Vrijblijvende Offerte

Voor een gezonde organisatie

Offerte aanvragen
21 mei 2021 2 minuten

Hybride werken: hoe pak je het aan?

Hybride werken de nieuwe ‘normaal’? Nu veel organisaties hebben geproefd van het thuiswerken, houden zij steeds vaker een hybride werkstijl aan. Bij hybride werken wordt enkele dagen in de week op kantoor gewerkt, afgewisseld door werkdagen ‘ergens anders’. Wat betekent dat voor de functie van het kantoor? En hoe geef je dat als werkgever vorm?

Is hybride werken het nieuwe werken?

Al jaren wordt er gesproken over het nieuwe werken. Groeiende digitalisering en nieuwe technologieën maken het mogelijk steeds meer buiten kantoor om te werken. Dit betekent een grote shift in werkwijze voor veel mensen, met de mogelijkheid waar dan ook te werken en vrijer in te delen werkuren.

Veel mensen hadden hun twijfels bij dit idee van een nieuwe werkstijl. Dit kwam voornamelijk door het idee dat medewerkers door het niet-plaats- of tijdgebonden werken altijd aan zouden staan. Met een verslechterde werk-privé-balans tot gevolg.

In maart 2020 kwam deze shift in een stroomversnelling terecht. Veel kantoormedewerkers werkten noodgedwongen vanuit huis. Hoewel volledig thuiswerken wegens corona anders is dan hybride werken, valt er veel van te leren en zal dit ook als basis kunnen dienen voor het verder ontwikkelen van de hybride werkvorm.

De functie van het kantoor

Voor het werken aan focustaken kan het fijn zijn in een omgeving te werken waar je niet in direct contact staat met collega’s. Maar op andere dagen is dit contact juist zo hard nodig. Denk bijvoorbeeld aan een brainstormsessie, waarbij je op kantoor veel sneller ideeën uitwisselt dan via videobellen. Een hybride werkvorm betekent in de basis: wat je moet doen bepaalt waar je werkt. Dit wordt ook wel Activity Based Working (ABW) genoemd.

Houd rekening met visie en doelen

De balans hierin vinden kan nog best lastig zijn. Als werkgever is het wel op zijn plaats om jouw verwachtingen op dit gebied duidelijk te maken. Over waar en wanneer, maar ook hoe er gewerkt wordt. Het is daarbij belangrijk rekening te houden met de collectieve visie en de doelen van de organisatie. De invulling van hybride werken is het beste van daaruit in te richten, zodat de gekozen werkstijl het realiseren hiervan ondersteunt of zelfs versterkt. Tegelijkertijd is het van belang aan te sluiten bij de principes van Activity Based Workplaces en waar mogelijk bij persoonlijke voorkeuren van collega’s. Kortom, nog geen eenvoudig danwel eenzijdig vraagstuk… Waar haal je die inzichten vandaan?

De effecten van corona op het welzijn van jouw medewerkers

De data van de Persoonlijke Gezondheidscheck levert op dit gebied veel informatie op. Door onze verzamelde data van vóór coronatijd tegenover de data sinds coronatijd te zetten worden significante veranderingen in welzijn duidelijk. Onze data laat zien dat werk gerelateerde factoren, zoals werkstress en ongewenst gedrag tijdens werk, sinds de coronaperiode aanzienlijk zijn verbeterd. Ook de werk-privé balans onder onze deelnemers blijkt licht te zijn verbeterd, tegen de verwachtingen in.

Deze inzichten zijn ook op organisatieniveau van grote waarde. Daarom ontwikkelden wij de werkgeversmodule: gezondheid in coronatijd. De module biedt verdiepend inzicht bovenop de gezondheidsfactoren die we al meten met de Persoonlijke Gezondheidscheck. We meten bijvoorbeeld de bewustwording van gezondheid, de ervaring van de eventueel veranderde werkomgeving en het effect van thuiswerken op de fysieke en mentale gezondheid.

De uitkomsten worden teruggekoppeld in onze macrorapportage. Dit inzicht helpt jou als werkgever een visie op hybride werken vorm te geven. Daarnaast helpen deze relevante inzichten interventies op maat te bepalen; ook voor organisaties die niet te maken hebben met hybride werken.

Loïs Neugebauer