Op woensdag 19 juni is ons kantoor gesloten. Stuur gerust een mail; we komen er zo snel mogelijk op terug.
14 september 2023 2 minuten

Voorkom burn-out bij jouw medewerkers: Een gids voor werkgevers

In de hedendaagse werkomgeving komen burn-outs steeds vaker voor. Een groeiend probleem dat zowel medewerkers als werkgevers treft. Een burn-out vraagt om begrip, preventie en effectieve maatregelen om de gezondheid en het welzijn van medewerkers te waarborgen. In dit blog vind je een gids om de werkgerelateerde oorzaken van burn-out te voorkomen en een gezonde werkomgeving te creëren.

Wat is een burn-out?

Burn-out is een toestand van fysieke, mentale en emotionele uitputting als gevolg van langdurige blootstelling aan overmatige stress. Burn-out ontstaat meestal niet uit slechts één bron. Vaak is er een samenloop van omstandigheden waardoor de draaglast te zwaar wordt.

Wanneer de bron voornamelijk rust op belastende psychosociale risicofactoren in het werk – dat wil zeggen voor meer dan 50% – wordt burn-out gezien als beroepsziekte. Het is belangrijk te benoemen dat burn-out niet simpelweg neerkomt op vermoeidheid na een lange werkdag; het kan de algehele gezondheid en levenskwaliteit van de medewerker aantasten.

Burn-out herkennen op de werkvloer

Het herkennen van de tekenen van burn-out is essentieel voor preventie en interventie. Enkele veelvoorkomende werkgerelateerde symptomen van burn-out zijn:

  • Aanhoudende vermoeidheid en uitputting, zelfs na voldoende rust.
  • Verminderde interesse en betrokkenheid bij het werk.
  • Cynische houding en afstandelijk gedrag ten opzichte van collega’s en taken.
  • Moeite met concentratie en verminderde prestaties.

Daarnaast ervaren mensen vaak symptomen zoals slapeloosheid, overmatig piekeren en zijn ze vaak prikkelbaar en snel emotioneel.

De impact van burn-out op jouw organisatie

Burn-outs hebben niet alleen een negatieve invloed op de medewerker, maar ook op jouw organisatie als geheel. Het leidt tot verminderde productiviteit, verhoogd verzuim en een hoger verloop van medewerkers. Met hoge verzuimkosten en kosten voor vervanging van personeel tot gevolg.

Preventieve maatregelen

Het liefst doet deze situatie zich natuurlijk helemaal niet voor. Toch is het lastig compleet te vermijden; zoals we eerder noemden is de bron vaak meer dan werk. Wat kun je dan wel doen om werkgerelateerde oorzaken van burn-out te voorkomen?

Creëer een gezonde werkcultuur

Zorg voor open communicatie, respecteer de werk-privébalans van jouw medewerkers en bevorder een positieve werksfeer waarin werkstress wordt erkend en besproken. Stel daarbij duidelijke verwachtingen en realistische doelen, waarbij je aandacht hebt voor het bevorderen van een goede werk-privébalans.

Bied ondersteuning

Zorg voor voldoende middelen en ondersteuning op het gebied van stressmanagement. Denk hierbij aan trainingen, workshops of coaching die medewerkers kunnen helpen omgaan met stress en hun veerkracht te vergroten.

Stimuleer een gezonde levensstijl

Moedig jouw medewerkers aan om gezond te leven; denk aan gezond eten, regelmatig bewegen en voldoende rust nemen. Dit draagt bij aan hun fysieke- en mentale welzijn. Een gezondheidscheck kan hen hierin op weg helpen.

Stimuleer medewerkers om gezond te leven. Dit helpt de mentale gezondheid en kan burn-out helpen voorkomen

Preventieve gezondheidschecks

Een proactieve manier om burn-out te voorkomen is het implementeren van regelmatige gezondheidschecks voor medewerkers. Deze checks kunnen vroege tekenen van stress, vermoeidheid en andere risicofactoren identificeren. Zo kun je tijdig ingrijpen en maatregelen nemen om de mentale– en fysieke gezondheid te verbeteren.

Geef het goede voorbeeld

Als werkgever is het belangrijk om zelf het goede voorbeeld te geven als het gaat om het vinden van balans en het omgaan met stress. Neem voldoende rust en stimuleer jouw medewerkers om hetzelfde te doen.

Burn-out is een probleem dat niet lichtvaardig mag worden opgevat. Werkgevers spelen een cruciale rol in het creëren van een werkomgeving die het welzijn van medewerkers bevordert. Door te begrijpen, te voorkomen en effectief om te gaan met klachten, kun je als werkgever het verschil maken. Een win-win voor jouw medewerkers en de organisatie!

 

Relevante diensten

Preventief medisch onderzoek van &niped

Loïs Neugebauer