Op woensdag 19 juni is ons kantoor gesloten. Stuur gerust een mail; we komen er zo snel mogelijk op terug.
26 juli 2023 2 minuten

5 voorbeelden om Duurzame Inzetbaarheid te verhogen

Duurzame inzetbaarheid is een essentieel onderdeel geworden van de moderne werkvloer. Het gaat erom medewerkers op de lange termijn gezond, gemotiveerd en productief te houden. Maar hoe implementeer je dit in de praktijk? In dit artikel delen we praktische voorbeelden om de duurzame inzetbaarheid van jouw medewerkers te verhogen.

Wat is duurzame inzetbaarheid?

Duurzame inzetbaarheid verwijst naar het vermogen van medewerkers om gedurende hun hele loopbaan gezond, gemotiveerd en productief te blijven werken. Het richt zich daarom op het investeren in de toekomst van medewerkers. Een erg breed concept.

Er gaan veel verschillende aspecten aan de inzetbaarheid vooraf. Deze beïnvloeden elkaar onderling en vormen dus een holistisch geheel. Door op meerdere aspecten te focussen, zorg je voor een integrale benadering van duurzame inzetbaarheid. Het resultaat is een veerkrachtige en duurzaam inzetbaar team die zich kan aanpassen aan veranderingen en waarde blijft toevoegen aan de organisatie.

Op hoofdlijnen zijn er drie punten aan te wijzen die de duurzame inzetbaarheid beïnvloeden: arbeidsomstandigheden, gezondheid en vitaliteit, en een leven lang ontwikkelen. Laten we kijken naar een aantal voorbeelden om aan deze drie pijlers te werken.

1. Creëer een positieve en ondersteunende werkomgeving

Een cultuur waarin open communicatie, samenwerking en waardering centraal staan komt de inzetbaarheid ten goede. Luister daarom naar de behoeften en ideeën van jouw medewerkers en bied ondersteuning bij persoonlijke en professionele ontwikkeling. Zorg dat zij worden aangemoedigd om actief deel te nemen aan besluitvormingsprocessen en ideeën en feedback worden gedeeld.

Voorbeeld 1: een positieve en ondersteunende werkomgeving

2. Bied flexibele werkregelingen

Ook flexibiliteit in het werk draagt bij aan duurzame inzetbaarheid. Overweeg opties zoals hybride werken en flexibele werktijden. Hybride werken biedt flexibiliteit bij het combineren van werk en privéverplichtingen. Het aanbieden van flexibele werktijden maakt het mogelijk de werkdag aan te passen aan persoonlijke behoeften. Dit helpt medewerkers om werk en persoonlijke verplichtingen in balans te brengen en vermindert stress en het risico op burn-out.

3. Stimuleer gezondheid en welzijn

Gezonde medewerkers zijn productiever en veerkrachtiger. Het is daarom aan te raden programma’s en initiatieven aan die gezond gedrag bevorderen aan te bieden. Bijvoorbeeld fitnessabonnementen, gezonde voeding of een laagdrempelige gezondheidscheck. Op basis van zo’n gezondheidscheck, bijvoorbeeld een PMO, zie je exact waar jouw medewerkers de meeste baat bij hebben. Ook werk gerelateerde energiebronnen en -lekken maak je hiermee inzichtelijk.

4. Investeer in ontwikkeling en groei

Een essentieel onderdeel van duurzame inzetbaarheid is het stimuleren van ontwikkeling en groei. Trainingen, opleidingen en mentorprogramma’s helpen medewerkers om hun vaardigheden te verbeteren en hun carrière te bevorderen. Dit kan bijvoorbeeld door medewerkers toegang te geven tot een online leerplatform met een breed scala aan cursussen en trainingen.

Ook het delen van kennis onderling is erg waardevol. Plan bijvoorbeeld eens in de maand een interne kennisdelingssessie, waar medewerkers hun expertise kunnen delen met collega’s. Goed voor de inzetbaarheid én voor de samenwerking tussen collega’s.

Voorbeeld 4: investeer in ontwikkeling en groei met interne kennissessies

5. Creëer doorgroeimogelijkheden

Bied loopbaanperspectieven en groeikansen binnen de organisatie. Stel ontwikkelingsplannen op met medewerkers, waarbij ze hun ambities en doelen kunnen bespreken. Doe dit bijvoorbeeld tijdens evaluatie- en ontwikkelingsgesprekken. Dit motiveert medewerkers om zich in te zetten en hun vaardigheden en loopbaan verder te ontwikkelen.

Zelf aan de slag met duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid in de praktijk brengen is een proces dat betrokkenheid, aandacht en consistentie vereist. De uiteenlopende aspecten bepalen samen het succes van jouw aanpak. Door een positieve werkomgeving te creëren, gezondheid te bevorderen, ontwikkeling te stimuleren, flexibiliteit te bieden en doorgroeimogelijkheden te creëren, kun je het beste uit je medewerkers halen.

Kan jij wel wat advies gebruiken over dit onderwerp? Wij bieden uitgebreide adviestrajecten voor duurzame inzetbaarheid. Plan direct een vrijblijvend adviesgesprek in om de mogelijkheden te bespreken.

Preventief medisch onderzoek van &niped

Loïs Neugebauer