Vrijblijvende Offerte

Voor een gezonde organisatie

Offerte aanvragen
8 juli 2021 2 minuten

6 inzichten uit de macrorapportage

Voor jouw medewerkers biedt de Persoonlijke Gezondheidscheck laagdrempelig en motiverend inzicht in de gezondheid. Maar ook als werkgever krijg je veel relevante inzichten, dankzij onze macrorapportage. Met deze data kun je jouw HR Analytics een echte boost geven. Hierin vind je namelijk een uitgebreide terugkoppeling van de resultaten op organisatieniveau en zie je in één oogopslag hoe gezond jouw organisatie is. Wij leggen je uit welke onderdelen je terugvindt in deze rapportage.

Welke inzichten krijg je?

Bij &niped heeft het onze prioriteit om de privacy van de deelnemers te beschermen. Als organisatie of zorgverzekeraar krijg je daarom nooit inzicht in de individuele rapporten. Om de privacy te waarborgen wordt de macrorapportage alleen opgeleverd als er meer dan 30 afgeronde deelnames zijn. De macrorapportage is volledig geanonimiseerd en niet te herleiden naar een individuele deelnemer. Toch haal je als werkgever enorm veel inzichten op organisatieniveau uit de macrorapportage. Zo kunnen zowel de deelnemers als organisaties werken aan de gezondheid. Als werkgever krijg je de volgende onderdelen teruggekoppeld:

1. Participatie

De macrorapportage bestaat om te beginnen uit een participatieoverzicht. Hier vind je een aantal algemene cijfers terug. Denk bijvoorbeeld aan deelnamecijfers en demografische gegevens van de deelnemers. Zo kun je de representativiteit van de groep beoordelen.

2. Ervaringen

Een aantal dagen na de afgeronde deelname vragen wij deelnemers een enquête in te vullen waarin we naar tevredenheid en ervaringen vragen. De uitkomsten van deze enquête koppelen we aan je terug in de rapportage.

3. Benchmarks

Vrijwel alle resultaten die in de macrorapportage worden gepresenteerd, zijn gespiegeld aan een benchmark. Dit is een groep Nederlandse werkenden die op basis van demografische factoren (geslacht, leeftijd en opleiding) gelijk is aan jouw organisatie. Zo kunnen we significante verschillen tussen de resultaten van jouw organisatie en die van de benchmark in kaart brengen, zodat we kunnen verzekeren dat de resultaten niet toe te wijzen zijn aan toeval. Deze benchmarks vind je door de hele macrorapportage terug. Ook hebben wij meerdere sector- en ondernemersbenchmarks.

4. Verzuim- en Productiviteitsanalyse

De volgende analyse die je terugvindt in de macrorapportage is de Verzuim- en Productiviteitsanalyse. Dit vormt een belangrijk deel van de analytics data die je nodig hebt om impact te kunnen maken binnen jouw organisatie. Hier brengen we namelijk de belangrijkste risicofactoren in kaart die zorgen voor verzuim- en productiviteitsverlies. Daarmee maken we natuurlijk inzichtelijk hoe vaak de risicofactoren voorkomen, maar nog belangrijker: we vertellen je hoeveel impact elk van de factoren heeft op verzuim en productiviteit. Zo kunnen we je gericht adviseren hoe je als organisatie actie onderneemt op de gezondheidsprofielen met de meeste impact. Inclusief benchmarkvergelijking.

5. Verdieping gezondheidsfactoren

Als verdieping op de door jou gekozen metingen sturen we een uitgebreid overzicht mee van alle gemeten onderdelen. Per onderdeel krijg je achtergrondinfo over de relevantie. Daarop zie je meteen hoe het met deze factor gesteld is onder jouw medewerkers, inclusief benchmarkvergelijking. We leggen uit hoe jouw organisatie deze factoren het beste kan verbeteren.

6. Gepersonaliseerde verdiepende vragen

De macrorapportage maken we volledig op maat. Hiervoor is het mogelijk gepersonaliseerde vragen toe te voegen aan de Persoonlijke Gezondheidscheck. Zo kunnen we naast de standaard geslachts- en leeftijdsanalyse ook de significante verschillen op bijvoorbeeld afdelingsniveau of fulltime- of parttime dienstverband tonen. Dit zorgt voor meer diepgang in jouw data, precies hoe jij het wil.

De macrorapportage bij her-meting

Wanneer een organisatie voor een tweede keer de Persoonlijke Gezondheidscheck uitvoert, bijvoorbeeld als PAGO of PMO, kunnen voor alle onderdelen van de macrorapportage veranderingen in de resultaten geanalyseerd worden. Die veranderingen zeggen veel over de effectiviteit van het onderzoek en de gekozen opvolging. Zo fungeert de check als nulmeting en later als een monitor voor de gezondheid en inzetbaarheid van de medewerkers.

 

Relevante diensten

Loïs Neugebauer