25 april 2023 3 minuten

HR Analytics voor gezonde en productieve medewerkers

HR Analytics helpt organisaties hun processen en de productiviteit te optimaliseren. Dankzij de opkomst van big data en geavanceerde technologieën kunnen organisaties meer inzicht krijgen dan ooit tevoren. In dit artikel leggen we uit wat HR Analytics precies inhoudt. Hoe helpt het jou werken aan gezonde en productieve medewerkers?

Wat is HR Analytics?

HR Analytics is het proces van verzamelen, analyseren en interpreteren van gegevens over de prestaties van medewerkers en HR-processen in een organisatie. HR Analytics is ook wel bekend als People Analytics. Het helpt bij het identificeren van trends, het voorspellen van ontwikkelingen en het nemen van datagedreven beslissingen.

Op deze manier kunnen organisaties bijvoorbeeld bepalen welke factoren het meest van invloed zijn op de prestaties van medewerkers. Ook wordt inzichtelijk hoe zij deze factoren kunnen aanpakken om de productiviteit en prestaties van werknemers te verbeteren.

Voorbeelden van data die verzameld en geanalyseerd kan worden met hr analytics

Hoe draagt HR Analytics bij aan gezondheid en productiviteit van medewerkers?

HR Analytics biedt inzicht in de gezondheid en productiviteit van medewerkers en hoe deze factoren met elkaar samenhangen. Zo kan er bijvoorbeeld worden geanalyseerd hoeveel verzuim er is en of dit samenhangt met bepaalde gezondheidsklachten of een hoge arbeidsbelasting.

Op basis van deze inzichten kunnen er gerichte maatregelen worden genomen om de gezondheid en productiviteit van medewerkers te verbeteren. Bijvoorbeeld door het aanbieden van gezondheidsprogramma’s, het verbeteren van arbeidsomstandigheden en het verminderen van stressfactoren.

HR Analytics met een gezondheidscheck of PMO

Met de Persoonlijke Gezondheidscheck van &niped verzamel je waardevolle HR analytics als sturingsinformatie. Je ontvangt namelijk de macrorapportage: een uitgebreide terugkoppeling van hoe vitaal jouw organisatie is. Niet alleen energiebronnen en -lekken komen aan bod, maar onder andere ook leefstijl, fysieke- en mentale gezondheid en arbeidsbelasting.

De data vanuit het PAGO of PMO is hét startpunt om impact te maken op de inzetbaarheid van jouw medewerkers. Je ontvangt in zo’n rapportage bijvoorbeeld inzicht in:

  • Wat zijn de belangrijkste risicofactoren die zorgen voor verzuim- en productiviteitsverlies?
  • Hoe is het gesteld met de gezondheids- en arbeidsrisico’s in jouw organisatie en hoe pak je deze het best aan?
  • Hoe doet jouw organisatie het op gebied van gezondheid en inzetbaarheid t.o.v. vergelijkbare organisaties (benchmarks)?
  • Hoe tevreden zijn jouw medewerkers?
  • Gepersonaliseerde vragen voor meer diepgang in jouw data.

Voorbeelden van HR Analytics die door de hele macrorapportage van de gezondheidscheck of pmo terugkomen

Verzuim- en productiviteitsanalyse

De verzuim- en productiviteitsanalyse in de macrorapportage vormt belangrijk deel van de analytics die je nodig hebt om impact te kunnen maken. Hier brengen we namelijk de belangrijkste risicofactoren in kaart die zorgen voor verzuim- en productiviteitsverlies.

Daarmee maken we natuurlijk inzichtelijk hoe vaak de risicofactoren voorkomen. Maar nog belangrijker: we vertellen je hoeveel impact elk van de factoren heeft op verzuim en productiviteit, en wat dit jullie in de toekomst zal kosten wanneer je geen actie onderneemt.

Op basis van deze voorspellingen kun je preventieve maatregelen nemen om gezondheids- en productiviteitsproblemen te voorkomen of vroegtijdig aan te pakken. Zo kunnen jouw medewerkers productief blijven werken en zal verzuim met zo’n 20% afnemen.

HR Analytics om de ROI van gezondheidsprogramma’s te meten

HR Analytics helpt de return on investment (ROI) van gezondheidsprogramma’s of interventies te meten. Door het monitoren van de gezondheid en productiviteit van medewerkers voor en na de implementatie, kan worden vastgesteld of de acties daadwerkelijk hebben geleid tot een verbetering.

Op basis van deze hermeting kunnen organisaties beslissen welke programma’s het meest effectief zijn en waar de investeringen het beste kunnen worden gedaan. Zo kunnen organisaties hun middelen gericht en efficiënt inzetten.

De toekomst van HR Analytics

De mogelijkheden van HR Analytics lijken bijna eindeloos. Door de voortdurende ontwikkeling van nieuwe technologieën en de groeiende hoeveelheid beschikbare data, wordt het steeds eenvoudiger om data om te zetten in waardevolle inzichten.

In de toekomst wordt HR Analytics naar verwachting steeds waardevoller voor het maken van prognoses op het gebied van personeel. Ook wordt het steeds belangrijker bij het nemen van strategische beslissingen. Al met al is het een waardevol instrument om HR-processen te optimaliseren en bij te dragen aan gezonde en productieve medewerkers.

Relevante diensten

Preventief medisch onderzoek van &niped

Loïs Neugebauer