

De vragenlijst is volledig anoniem en voldoet aan de AVG-wetgeving. Medewerkers kunnen daardoor open en eerlijk hun mening geven, zonder zich zorgen te hoeven maken over hun privacy.

Het is mogelijk de vragenlijst te combineren met de Persoonlijke Gezondheidscheck (bijvoorbeeld als PMO). Zo vorm je een compleet beeld van het welzijn in jouw organisatie. Je voldoet aan jouw PAGO/PMO-verplichting als werkgever en krijgt tegelijkertijd, zonder veel meer tijd van jouw medewerkers te vragen, inzicht in de tevredenheid. De uitkomst en het bijbehorende advies dient als startpunt voor een gericht gezondheidsbeleid door middel van relevante HR analytics.

de gezondheidscheck voor jouw medewerkers

Is een MTO verplicht?

Een medewerkerstevredenheidsonderzoek is in Nederland niet wettelijk verplicht voor werkgevers. Je bent, in tegenstelling tot de PAGO- of PMO verplichting dus niet verplicht om periodiek een MTO uit te voeren onder je medewerkers.

Wel moet je als werkgever actief beleid voeren om werkdruk en werkstress te voorkomen of te verminderen. Om deze reden wordt het onderzoek wel sterk aanbevolen door HR-experts. Immers helpt een medewerkerstevredenheidsonderzoek om tijdig knelpunten en verbeterpunten te signaleren, wat de prestaties en productiviteit van de organisatie ten goede komt.

Ook al ben je als werkgever niet verplicht een MTO uit te voeren, het wordt dus wel sterk aangeraden om de vinger aan de pols te houden bij je medewerkers.

Wat kost een medewerkerstevredenheidsonderzoek?

De kosten van een medewerkerstevredenheidsonderzoek zijn afhankelijk van de omvang, of het intern of extern wordt uitgevoerd en of het eenmalig of structureel gebeurt. De exacte kosten zijn afhankelijk van het aantal medewerkers, de complexiteit, duur en diepgang van de vragenlijst en de analyse en rapportage.

Door de efficiënte inzet van de vragenlijst op ons platform is de vragenlijst Inzetbaarheid & Werkplezier als MTO al uit te voeren vanaf €10,50 per medewerker.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek uitvoeren

Door regelmatig een medewerkerstevredenheidsonderzoek uit te voeren, kun je trends identificeren en veranderingen in de tevredenheid van medewerkers volgen. Dit stelt je in staat om proactief te reageren op uitdagingen en de werkcultuur te verbeteren op basis van de feedback van medewerkers. Bijvoorbeeld om de werksfeer te verbeteren, de communicatie te optimaliseren of de werkdruk waar mogelijk te verlagen.

Wil je weten hoe tevreden je medewerkers zijn en waar er ruimte is voor verbetering in jouw organisatie? Dan is het tijd om een medewerkerstevredenheidsonderzoek uit te voeren! Boek een vrijblijvend adviesgesprek met onze adviseur om aan de slag te gaan.

Relevante diensten

Preventief medisch onderzoek van &niped

Loïs Neugebauer