2 augustus 2018 2 minuten

Besparen op verzuimkosten: de business case

Het ziekteverzuim in Nederland was in het eerste kwartaal van 2018 met 4,9% het hoogst in jaren. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. Een ziekteverzuimpercentage van 4,9% betekent dat van elke duizend te werken dagen, er 49 dagen sprake is van verzuim is wegens ziekte. En dat terwijl een verzuimdag de werkgever 200 tot 400 euro kan kosten! Met Preventief Medisch Onderzoek (PMO) kan makkelijk veel geld worden bespaard.

Daling van ziekteverzuim mogelijk
In samenwerking met het Erasmus Medisch Centrum hebben we wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effecten van de Persoonlijke Gezondheidscheck. Daaruit is gebleken dat onder de groep deelnemers 20% minder verzuim voorkomt en 10% meer productiviteit! Investeren in de Check betaalt zich dus terug. Hoeveel precies? Dat lees je hieronder.

Business case
Op basis van de uitkomsten van het zojuist genoemde onderzoek kunnen we een business case opstellen. Deze business case is voor een fictieve organisatie, met fictieve cijfers.

In dit voorbeeld gaan wij uit van een bedrijf waar 100 mensen werkzaam zijn. De organisatie heeft een bovengemiddeld verzuimpercentage van 5%. De medewerkers verdienen gemiddeld € 48.600,- bruto per jaar. Zonder de vakantietoeslag komt dat neer op ongeveer € 3.000,- per maand.

Uit het eerder genoemde onderzoek kwam naar voren dat een jaar na het uitvoeren van een PMO 20% minder verzuim voorkomt. Uit onze ervaring blijkt dat 50% van de medewerkers participeert bij een PMO. De kosten van een PMO zijn gemiddeld € 60,-.

In een onderneming met 100 medewerkers doen dus gemiddeld 50 medewerkers mee aan het PMO. Dit komt neer op (50 x € 60,- =) € 3.000,- (exclusief overige kosten). Het bedrijf heeft een verzuimpercentage van 5%. Als wij uitgaan van de onderzoeksresultaten, die stellen dat het verzuim na één jaar met 20% afneemt (dat gaat dan alleen op voor de groep die meedoet) kunnen we zeggen dat het verzuim na een jaar op 4,8% zit. De 20% verzuimwinst scheelt de werkgever € 243,- per jaar voor de medewerkers die meedoen aan het PMO.

Het bedrag dat bespaard wordt is (50 x € 243,- =) € 12.150,-. De kosten van het PMO waren € 3.000,-, dus is de nettowinst € 9.150,-. Dat betekent dat voor elke euro die u investeert, u er drie euro voor terugkrijgt!

Wilt u een business case voor uw organisatie, op maat gemaakt met uw organisatiekenmerken? Vraag er dan een aan op onze website.

Volgende week behandelen we de business case op productiviteit. Daar gaan we dieper in op hoe de arbeidsproductiviteit stijgt.

Volg ons op LinkedIn om op de hoogte te blijven!

Mireille Besseling